Egy különleges köteléket, az apa-lánya kapcsolatot erősítik évről-évre az idén ötödik kiadásához érkezett, az Ilyés Erika segítőnővér és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ önkéntesei által kezdeményezett apa-lánya lelkinapok. Január 19-én több mint harminc édesapa és lánya jött el Gyergyószentmiklósra, a „Híd vagy szakadék egymáshoz a digitális világ?” mottóval meghirdetett eseményre.

Míg a lánygyermekek az édesanyjuktól többnyire a nőiességet, a nővé válást tanulják meg, addig édesapjuktól a férfiúi elismerést várják. Ha az édesapák tudatosan, érdeklődéssel vesznek részt lányaik életében már kiskoruktól kezdve, azzal önbecsülésüket, iskolai teljesítményüket, szexuális életük későbbi alakulását, párválasztásukat is alakítják.

A gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Líceumban dísztermében és a Korona Ifjúsági Szálló éttermében megtartott programra kora délelőtt kezdődött a bejelentkezés. A regisztráció és összerázó játékok után Lázár Csilla, a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ igazgatója, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum megálmodója és megvalósítója, háromgyermekes édesanya tartott előadást és műhelymunkát az internet, az online világ és a közösségi oldalak kapcsán haszna és ártalmai kapcsán.

A résztvevő édesapák nyitottak, együttműködők voltak, a beszélgetéseket mindig le kellett állítani, nagyon sok mondanivalójuk volt.

— Fontos lenne, hogy az apák hallgassák meg a lányaikat, hallják is meg, hogy mit mondanak, mik a szükségleteik, elvárásaik. Igazán érdeklődjenek, és ne ítélkezzenek fölöttük, és legfőképpen, hogy jó példával járjanak elől: nemcsak a telefon- és internethasználatban, hanem ebben is, hogy nyitottak az együttműködésre – mondta el a foglalkozás végén az előadó.

Lázár Csilla hangsúlyozta: a digitális világ kapcsán a korlátozó magatartásnak akkor lenne bármiféle hatékonysága, ha lenne a világon olyan szülő, édesapa, akinek van ideje 24 órán át a lánya mellett állni és nézni, hogy mit csinál a gyermeke. Sokkal inkább van értelme a mentoráló magatartásnak: figyelni, hogy mi érdekli, ott lenni mellette, ha valamilyen kérdése van, támogatni, figyelmeztetni, ha valamilyen nehézséggel találkozik.

A lelkinap része volt a Portik-Hegyi Kelemen gyergyószentmiklósi főesperes által celebrált hálaadó szentmise is, ahol a résztvevők együtt adtak hálát a nap kegyelmeiért.

Az ebéd elfogyasztása után az édesapák lányaikkal együtt egy havas sétára indultak a közeli magaslatra, eközben több segítő kérdés mentén beszélgethettek egymással.

A délután tanúságtételekkel folytatódott, a marosvásárhelyi Balázs-Petz Sándor és lánya Margit, valamint a felsőboldogfalvi Antal Levente és lánya, Eszter mesélt arról, hogy hogyan próbálnak rendet teremteni az online világgal való kapcsolatukban, hogy hasznosak-e a korlátozások, szabályok ezen a területen.

A kialakult beszélgetés során elhangzott: a technika új vívmányai, a különböző világhálós kommunikációs lehetőségek közelebb hozzák a távol levőket, de képesek eltávolítani az egymáshoz közel állókat. Tudatosan használva sok jó cél érdekében hasznosíthatók, de korlátlan, ész nélküli használatuk veszélyessé válhat.

— Nagyon szeretem az élményalapú lelkinapokat, és az apa-lánya lelkinapok ilyenek. Megható volt látni, amikor a délután folyamán az általunk előkészített utat végigjárva, a résztvevő édesapák és lányaik egymást támogatva, égő gyertyával a kezükben együtt elmélkedhették át az „útravalót”: „Ajándékba kaptalak – ajándékod vagyok!”, „Példát mutatok és tanítalak – tanulok tőled!”, „Bízzál bennem – bízom benned!”, „Törődöm veled – szabaddá tettél, hitemben megerősítesz!”. És végül: „Elengedlek téged!”.
Hiszem, hogy még néhányszor fognak ezekről a pillanatokról, élményekről beszélgetni és csak ők ketten fogják érteni, hogy ez miről szól – összegzett a lelkinap élményei kapcsán az ötletgazda, Ilyés Erika segítő nővér.

Az esemény a már többéves hagyomány szerint egy bensőséges és megható mozzanattal folytatódott: az édesapák megáldották lányaikat és ígéretet tettek arra, hogy tisztességes és számon kérhető férfiként fogják vezetni a lányukat, családjukat, imában fogják kísérni útjukon. A lányok ugyanakkor az Úr áldását kérték az édesapjukra, a döntéseire. A vacsora után a lelkinap bállal ért véget.

„Tükröz-Ő” – képzéssorozat fiatal lányoknak

A lelkinap folytatásaként a csíkszentdomokosi Segítő Nővérek szervezésében egy öt alkalomból álló képzés indul tini lányok számára a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban.

A képzés során a nővé teremtettség csodáját és annak minden vele járó kérdését járják végig keresztény értékek mentén. Alappillérei: lelkiség, önismeret, értékek, közösségre való nevelés. A felfedezőúton hasonló témákat érintenek: a külső-belső szépség, az egyediség felismerése, lelkesedés felszítása, hitbeli és személyes értékek felfedező kalandja, a jövőbeli döntésekkel kapcsolatos kérdések, divatos-e a divat.

— Mire szeretnénk nevelni a lányainkat, a jövőbeli generációt? Hogy merjék felvállalni a hitüket, merjék elmondani azt, hogy egy keresztény lánynak vannak divatbeli értékei is, a szépsége a belső szépségéből fakad, amely a családból hozott értékein alapul, és ebben komoly támogatást kapott otthonról. Már két nyári tábor van mögöttünk, tehát igazából egy már elkezdett folyamat továbbvitele ez. Hogy a meghittség, a bensőségesség ne vesszen el, itt is kénytelenek voltunk létszámkorlátozást bevezetni, tehát legtöbb 25 lányt tudunk fogadni. Akik szeretnének még jelentkezni, igyekezniük kell, mert az apa-lánya lelkinapon már 25 lány jelezte részvételét – tette hozzá Ilyés Erika segítőnővér.

A képzéssorozat öt találkozást foglal magába: havonta egy szombati nap, illetve egyszer egy lelkigyakorlatos hétvége a következő dátumokon: február 9-én, március 9-én, április 13-án, valamint május 10-12 között.
A képzés minden alkalommal szombatonként délelőtt 9.30 és 17 óra között zajlik. Fontos, hogy akik jelentkeznek, mind az öt alkalmon részt tudjanak venni. Az érdeklődők az ilyesera75@gmail.com vagy a vinkler_andrea@yahoo.com email címeken jelentkezhetnek.

Kertész Tibor

A lelkinapon készült fotók GALLÉRIÁNKBAN tekinthetők meg.

A résztvevők beszámolóiból:

Öt lány édesapja vagyok. E szerencsés helyzetemből adódóan már negyedik alkalommal veszek részt az Apa-lánya találkozón és örülök, hogy szerveznek ilyen eseményeket. Számomra nagyon fontosak ezek az alkalmak, mert ilyenkor a lányommal olyan témákról beszélgetünk, amelyekről a hétköznapokban amúgy nem, vagy csak érintőlegesen.
Ez a nap csak a kettőnké, csak rólunk szól, a kettőnk kapcsolatát erősíti. Általában játékosan kezdjük az ismerkedést a társakkal, majd egymás fele fordítva a témát, felelevenítve a múlt eseményeit. Megismerkedünk egymás jelenével és az adott témához való hozzáállásunkkal. Közös sétán veszünk részt, majd a záró ünnepi bált megelőzően szentmisével egybekötött áldásban részesülünk. Ajánlom minden lányt nevelő édesapának, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel.
(Tóth Ferenc, Korond)

Másodjára veszek részt az Apa-lánya lelkinapon. Nagyon megkedveltem ezt az eseményt, mert ilyenkor az édesapámmal lehetek, és nagyon jól el tudunk beszélgetni az aktuális témáról. A hétköznapi rohanás közepette nincs sok időnk ilyen mély beszélgetésekre, ezért is kiváló ötletnek tartom ezt a napot ami csak rólam és az édesapámról szól. Minden lánynak ajánlom, aki szeretne egy élményekben gazdag napot az édesapjával! (Tóth Szende, Korond)

Három különleges élményt élhettem át az Apa-lánya lelkinap alkalmával. Talán itt volt először alkalmam beszélgetni először a lányommal azokról a bemutatott veszély-lehetőségekről, amely az internet-tenger sötét mélyéről keresik a kapcsolatot a serdülő gyerekek kíváncsiságával,  és amelyeknek későbbi hatásai számos esetben tragédiába torkollottak. Itt nyílt alkalom arra, hogy szülőként feltétel nélküli a szeretetünkről beszélhettünk, és megerősíthettük a kettőnk közötti bizalmat. A szentmisét követő délutáni sétán, ahol nem csak virtuálisan, hanem a valóságban is érezhettük a természet hideg szépségét, „egy kattintásra” bő és tartalmas helytörténelmi bemutatót tartott Bajna György újságíró, és a csúszós ösvényen ismét érzékeltethettem lányommal, hogy támaszként, segítő- és beszélgetőtársként is számíthat rám. A tanúságtételek során mindannyian hallhattuk, hogy problémáinkkal mások is küszködnek, megoldásaik nem mindig hatásosak, és megjegyezhettük a következetesség hasznosságát. Ezt követően közös sétában fedezhettük fel az apa-lánya kapcsolat fontosabb állomásait a születéstől, amikor az ajándékot elfogadjuk a Jóistentől, a nevelésen, tanításon és példamutatáson át egészen az elengedésig. Az esemény bál zárta, ahol az édesapák fogadalmat tettek, hogy vigyáznak lányaik testi-lelki tisztaságára, majd a lányok Isten áldását kérték édesapjukra. A bál alkalmat adott arra is, hogy apa és lánya találkozzon a táncparketten is, és bár a lépésünk nem mindig talált, a felszabadult, őszinte mosoly tanusította, hogy a kapcsolatunk szorosabbra, meghittebbre és bizkodóbbra fordult. (Koszta Csaba János, Csíkszereda)