//PÜNKÖSDI CSALÁDI LITURGIA

PÜNKÖSDI CSALÁDI LITURGIA

Az Egyház ünnepről ünnepre vezet bennünket, ezek az örök Feltámadás hatalmas ünnepének visszfényei, egyre közelebb vezetnek Isten szívéhez. Ezért is jó, ha tudunk együtt lenni a családban, és megtaláljuk az okát és módját annak, hogy egy-egy megjelenített képpel, bibliai történettel, gesztusokkal, mozdulatsorral olyan üzeneteket közvetítsünk, amelyek felmelegítik mindannyiunk lelkét.

Az elmúlt időszakban a nagyhétre, húsvétra és az édesanyák napjára ajánlottunk családi liturgiákat, ezúttal pünkösd előtt buzdítjuk a családokat, hogy merjenek, akarjanak együtt ünnepelni. Engedjük hatni magunkban Isten Lelkét, hogy megmutathassa nekünk: mi a családunk eredeti hivatása!

PÜNKÖSDVASÁRNAP A CSALÁDBAN

Összejövünk a nappaliban, vagy ahol imádkozni szeretnénk. Meggyújtunk egy gyertyát, az asztalra egy piros színű terítőt helyezünk (a piros a pünkösd liturgikus színe), egy kis keresztet, Szentírást, pünkösdi szimbólumot ábrázoló képet, egy tálkában szenteltvizet (a keresztelésünk emlékeztetőjeként), pünkösdi rózsát. A kisebb gyermekek papírból kivágott lángnyelveket hozhatnak az oltárra, vagy az asztalra. Elcsendesedünk, majd az előimádkozó (édesapa vagy édesanya) keresztvetéssel elkezdi a közös imádságot.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

JÖJJ, SZENTLÉLEK ÚRISTEN (Szvorák Kati)

Jöjj, Szentlélek Úristen, áraszd reánk teljesen
mennyből fényességedet, mennyből fényességedet!

Refr: Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen!

Jöjj el, lelki vigaszunk, testi, lelki gyámolunk, érezzük bőségedet, érezzük bőségedet!

Add Uram a híveknek, Benned bízó népeknek, hétszeres kegyelmedet!

ÉDESAPA:

Ma – ötven nappal húsvét után -, összejöttünk, hogy megünnepeljük pünkösd ünnepét. Az első pünkösdkor három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele – mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője -, az Egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete.

A Szentlélek kiáradásának történetéről a Bibliában az Apostolok Cselekedeteiben olvashatunk. Hallgassuk meg most együtt Isten igéjét:

„Mikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, ugyanazon a helyen. Hirtelen zaj támadt az égből, olyan, mint a heves szélvész zúgása. Betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Ekkortájt az ég alatt található mindenféle nemzetből való istenfélő zsidók tartózkodtak Jeruzsálemben. A zaj hallatára tömeg verődött össze, és teljesen elképedtek, mivel mindenki a tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Mindnyájan álmélkodtak és csodálkoztak: ,,Íme, ezek, akik beszélnek, ugye mindnyájan galileaiak? Hogyan halljuk hát mégis mindannyian a saját nyelvünket, amelyben születtünk? Mi, pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának, Pamfíliának, Egyiptomnak és a Cirene körüli Líbia részeinek lakói, a Rómából való jövevények, zsidók, prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit.” (ApCsel 2,1-11)

Filmrészlet a Szentlélek eljöveteléről  (7:00-tól)

ELMÉLYÍTÉS:

Csukjuk be a szemünket és próbáljuk meg elképzelni:

– Hogyan érezhették magukat a tanítványok amikor meghallották a heves szélzúgást? Amikor látták, hogy a tűz lángjai leereszkedtek mindegyikükre? Amikor a Szentlélek indítására különféle nyelveken kezdtek beszélni?

– Mit gondoltak a jelenlevők, amikor látták és hallották a tanítványokat, akik dicsérték Istent és megértettek ezt a saját nyelvükön?

Egy-egy kérdés után, akik szeretnék, megoszthatják a többiekkel gondolataikat,  felismeréseiket.

Pünkösdi „gyakorlat” pattogatott kukoricával (Édesapa vagy édesanya végzi)

Itt van a kezemben néhány kis kukoricamag: kicsik, kemények, szorosan egymáshoz tapadnak. Kis helyen elférnek. Az első tanítványokra emlékeztetnek, akik bár tanúi voltak a feltámadásnak, találkoztak a feltámadott Krisztussal és „első kézbőllátták, tapasztalták Isten hatalmát, mégis „kicsik”, kétségbeesettek és bizonytalanok maradtak.
Helyezzük őket az emeleti terembe. A mi estünkben ez most egy tűzhelyre helyezett üres edény, a kukoricapattogtató, mikrohullámsütő A kis, kemény magokhoz most valami „erőteljeset” adunk hozzá, a Szentlélek erejét (bekapcsoljuk a gépet). Láthatjuk az átalakulást. A Szentlelket ugyan nem látjuk, de láthatjuk a munkáját, amelyet elvégez a tanítványokban. Már nem kemények, visszahúzódottak, hanem nyitottak, egyesek „szétszóródtak a világban” (rendetlenséget okozva a padlón).

KÖVETKEZTETÉS:

A Szentlélek ma itt van velünk, és átalakíthat minket, engem és téged, ugyanilyen dinamikus módon; a Szentlélek neked is segít abban, hogy nyitott légy.

A zsoltáros ezt írja a 34.zsoltárban: „Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr!” Mind megkóstolják a kukoricát. Finom, ízletes. Ha befogadjuk a Szentlelket, a mi életünk is ízessé válik.

MEGOSZTÁS:

– Mi a történet és az elvégzett gyakorlat üzenete számomra és a családom számára?
– Mi a történet és az elvégzett gyakorlat üzenete az egyházunk és a világ számára?

KÖZÖS IMA:

JÖJJ, SZENTLÉLEK (Csiszér Laci)

Jöjj Szentlélek, szállj le rám, reményt hozó fénysugár! Vezesd életem a szűk ösvényen, segítsd levetni régi ruhám!

ÉDESANYA:

Az előimádkozott részre együtt válaszoljuk: Jöjj el Szentlélek!

1. Imádkozzunk az egyház és a világ vezetőiért, hogy töltse be lelküket a Szentlélek, hogy Isten akarata szerint vezessék a rájuk bízottakat! Jöjj el Szentlélek!

2. Imádkozzunk Egyházközségünk, családunk minden egyes tagjáért, hogy nyitott szívvel fogadjuk a Szentlélek ajándékait és általa egységben és békességben éljünk! Jöjj el Szentlélek!

3. Imádkozzunk azért, hogy a mindennapokban nyitottak legyünk a Szentlélek indításaira és engedelmeskedni tudjunk ezeknek! Jöjj el Szentlélek!

4. Imádkozzunk a szenvedőkért, a gyászolókért, hogy be tudják fogadni a Szentlélek gyógyítását, vigasztalását! Jöjj el Szentlélek!

5. A Szentlélek hét ajándéka a bölcsesség, az értelem, a jótanács, a lelki erősség, a tudomány, a jámborság és az istenfélelem. Ti melyiket kérnétek? Fogalmazzuk meg a saját kéréseinket! Jöjj el Szentlélek!

EGY NAGYOBB GYERMEK:

Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam. Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem. Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem. Erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem. Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem. Ámen. (Szent Ágoston)

ZÁRÓIMA (szabadon mondja valamelyik szülő vagy egy nagyobb gyermek)

MIATYÁNK (Imádkozzuk egymás kezét megfogva)

ÉDESAPA ELBOCSÁTÓ ÁLDÁSA:

Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre. Ámen.

SZENTLÉLEK ISTEN, SZÁLLJ REÁNK (Szvorák Kati)

Szentlélek Isten, szállj reánk, elmét derítő tiszta láng.
Öntsd lelkeinkbe, melyeket megszenteltél, kegyelmedet.

Kísértésekben el ne hagyj, szívünkbe békességet adj.
Légy utainkban fővezér, ne érje népedet veszély.

Összeállította: Kertész Marika

CSALÁDI LITURGIA PÜNKÖSDHÉTFŐRE

2020-05-31T20:09:51+02:002020. május 30.|1 hozzászólás

Egy hozzászólás

  1. Irén Papp 2020-05-31 - 06:47 - Válasz

    Ámen ?
    Köszönjük szépen
    Csodálatos !

Hagyj üzenetet Kilépés a válaszból