Projekt leírás

A tartalomból:

Jézus így szólt Bartimeushoz: „Menj, a hited meggyógyított.” Nyomban visszakapta látását, és követte az úton. (Mk10,52) *** Mit mondjunk gyermekeinknek a halál kapcsán? *** A mi dolgunk az, hogy szeressük családtagjainkat, a megváltoztatásuk Isten dolga!