Szent Család vasárnapja a XX. század elején került be a liturgikus naptárba. XV. Benedek pápa vezette be 1921-ben, majd 1969-ben átkerült karácsony nyolcadának a karácsony napját követő első vasárnapjára. Az alább követhető, szabadon alakítható családi liturgia célja a családi kötelékek erősítése Isten jelenlétében. Szeretettel ajánljuk és kegyelemteljes, meghitt pillanatokat kívánunk hozzá! A Szent Család közbenjárását kérjük főegyházmegyénk minden családjára!

A Szent Család vasárnapjára tervezett családi liturgia mozzanatai a következőképpen követik egymást:

Összejövünk a nappaliban a karácsonyfa és a házi betlehem körül. Az asztalon gyertya, családi fotók és a Szent Család képe. Meggyújtjuk a gyertyát. Elcsendesedünk. Az előimádkozó, ha lehet akkor legyen az édesapa, a „család papja”, aki imavezető szerepét megosztja az édesanyával.

ÉDESAPA:
Az Egyház annyira fontosnak tartja a családot, hogy Vízkereszt nyolcada idején külön ünnepet szentel Jézus családjának. Ezen az ünnepnapon a Szent Családot állítja elénk követendő példaképül. Ez mindannyiunk ünnepe, hisz Isten ajándékából, a család az éltető gyökerünk. Itt az életünk szorosan összefonódik másokéval. Ezt a kapcsolatot nem lehet megszüntetni, ez egy életre szól. Maga az Úr Jézus is ilyen kapcsolatban élt Szűz Máriával és Szent Józseffel.

A Szent Család ma is példakép számunkra. Arra hívlak, hogy életüknek egy-egy momentumát megvizsgálva, próbáljuk meg összegyűjteni a család egy-egy tagjának azon jellemzőit, tulajdonságait, amelyek ösztönzően hatnak ránk. (Engedjük, hogy ennél a gyakorlatnál a család minden tagja szóhoz jusson, és akár egészen konkrétan elmondhassa, hogy mit tanul ő a szent családtól, miben követendő példa számára az életük)

– Figyelhetünk arra, hogy mennyire volt összeillő pár Mária és József. Mindkettőjük számára fontos volt az Isten szavának való azonnali, feltétel nélküli engedelmesség. Mit üzen ez számunkra, házastársak számára?

– Mária szerető, tiszta szívű, erős hitű, imádkozó asszony volt. Szent József pedig gondoskodó, szorgalmas családapa, „igaz ember”, ahogyan azt a Szentírásban olvashatjuk róla. Isten szolgálata nála a fő helyen állt. Mindezeket eltanulhatjuk tőlük…

– A kis Jézus mindig engedelmeskedett szüleinek. Mire ösztönzi ez a gyermekeinket?

ÉDESANYA:

Szent Család ünnepén tekintsünk a saját családi életünkre is

– Mit köszönhetünk egymásnak? Milyen értékek vannak a mi családunkban? Mi a legjobb a mi családunkban?
– Ha arra kérnélek, hogy mondjatok egy-egy szót a családunk kapcsán, melyik lenne az, ami elsőre eszetekbe jutna? Miért? És ha egy érzést kellene mondani, melyik lenne ez?

(Mindenki elmondja a gondolatait, érzéseit ennek kapcsán. A kisebbeket lehet segíteni egy érzéslista felolvasásával – pl. örvendező, vidám, hálás, szerető, gyengéd, szomorú, reményteli, csalódott, lelkes, bizakodó, tiszteletteljes, optimista, dühös stb. Itt terítékre kerülhetnek a negatív érzések is, de figyeljünk arra, hogy legalább egy pozitív érzést is sikerüljön találni mindenkinek, és ne legyen bántó a beszélgetés)

KÖZÖS ÉNEKLÉS (különösen, ahol kisebb gyermekek is vannak a családban):

+++
Együtt lenni jó, add a kezed nékem,
Játszunk együtt, örülj vélem, hej, halihó!
(A Szép fenyőfán dallamára)

+++
Családunknak drága kincse, Édesanyám gondos szíve,
Mosolygását hogyha látom, teljes az én boldogságom.

Családunknak drága kincse, Édesapám dolgos keze,
Mosolygását hogyha látom, teljes az én boldogságom.
(A Kirje, kirje, kisdedecske dallamára)

ÉDESAPA:
Hallgassuk meg Isten igéjét Szent Pál apostol kolosszei híveknek írt leveléből! Próbáljunk keresni belőle egy szót, egy mondatot, ami most nekünk szól:

„Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt. Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!” Kol 3,12-21

(Rövid megosztó kör a szentírási rész kapcsán, melynek során mindenki elmondja, hogy mi az, ami őt megérintette a felolvasottakból)

LEZÁRÁS:
Arra hívlak meg most benneteket, hogy a mai nap folyamán szerezzünk minél több örömet egymásnak, fejezzük ki egymás iránti szeretetünket, hálánkat! Tekintsük célnak a továbiakban saját családunk „szent családdá” alakítását, a boldogságos Szűz és szent József példája nyomán!

Most pedig egymás kezét megfogva fogadjuk Isten áldását!

ÉDESAPA (áldást mond a családjára):
Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, adjon nekünk sok igazi örömet és békességet, és vezessen el az örök életre. – Ámen.

+++
Betlehemben gyúlt az a halvány, piciny láng,
ami elterjedt, s most napként ragyog ránk.
Isten Országát egy kis Gyermek hozta el, hogy benne örökké éljen az ember

Refr:
Hirdessük ma úgy, hogy a népek meghallják, s dicsőséged zengje a nagyvilág!
Mindnyájunk szívét békéd járja át, s éljünk végre úgy, mint egy család!

Hosszú volt az út, amíg várnunk kellett Rád,
de elűzi most fényed az éjszakát!
Ünnepeljük hát Isten gyermekét, szüntelenül áldjuk Szent Nevét!

OO

Összeállította: Kertész Marika

Forrás:
– Csend-Élet Zenekar „Betlehemben gyúlt” c. felvétele