Projekt leírás

A tartalomból:

Családpasztorációs hírek *** Szénégető István családreferenst, remeteszegi plébánost az idei Szülők Iskolája választott témája, a családi ima kapcsán kérdeztük *** Gondolatok az írországi abortusz-népszavazás kapcsán