Isten ingyenes és feltétel nélküli megtapasztalására hívta a résztvevőket Csíksomlyóra a Családpasztorációs Központ által meghirdetett lelkigyakorlat. Előre lehetett tudni hogy ez nem egy tömegrendezvény, hanem inkább meghitt elvonulás a pároknak: egymással és Istennel. Ennek veztésére Keresztes Zoltán gyergyói plebánost kértük fel, aki társául Sánta Editet hívta be a párokkal való munkába.

A plébános szerint a „prédikált” lelkigyakorlatok során is nagyon sok szép és jó gondolat fogalmazódhat meg, amin a lelkigyakorlatozó elmélkedik, esetenként álmélkodik, le is jegyzi magának a legfontosabbakat, de egy idő után még azt is elfelejti, hogy hová tette a jegyzeteit.

A bibliodráma ettől eltérően az ember egész kreativitására, testi-lelki-szellemi képességeire, gesztusaira, mimikájára, hangjára, mozgására, észlelésére és érzékelésére, fantáziájára és játékosságára épít, ezeket egyre jobban kibontakoztatva közeledik a Szentírás teljes emberi valónkat megszólító képeihez, szimbólumaihoz, jeleneteihez, eseményeihez, az Élet Igéjének aktív befogadójává tesz.

Már a pénteki kezdéskor kiderült hogy ez a szó legteljesebb értelmében lelkigyakorlat lesz: lelki mivel a lelkünkben meghallott hívást, Isten szerető vonzását követi a lélek megmozdulása és gyakorlat: mozgás, rajz, szavak, cselekvés és játék általi önkifejezés. Ki-ki testével, mozgásával fejezte ki azt, hogyan érkezett, milyen a hangulata, viszonya párjával, kapcsolata a csoport többi tagjával.

Várakozással, kiváncsisággal vagy éppen értetlenséggel indultak el a résztvevők ebben az újfajta kalandban, amelyben az egymásra való ráhagyatkozást is mozgással fejezték ki, kapcsolatukat is  szimbólumok által, rajzban mutatták be. Amint a mindennapi életben, a közös rajzban is megnyilvánulhatott az a mód, ahogyan egymás ötleteit, meglátásait fogadják, hogyan ötvözik egy új alkotássá, ami már kettőjüké. Estére minden pár egy-egy szentírási rész kapcsán elmélkedhetett Isten szeretetéről, hogy reggel közösbe téve induljanak egy új napnak.

Keresztes Zoltán bibliodráma-vezető a Mária és József házasságának útján végigvezetve hívta meg a résztvevőket hogy a párok megtalálják a saját életükben is átélt közös pontokat: az elköteleződést, az úton levést, a bizonytalanságot, a születést és a csodát, az Isteni hangra való ráhagyatkozást, a felajánlást, a biztonságba való megérkezést, de a kétséget, elengedést vagy veszteséget is. Minden pár kiválasztotta hogy épp melyik szakasz jellemző itt és most az életükre, kapcsolatukra s ezt bemutatták, eljátszották, átélték. Ehhez nemcsak ők maguk léptek be József és Mária szerepébe hanem megszemélyesítve megjelent a zavar, de az Úr bátorítő, szerető hangja is, mely megnyugtat, megerősít vagy újra reményteli életre hív.

A helyzetek, átélések sokfélesége által rácsodálkozhattak arra, hogy minden kapcsolat egy-egy  sajátos módon élte át az úton levést, az egymás ritmusához, vágyaihoz való igazodást közben pedig a drámajáték szinte észrevétlenül átalakult életjátékká, melyben új felismerések születtek, s ki-ki egyéni, szinte kézzelfogható módon tapasztalhattta meg Isten szeretetét. Társaik életének egy-egy szeletét látva megjelenítve, az abban résztvevő „Józseffel” „Máriával” érzelmileg azonosultak vagy felismerték hogy ez a saját viszonyulásukban vagy kapcsolatukban miben más; hasonló helyzetben ők hogyan élnék át azt, mi az, ami eltávolítja őket egymástól, illetve mi az, ami az újra közeledést segíti.

A szentmisében és az esti szentségimádásban lelkük belső vágyait, kéréseit kimondva térdelhettek az Úr elé.

A zárónap egyik feladata volt a megtartó, éltető „gyökerek” azonosítása, hogy mi ad a kapcsolatnak stabilitást, mik a közös tartóoszlopok. Természetetesn a lelkigyakorlat a hazautazással nem fejeződött be, hiszen az átélt élmények megbeszélése folytatódik, a felismerések nyomán döntések születnek, új szempontok szerint lehet átalakítani, mélyíteni a kapcsolatot egymással, Istenben. (Bakó Mária)

A lelkigyakorlaton készült fotók ITT elérhetők.