Jakubinyi György gyulafehérvári érsek körlevele a családpasztoráció támogatására elrendelt  Szent Család vasárnapi gyűjtésről

„Az egyház a családok családja, melyet állandóan gazdagít az összes családegyház élete” (Amoris Laetitia, 87). Ha helyesen akarjuk értelmezni a II. Vatikáni Zsinat kijelentését, amikor „családegyházról” ír (LG 11), akkor a megtestesült Szeretet közelségében meg kell találnunk az ehhez méltó és ennek megfelelő egyházi stílust is, szem előtt tartva, hogy itt nem egyirányú kapcsolatról van szó.

Az Egyház nemcsak ad a családoknak – tanít, útmutatással szolgál, előír –, hanem kap is ugyanazon családoktól. Ez a kölcsönösség az Egyház életszerűségének forrása. A házasság és a család krisztusi örömhíre esélyt ad mindannyiunknak arra, hogy emberi létezésünk átalakuljon, szeretetünk felemelkedjék, hogy az ember meglelje az igazi boldogságot és örömet.

Szeptemberben Jászvásáron (Iași) a Romániai Püspöki Kar Konferencia őszi ülésén a római és görög katolikus püspökök a családok, az ifjúság és a katolikus oktatás témájában tanácskoztak. Az eseményen részt vett Miguel Maury Buendía, Románia apostoli nunciusa is, aki – többek között – ezt nyilatkozta: A konferenciát követően megerősítettük azt, hogy „az elmúlt évtizedekben a család és a házasság intézménye elleni folyamatos támadásnak vagyunk tanúi itt, Európában és az egész világon”. A teremtés alapigazságát veszik célba, megkérdőjelezik a férfi és a nő közötti kapcsolatnak, az élet továbbadásának és a gyermekek nevelésének fontosságát. Éppen ezért imáinkba foglaljuk, bátorítjuk és támogatjuk a kinyilatkoztatott igazságot képviselő romániai civil mozgalmakat. Imádkozunk a népszavazásért is, amely az alaptörvény 48. cikkelyének módosítására irányul. Egyetértünk azzal, hogy Románia alkotmányában „a család a felek szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság” helyett „a család egy férfi és egy nő szabad akaratnyilvánításából létrejött házasság” szerepeljen. Ez szükséges és fontos lépés a házasság és a család védelmében.

Főegyházmegyénkben a családiroda köré szerveződő család-munkacsoport hozzáértő és lelkes házaspárjai hitvalló életükkel, legjobb tudásukkal vesznek részt ennek folyamataiban. Mindezek mellett továbbra is koordináljuk a számos családcsoportot, szervezzük a jegyeskurzusokat, a házaspárokat és családokat megszólító hétvégéket. Képzés és lelkigyakorlatok keretében képviseljük az életvédelem, a természetes születés-szabályozás fontosságát. Négy megyében, önkéntesek részvételével iskolai keretek közé visszük a családi életre nevelés programunkat stb. Ezeket nyomon követhetjük Főegyházmegyénk nemrég megújult családpasztorációs honlapján, illetve összesítve a 2017. évi beszámolónkban is.

Ezúttal mondok köszönetet a lelkipásztoroknak és plébániai közösségeknek, hogy támogatták Főegyházmegyénk család-pasztorációját. A 2016-os évben meghirdetett Szent Család Vasárnapi gyűjtésből 25.064 lej gyűlt össze. Ez a 2017-es év költségeinek 16%-át fedezte. Köszönet az adományokért!

A főegyházmegyei családpasztoráció újbóli támogatására tartunk gyűjtést 2017. december 31-én, Szent Család ünnepén. A begyűlt adományokat a Főegyház-megyei Családpasztorációs Központban vagy a főesperesi központokban szeretnénk összesíteni 2018. február 10-ig.

A Családpasztorációs Központ adatai:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

540053–Târgu-Mureş, P-ţa, Trandafirilor, Nr.61.

Tel: 0742-139.380, Fax: 0365–414–187;

Cod fiscal: 27225935

COD IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001

Email: iroda@csalad.ro

Mindannyiuk adományát ez úton is köszönjük. Jutalmazza a betlehemi Gyermek kegyelme és áldja meg családjaikat az új esztendőben is!

 

Gyulafehérvár, 2017. december 10-én – Advent II. vasárnapján, Magyar szentek és boldogok emléknapján.

† György s.k.

érsek

 

Szám: 1879–2017