👁‍🗨 902

…arról, hogy miért jó megőrizni házasságig a tisztaságod. Egy katolikus napilapban fiatalok írtak a téma kapcsán. Az volt a kérdés: „Miért őrzöd meg a szüzességed házasságig?” Érdekes kérdés, és a válaszok is rendkívül bölcsek és elgondolkodtatóak voltak! Az alábbiakban olvashatjátok, kiváló beszélgetésindító gondolatok a serdülőkor küszöbén álló fiaink számára. Keressük az alkalmat az ilyen beszélgetésekre!

Azért maradok tiszta, mert szabad akarok lenni

Pontosan így van! Nem fordítva. Vannak, akik azt állítják, hogy azért szabadok, mert pornóújságokat nézegethetnek, falhatják a nőket, ha nem a valóságban, akkor legalább gondolatban, önkielégítést végezhetnek, de szerinted ez szabadság? Gondolod, hogy bármikor abba tudják hagyni? Ha valakinek ez jelenti a szabadságot, akkor elég gyorsan rabszolgává fog válni.

A gonosz szolgává tesz. Mindenki szolga, aki bűnt követ el – mondta Jézus és ez így is van. Sírák fia könyvében ezt olvassuk: „Ne ess mohóságod hatalmába soha, nehogy mint a bika, úgy összetaposson.” (Sir 6, 2-4). Sejted, hogy miről van szó? Ha bekapcsolod a tévét 20 óra után 85% valószínűséggel megtalálod e bölcs mondat bizonyságát. És minél később kapcsolod be a tévét, annál gyakrabban láthatsz a mohóságnak hatalma által összetaposott „bikákat”. Mostanában ilyen „bika” a legtöbb filmrendező kedvenc „főszereplője”.

Ez nem teljesen az én stílusom. Én akarom irányítani az életemet, hogy ne vak ösztönök irányítsanak. Nem, nem a rabszolgaság a stílusom! A szüzesség az ösztönök fölötti uralkodás képessége. A szüzesség megőrzése a szabadság gyakorlása.

Az esküvő előtti szüzesség a sikeres házasélet egyik titka

Hogyan lehet, hogy a házasság előtti szex rabszolgaságba dönt, míg a házasságon belül felszabadít? Hogy lehet ez? – talán fölmerül benned ez a kérdés.

A házasság előtti időszak arra való, hogy az ember megtanulja a szüzességet, vagyis, hogy tudjon uralkodni ösztönein, vágyain, gondolatain. Ezt kell megtanulnia különösen a fiúknak. Ugyanígy meg kell tanulni minden más erény gyakorlását is, mint például a türelmet, a szorgalmat, az udvariasságot, az önzetlenséget, és a másokról való gondoskodást.

Ha valaki megtanulta házasság előtt a szüzességet, akkor a szexuális élet a házasságon belül szeretetet, önátadást, bizalmat fog jelenteni a számára, vagyis erősíteni fogja a házasság kötelékét. Ha valaki azonban nem tanulta meg a szüzességet, a szexuális együttlét az ösztönök, vágyak, néha a függőségig menő kielégítésévé válik a feleség testének kihasználásával. Nem túl vidám ez a jövőkép, nem gondolod?

Ne tedd tönkre szexualitásodat azzal, hogy idejekorán föléleszted és kielégíted azt. Gondozd szexualitásodat úgy, hogy közben legyőzöd a vágyaidat. Még a házasságon belül is dolgozni kell a belső szabadság megőrzésén, vagyis hogy feleséged testét szeretni tudjad, ne csak vágyjál rá. A belső szabadságot el is lehet veszíteni A természetes családtervezés által meghatározott önmegtartóztatás sokat segít a belső szabadság megőrzésében.

A házasság előtti szüzesség előkészíti a házastársi hűséget

A sikeres házasság alapkövetelménye a hűség. Persze ez mindenki számára egyértelmű! De ha valaki már házasság előtt rászokott Isten törvényeinek megszegésére, akkor nagy eséllyel követi ezt a gyakorlatot esküvő után is. Ha a házasság előtt talál indokot a szexuális életre, talál a későbbi félrelépésekre is. Például azt mondja „A szex az természetes”, vagy „De hiszen mi szeretjük egymást”. Ha valakinek a cselekedeteit házasság előtt, az határozta meg, hogy mire volt pillanatnyi kedve, akkor a házasságban is eszerint fog cselekedni. Esküvő előtt önző volt, esküvő után is az lesz. Már a házassága előtt a saját vágyainak a rabjává vált, nem lesz ez másképp a házasságban sem.

A holnapomat meghatározza, amit ma teszek. A mai napon készítem elő a jövőmet. Az a gondolat, hogy az esküvővel minden megváltozik elég naivnak tűnik, nem gondolod? Igaz ez fordítva is, minden egyes legyőzött kísértés megerősíti a későbbi hűséges együttlétet.

Azért maradok szűz, mert tisztelni akarom a lányokat

A tisztaságot megtanulni olyan, mint megtanulni tisztelni a lányokat. Ugye te sem gondolod, hogy egy „playboy” ugyanolyan szemmel néz egy lányt, mint egy tiszta férfi? A „playboy”, úgy néz a lányokra, mintha egy lány-nyuszira nézne párzási időszakban egy fiú nyúl…

Én a nőben nem csak a testét szeretném látni, hogy aztán rágerjedjek. Nem akarom állandóan azon törni a fejemet, hogy miként szedhetném föl, vehetném rá erre vagy arra, de leginkább, hogy miként vihetném az ágyba. Aztán, amíg fel nem tűnne valami új „célpont”, használhatnám kényemre-kedvemre.

Engem inkább más érdekel a lányokban: szeretnék bennük gyönyörködni, elsősorban belső szépségükben, melegségükben, figyelmességükben, érzékenységükben. Normálisan szeretnék velük beszélgetni, megosztani velük gondolataimat, élményeimet, nem akarok hátsó gondolatokat, hátsó szándékokat. Egyszerűen barátkozni szeretnék velük. Ezt a szemléletet, vagyis a szeretetteljes szemléletet meg kell tanulni. Ennek a képességnek a nagysága egyenes arányban van az önuralom mértékével.

Azért maradok szűz, mert teljes életet akarok élni

Nem akarok, mint egy növény csak vegetálni, ki akarom használni az élet adta képességeimet, lehetőségeimet, adottságaimat. Vannak, akik úgy gondolják, hogy akkor élnek igazán, ha mindent kipróbálnak: szexelnek jobbra-balra, leisszák, belövik magukat, vagy mindezt egyszerre csinálják… Nincs is ennél nagyobb tévedés! Ez éppen az ellentéte a valódi életnek, hisz ez nem más, mint az élet tönkretétele. Kérdezzünk csak meg egy narkóst vagy egy alkoholistát, hogy meg vannak-e elégedve, hogy 100 %-os életet élnek-e. 100%-osan kell élni, de a jó értelemben!

Ezt mondja Isten: „De akik vétkeznek, és rosszat tesznek, azok ellenségei saját életüknek.” (Tób 12, 10). Vagy máshol: „Üres semmiségnek szegődtek nyomába, így maguk is semmivé lettek.” (Jer 2, 5). Semmivé lenni? Én nem akarok semmivé lenni! Én fejlődni akarok, de Krisztus nélkül nem lehet fejlődni. Ő azért jött, hogy az emberek „bőségben éljenek” (Jn 10,10). A szőlő elszárad, ha letépik a tőkéről, hasonlóan a levélhez, amit letépnek a fáról. Bűnben élni olyan, mint elszáradni, meghalni, ez a lélek halála. Figyeld csak, hogy mit ír Szent Pál az efezusi keresztényekhez?: „Ti is halottak voltatok vétkeitek és bűneitek következtében” (Ef 2,1).

„Halottak voltatok” – hogy érti ezt az apostol? Biztos hallottál már olyanról, aki csak biológiai értelemben él. Agya károsult, ezért nem működik. Egy pszichológus azt mondaná: „Agyhalott. Úgy él, mint egy növény”. Mesterségesen tartják életben, miközben szervei működnek. Az ember három szinten él: biológiai, pszichológiai és lelki szinten. És ez a harmadik szint, amit „bűnöcskékkel, vétkecskékkel” a legkönnyebb tönkretenni – lelki halottá válni. Ezért írta Szent Pál a barátainak, hogy halottak voltak. És ezért hívjuk a súlyos bűnt halálos bűnnek. Én nem akarok lelki hulla lenni. Vagy hogy más hasonlattal éljek, nem akarok saját választásomból lelkileg pl. egy csacsi szintjén élni, bár a csacsi nagyon kedves kis állat. Én teljes életet akarok élni, „bőségben” (Jn 10,10). Még egy kis részletet szeretnék idézni Szent Jakab leveléből, ami szerintem nagyon sokatmondó: „Minden embert a saját kívánsága vonzza és csábítja, így esik tőrbe. Aztán a kívánság, ha már megfogant, bűnt szül, a bűn meg, ha elkövetik, halált szül.” (Jk 1, 15).

Ha szűz maradok, azzal sokat nyerek

Erről a részről Assisi Szent Ferenc jut eszembe, egyik legkedvesebb szentem, aki egyszer egy gyönyörű imát mondott. Többek között így szólítja meg benne az Istent:

,,Hatalmas vagy? Atyám, ég és föld Ura. Te vagy a jóság, minden jóság, A legnagyobb jóság, Te vagy a szeretet, Te vagy a bölcsesség… Te vagy a biztonság, Te vagy az enyhülés, Te vagy az öröm és a boldogság, Te vagy a gazdagság és a bőség, Te vagy a reményünk, Te vagy a mi édességünk… ”

Hogy lehetne bennem az a jóság, amelyről Szent Ferenc beszélt, ha a bűn által elszakadnék Istentől – mindezek forrásától? A jóságnak csak egy forrása lehet, a legnagyobb jóságnak is, hát nem így gondolod? Hogy lehetne bennem szeretet, ha eltávolodnék a szeretet forrásától? Nem maradna más, mint a szeretet karikatúrája, és a kielégítetlen vágy az igazi szeretet után. Lenne esélyem a bölcsességre, ha eltávolodnék a bölcsesség forrásától? Nem maradna más számomra, mint az intelligencia értékek nélkül, a tényekkel való manipulálás képessége annak érdekében. Milyen öröm lehetne bennem? Talán fájdalmas üresség és állandó örömkeresés annak érdekében, hogy elnyomjam a fájdalmamat. Ha megtagadnám Istent, hol találhatnék biztonságérzetet? A hatalomszerzésben, minden áron? A pénzben és gazdagságban? Kapcsolatokban, megállapodásokban? Hol lelnék vigaszt a kudarcaimra? Az alkoholban, a narkóban, a szexben? Miben lenne reményem? A pszichoterápiákban, egy politikai pártban vagy egy ideológiában? Elhagyjam Krisztust? És nélküle mit tegyek? Egy kis örömért hagyjam el őt, egy „szeretet ígéretért”? Cseréljem el a gyöngyöt értéktelen kis csecsebecsékre?

Azért maradok szűz, mert igazi örömre, igazi élvezetre vágyom

Képzeld el, hogy éppen ezért maradok szűz. Ha valaki összebarátkozik egy lánnyal és nincs szexuális kapcsolatuk, és mellette nem néz erotikus filmeket a tévében, azt hiszed, nincs örömrésze? Azt hiszed üres marad az élete? Dehogyis! Éppen ellenkezőleg!

Gondold csak végig! Különféle örömök vannak. Még a zsebesek, „dealerek”, tolvajok is tudnak örülni valaminek! Minél vastagabb egy ellopott pénztárca, ők annál jobban örülnek neki – sőt gyönyörködnek benne. Hasonlítható ez a paráználkodás öröméhez. A paráználkodó öröme hasonlítható a csalóéhoz. De a „bűnöst sokféle szenvedés éri” (Zsolt 32, 10). Jobb legálisan pénzt keresni. Igazán csak a tisztességesen megkeresett pénznek örülünk, nem? Az igazi szexuális öröm csak a tisztességesen megkötött házasságban lehetséges. Ha pedig lemondunk a bűnös örömökről, bőven kapunk helyettük más örömöket.

A lányokkal való barátság nem okoz örömet? De még mennyire! Gondolod, hogy a jó cselekedet nem okoz örömet? Csak a jó cselekedet okoz tartós és tiszta örömet. A bűn elveszi az igazi örömet! Figyeld meg, hogy mit ír a Zsoltárok Könyve: „A szelídek ellenben uralják a földet, és élvezik a béke teljességét” (Zsolt 37,11).

„Te örömmel töltőd el szívemet, sokkal inkább, mintha a bor és a búza bőségben volna.” (Zsolt 4,8). Vagy ilyen, vagy olyan örömöm lehet. Egyszerre nem lehet mind a kettő. Vagy-vagy.

Én az isteni, a tiszta örömet választom! Hát a boldogság? Az meg mi? Mi a lényege? Szeretnék boldog lenni. A boldogság sokkal többet jelent, mint örömérzést. Sok öröme lehet az embernek, de egyáltalán nem biztos, hogy boldog. A bűn okozhat boldogságot? Soha! Csak elveszi azt! „A bűnöst üldözi a szerencsétlenség, az igazakat jóval jutalmazzák.” (Péld 13, 21). „Jól megy a sora annak, aki hallgat az intő szóra, jó sora van annak, aki az Úrban bízik.” (Péld 16, 20). „Boldog, akinek útja szeplőtelen, aki az Úr törvénye szerint él. Boldog, aki követi útmutatásait, s aki egész szívével keresi őt.” (Zsolt 119,1-2). Nem hiszed?

Azért maradok szűz, mert így építhetem a szeretet civilizációját

Milyen más lenne a világ, ha az emberek házasság előtt nem élnének szexuális életet, utána pedig nem törnének házasságot.

Ha minden férfi tiszta maradna, eltűnne a pornográfia, a prostitúció. Hány és hány lány „dolgozik” nyugati ügynökségeknek a pornó iparban? Sokan nem is saját akaratukból maradnak ott. Kicsalogatták őket egy teljesen más munkaígérettel. Ha lázadnak, akkor verik őket, fogva tartják, erőszakoskodnak velük, és áruként adják-veszik őket. Sodródnak az egyik nyilvános házból a másikba. Hányán tűntek el közülük? A rabszolgaság legalantasabb fajtája ez. Hihetetlen, hogy mindez a XXI. században történik, állítólag civilizált országokban. Ha elmondanám, hogy mi is a szexturizmus, a gyermekpornográfia, gyerekkereskedelem, még világosabban láthatnád, hogy az a vágy, amit a férfi nem tart kordában, sőt kimagyaráz, esetlég néha még dicsekszik is vele, már nem is állatot, hanem démont tud csinálni belőle.

Ha az emberek nem élnének házasság előtti szexuális életet, ha hűségesek lennének a házasságban, vagyis Isten parancsolatai szerint élnének, akkor nem lennének nemi úton terjedő betegségek, szexuális függőségek, nem használnának ki gyermekeket szexuálisan, nem molesztálnának, erőszakolnának meg nőket, nem lennének ún. félrelépések, gyermekeiket egyedül nevelő apák és anyák. Szeretnék ellensúlya lenni a „halál civilizációjának”, mely az ördög propagandája. Az élet és a szeretet civilizációját akarom építeni. Ezért őrzöm meg a tisztaságomat!

Azért maradok szűz, mert nem akarom elpuskázni az örökéletet

A legerősebb érvemet a végére hagytam. Jézus ezt mondja: „Boldogok a tisztaszívűek mert meglátják az Istent.” (Mt 5, 8). A Szentírásban másutt is ezt olvassuk: „Ne ámítsátok magatokat! Sem tisztátalan, sem bálványimádó, sem házasságtörő, sem kéjenc, sem kicsapongó nem öröklik Isten országát.” (1Kol 6,9).

Sajnos sokan ámítják magukat! Ezen, „az evilág ura” vagyis a Sátán, az emberein keresztül kitartóan tevékenykedik, hogy az emberek azt higgyék, hogy a kicsapongás csak egy apróság. És valóban, vannak olyan megkereszteltek és bérmáltak, akik lassan már nem a Szentírásnak hisznek, hanem színes magazinoknak. Nem Istennek hisznek, hanem mindenféle szexológusnak, színpadi csillagnak, vagy azoknak az ismerőseiknek, akik minden megállapításukat így kezdik: „szerintem”.

Sajnos a tisztátalanság, vagyis a tisztaságért való harcról történő lemondás Isten Országának elvesztéséhez vezethet. Amíg valaki harcol, addig biztosan nem vesztette el a háborút az örök életért, bár előfordul, hogy néha egy-egy csatában alulmarad. Az AIDS nem a legborzalmasabb következménye a tisztátalan életnek. Az AIDS semmiség a pokolhoz képest. Ennyi elég mára. Már sok mindent leírtam, de lenne még mondanivalóm. Például, hogy a szüzesség segít megtalálni a megfelelő házastársat, hogy segít nem csak a lelki, hanem az érzelmi és az értelmi fejlődésben, hogyan segít a szívfájdalmak csökkentésében, hogyan erősíti az embert és annak jellemét. A szüzesség sokféleképpen gazdagít. Egyszerűen megéri megtartani. A tisztátalanság viszont tönkretesz. Hogy nehéz megállni? De hiszen minden, ami értékes, az sokba kerül. És minél értékesebb valami, annál többe kerül, nem így van?

(Forrás: Szeressétek egymást!)

TÁMOGATOM

TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!

Hasznosnak találta a fenti írást?

Ha igen, akkor kérjük, támogassa médiamissziónkat!

A honlapunkon, Facebook-oldalunkon megosztott üzeneteink és a Reggeli csendesség videóelmélkedés naponta több ezer emberhez jut el.

Segítsen nekünk továbbra is eljuttatni Isten szavát, a családról, a házasságról szóló örömhírt az emberekhez. Fennmaradásunkhoz szükség van az Ön adományára is!

Támogassa a Gyulafehérvári Főegyházmegye családirodáját még ma!

TÁMOGATOM