Szeptember 12-én, kedden délután a marosvásárhelyi Remete Szent Antal Plébánia közösségi termében a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ egyeztető megbeszélést szervezett az ősz folyamán esedékes alkotmánymódosító népszavazásra való mozgósítás érdekében.

 

Szénégető István családreferens, remeteszegi plébános meghívására ebből az alkalomból Marosvásárhelyre látogatott Ékes Ilona volt FIDESZ-es országgyűlési képviselő, az Európai Regionális Egyesület (ERGO) elnöke, Boros Annamária, az ERGO munkatársa valamint Zaymus Eszter, a CitizenGo magyar kampányigazgatója.

A találkozón a Családpasztorációs Iroda munkatársai mellett jelen volt Ilyés Erika segítőnővér, Sófalvi Szabolcs Marosszentgyörgy község polgármestere, a családmunkcsaport néhány önkéntese, valamint az életvédelem területén elkötelezett, a népszavazás témája iránt érdeklődők.

A népszavazásról

Mint ismert, 2015 őszén a „Coalitia pentru Familie” (Szövetség a Családért) nevű ernyőszervezet a keresztény egyházak támogatásával a szükséges félmillió helyett több mint hárommillió támogató aláírást gyűjtött össze polgári kezdeményezéséhez, amelyben azt javasolja, hogy Románia alkotmánya „egy férfi és egy nő szabad akaratából” megkötött házasságaként határozza meg a családot, a hatályos alaptörvényben szereplő „két személy szabad akaratából” helyett.

Az alkotmánymódosítási javaslatról május elején szavazott a képviselőház, 232 vokssal, 22 ellenében, 13 tartózkodás mellett fogadta el a tervezetet.

Az alkotmánymódosító népszavazások megszervezéséről szóló törvénymódosítást szeptember 5-én fogadta el a parlament, a törvénytervezet jelenleg a szenátus elfogadására vár, de hatályba lépéséhez érvényes (a választópolgárok 30 százalékának jelenléte az urnáknál) és eredményes (a leadott érvényes szavazatok 50 százalék plusz egy fő) népszavazásra is szükség van.
A referendumot a parlamenti elfogadást követő 30 napon belül kell kiírni, de csak akkor, ha senki sem fogja alkotmányos óvással hátráltatni a törvény hatályba lépését, és azt az államfő sem küldi vissza megfontolásra a parlamentnek.

Nagy az ellenállás

A tét nagy: a népszavazás érvényességéhez 5,5-6 millió (Romániában közel 19 millió választópolgárt tartanak számon) érvényes szavazatra lenne szükség és legalább 3 millió “igen” szavazatra.

A népszavazást jelenleg a korrupciós ügyek, belső viszályok miatt meggyengült kormányzók, a Szociáldemokrata Párt (PSD) támogatja a parlamentben. Az ellenzéke azzal vádolja a formációt, hogy politikusai botrányairól, a kormány gazdaságpolitikai kapkodásáról próbálja elterelni a figyelmet egy álproblémával, az alkotmánymódosítás pedig szerintük visszalépést jelentene az emberi jogok romániai érvényesítésének terén.

A második legnagyobb politikai erőként nyilvántartott Nemzeti Liberális Párt (PNL) – a referendum egyik legfőbb ellenzője – jelenleg épp alkotmányossági óvással próbálja módosítani a referendumról rendelkező jogszabályt. A “Mentsétek meg Romániát Szövetség” (USR) augusztusi belső népszavazásán eldőlt, hogy a párt tagjainak többsége nem akarja az alkotmánymódosítást.

Az erdélyi magyarság érdekképviselete, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) honatyái saját belátásuk szerint szavazhattak, így a május 9-i voksolás eredménye alapján nem volt egységes a szövetség álláspontja. Az RMDSZ elnöke veszélyesnek tartja a referendum megszervezését, a szövetség ügyvezető elnöke pedig egyenesen a kezdeményezés ellen foglalt állást.

Mindeközben több civil szervezet, platform és magánszemély fogott össze, hogy megakadályozza a népszavazás kiírását.

A Családpasztorációs Központ álláspontja

A keddi megbeszélést követően, szerda reggel tartott sajtótájékoztatón Szénégető István családreferens plébános  hét pontban fogalmazta meg a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának álláspontját ezzel kapcsolatban:

  1. A férfi és nő házasságára épülő család a Teremtő alkotása, melyet törvényeivel ő tart fenn és kormányoz.
  2. A férfi és nő házasságára épülő család intézménye az egyetlen és kizárólagos formája az emberek közötti személyes kapcsolatnak, mely biztosítja a foganás, születés és személyes fejlődés folyamatait, illetve alapja a jövő nemzedék nevelésének.
  3. A férfi és nő házasságára épülő család értékeket közvetít, az emberi élet legalapvetőbb értékeit, hagyományait örökíti át. Ebben lényegi hozzátartozó a nemek különbözősége, az, hogy férfi és nő, hogy férj és feleség, hogy anya és apa. Az emberi méltóságukból fakadó jog, hogy minden megfogant életnek és gyermeknek joga van édesanyához és édesapához. Ezek a viszonyok, azaz édesanya és gyermek, édesapa és gyermek nem felcserélhető, az ilyen értelemben vett természetes családnak nincs alternatívája.
  4. A családnak ez az elsőrendű szerepe rászorul minden ember figyelmére, de olykor a védelmére is. A férfi és nő házasságára épülő család az emberi civilizáció alapja.
  5. A társadalom alapvető intézményéről van szó, tehát nem egyszerűen egy személyes életforma, nem egy érzésekre épülő útja két embernek. Intézményről van szó, mely többet jelent annál, hogy annak tagjai szeretik egymást.
  6. Egy 2012-ben készült felmérés szerint a román állampolgárok 98%-a vallja, hogy a család az emberi létezés alapvető formája és a legfontosabb szociális intézmény. Illetve a román állampolgárok 95,6%-a gondolja úgy, hogy a gyermekek fontosak, és minden gyermeknek szüksége van édesanyára és édesapára.
  7. Számunkra, keresztények, magyarok, románok számára a család nem csupán egy életstílus vagy egy sajátos életforma a sok közül, hanem az egyetlen, melyhez alapvetően hozzá van rendelve a felelős szülői, férfi és nő, férj és feleség, édesanyai és édesapai szerep.

A marosvásárhelyi megbeszélés további témái

Boros Annamária, az Európai Regionális Egyesület munkatársa szerint fontos megértetni a serdülőkorúakkal, hogy a családi életre, a szülésre fel kell készülni. Ennek érdekében német mintára hozták létre Magyarországon a “TeenSTAR” szexuálpedagógiai programot. Ez az értékorientált program a keresztény értékrendre épül, a tinédzserek szexuális nevelését célozza. Arra készíti fel a fiatalokat, hogy megértsék szexuális kapcsolataik érzelmi következményeit, mélyebb dimenzióit.

Boros Annamária elmondta: a magyar alkotmány világosan kifejezi azt, hogy a házasság egy férfi és egy nő kapcsolatán alapul. Véleménye szerint Kárpát medencei összefogásra van szükség ezen a téren, tudatosítani kell itt is az emberekkel, hogy fontos, hogy jogaikat ismerjék és éljenek velük. Az egyházak pedig segítsenek, készítsék elő az embereket a várható társadalmi változásokra.

Zaymus Eszter kampányigazgató kifejtette, hogy a CitizenGo-közösség célja az emberek mozgósítása. „Kérjük az embereket, hogy hallassák hangjukat, fejtsék ki véleményüket, mert egy erős és boldog nemzetnek erős és boldog családokra van szüksége. Mi mindent támogatunk, ami egy férfi és egy nő házasságán alapul, hiszen ez jelenti a jövőt” – fogalmazott Zaymus Eszter.

Sófalvi Szabolcs ezen a téren szerzett polgármesteri tapasztalatait osztotta meg a jelenlevőkkel. Mint mondta: munkája során meggyőződött arról, hogy a család az egyik maghatározó és fontos tartópillére a kis és nagyobb közösségnek, sőt a nemzetnek is.

„Magyarország támogatja és védi a családokat és a keresztény értékeket, mindannak ellenére, hogy Nyugat-Európa felől negatív szelek fújnak. Ezzel ellentétben nyugaton a liberális toleranciára hivatkozva olyan identitásválságot hoztak létre, amely népességcsökkenést, öngyilkosságokat, a kábítószerfogyasztás és bűncselekmények növekedését eredményezte. De érezhetően Magyarország a határain kívüli közösségeket is segíti abban, hogy megtalálják a helyes irányt, hogy egy erős és egészséges közösség jöjjön létre. Véleményem szerint községi szinten fontosak a beruházások is, de talán ennél is fontosabb a családok támogatása, a közösségek építése” – fejtette ki véleményét Marosszentgyörgy polgármestere. (Kertész Tibor – Forrás: www.kozpont.ro)