2004. március 6-án egynapos találkozót tartottunk Csíkszentdomokoson mi, többgyerekes szülők a gyulafehérvári egyházmegyéből. A Szentlélek hívását, hogy összefogjunk, a tavalyi Egyházmegyei Családpasztorációs Konferencián éreztük erőteljesebben, és kezdeményezésünket most a GYEPI (Gyulafehérvári Egyházmegyei Pasztorációs Iroda) Családpasztorációs Központja támogatta.

1. Közös bennünk, hogy a házasság szentségét Isten hívásaként éljük. Számunkra a Jézusnak tett fogadalmunk: „Elfogadod-e a gyermekeket, amelyekkel Isten megajándékozza házasságotokat? – Elfogadom” – mély elkötelezettséget jelent. Ez a mi megszentelődésünk útja az egyházban.

2. Sokszor úgy érezzük, támadásoknak vagyunk kitéve, mert élhető krisztusi értéknek tartjuk a házastársi hűséget, a munkát, a nagylelkűséget, az egyszerűbb életet, az áldozatok felvállalását és a szemérmességet. Néha keresztény testvérek is illetnek minket a felelőtlenség vádjával, amikor negyedik vagy ötödik gyermekünknek is életet adunk. Minket Isten arra hívott, hogy minden egyes gyermeket áldásként és ajándékként fogadjunk el, és tapasztaljuk Isten hűségét és a Gondviselő mellettünk állását.

3. Szóhasználatunkban nem használjuk a „terhesség” fogalmát, helyette tudatosan az őseink által használt „áldott állapotban van” vagy „új életet vár” kifejezéseket használjuk.

4. Szükségünk van rendszeres lelki táplálékra, a sajátosan helyzetünkre alkalmazott lelkigyakorlatokra. Igényünk van a közös beszélgetésekre, a töltekezést jelentő találkozókra és táborokra.

5. Úgy érezzük, a jövendőben szükséges lesz, hogy nagycsaládjaink evangéliumi értékeit egyházi és társadalmi fórumokon szervezetten is képviseljük. A Családpasztorációs Központ ebben segítségünkre óhajt sietni. Kérjük, hogy ahová eljut üzenetünk, jelentkezzetek be egy közös katolikus nagycsaládos listára, hogy tudjunk egymásról.