👁‍🗨 891

Isten ajándékba adta, ránk bízta gyermekeinket, mi pedig az Ő kegyelmében bízva igyekszünk jó szülők lenni. Az előttünk járó generációk tapasztalatát, hitét, örömét-bánatát saját tapasztalatainkkal ötvözve adjuk tovább gyermekeinknek. Lányaink nővé válásában is nagy szerepet játszunk, ezért igen fontos a köztünk levő kapcsolat.

Ennek a kapcsolatnak az építése volt annak a marosvásárhelyi programnak a célja, amit a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs központja hirdetett meg, és amit a vírushelyzet mellett sok vívódás és szabályokhoz, új helyzethez való alkalmazkodás mellett október 23-án és 24-én Bakó Marika lelkigondozó vezetésével, és egy kis csoporttal lehetett megtartani.

A marosvásárhelyi Szent Kozma és Damján plébánia Jakab Antal Tanulmányi központja tágas teret biztosított nemcsak a közös beszélgetéseknek, a páros munkának, mozgásnak, hanem a távolságtartás szabályai mellett is megtartható csoportos beszélgetésnek, közös imának is.

Péntek este az ismerkedés játékos-mozgásos formában történt, állatkártyákkal és az anyukák részéről egy-egy jellemző gesztus bemutatásával, amit kuncogások közepette a lányok spontánul értelmeztek is.

A felvezetők a következő témákról szóltak:

– miként kezeljük saját viszonyulásunkat és gondolatainkat, hogy lányainknak küldött tudatos és öntudatlan üzeneteink tiszták és következetesek maradjanak;
– mennyire tudatosultak, és hogyan adjuk át azokat az értékeket, modelleket, hatásokat, amiket szülőként mi is hozunk a saját gyermekkorunkból, családunkból;
– saját nőiességünk megélése, véleményünk a lányaink környezetében levő fiúkról, a férjünkhöz és a férfiakhoz való viszonyulásunk hogyan befolyásolják az ők nővé válásukat, párválasztásukat, jövendő anyaságukat;
– a szeretet családunkra jellemző kifejeződési formái vagy annak hiányosságai;
– a különböző életszakaszokban hogyan alapozódik meg az Istenkapcsolat: a biztonság, a fantázia, a bátorság, a kezdeményezőkészség, az adottságok felfedezése mind egy-egy új formája a személyes Istenhitnek: segítik a ráhagyatkozást, a szerető kezdeményezést, a mások szolgálatát, a karizmák felfedezését, az elköteleződést, a hit megélését, az élő Istenkapcsolatot, a közösségi és családi életet;

Szombat délelőtt családfát rajzolva fedezték fel a lányok a tágabb rokonságot, felmenőket, azok jellemző viselkedését, a testvéri, szülői, rokoni kapcsolatok összetettségét a szeretet és hit áramlását ezen kapcsolatok által vagy annak hiányosságait.

Ennek folyatásaként azt keresték, hogy a családi kapcsolatok által hogyan fejlődött a hit, az Istennel való kapcsolat, a személyes Istenkép, milyen jellemzőket ismertek fel Istenről, Isten szeretetének milyen kifejeződési formáival találkoztak s ehhez nemcsak a zsoltárokat, hanem egy-egy választott szentírási részt is átelmélkedtek, képmeditáció által.

Asszociációs Oh-kártyák segítségével mutatták be kölcsönösen egymásnak anyák és lányok életük fontosabb eseményeit a női jellemzők kibontakozását, bensőséges páros beszélgetésben, majd a közösségben is.

A lányok csoportbeszélgetés után egy reggeli „családi jelenetet” játszottak el, tükröt tartva szülőknek és önmaguknak, s kipróbálva milyen is lehet egy kamasz szüleinek lenni.

Az anyák közös imában vitték Isten elé kéréseiket, reményeiket, mély vágyaikat, majd meghallgatták egy felnőtt, már anyává vált lány hozzájuk írt levelét a „jövőből”. Volt sok jó beszélgetés, meghitt összeborulás, hálaadás egymásért és egymás megáldása. Bakó Mária

A lányok visszajelzéseiből:

„Örvendek hogy ezt az időt édesanyámmal tölthettem és új embereket ismerhettem meg. A kedvencem az volt, amikor az anyukámról kellett beszélni és persze a dramatizálás. Érdekesek voltak a témák és a feladatok.”

„Élményeket teli volt, új barátokat szereztem. Minden program nagyon kreatív volt és nagyon tetszett.”

„A szerep nagyon vagány volt mert ilyet nem csinálok gyakran.”

Az édesanyák visszajelzésiből:

„Számomra kikapcsolódás, felszabadulás volt. Minden egyes téma magával ragadott és jó volt kipróbálni, felmérni, meglépni saját korlátaimat. Jó volt a lányomnak a szemébe nézni, mesélni neki, megosztani tapasztalatokat, áldást mondani rá. Hála és köszönet Bakó Marikának a program levezetéséért. Tele volt vidámsággal, építő jellegű beszélgetésekkel és csodás élményekkel.”

„Meglepetést is okozhatnak gyermekeink egy-egy véleményük kinyilvánításával…jó a lányainknak egymással ismerkedni, rálátni-belátni a kortársak megéléseibe….jó nekünk édesanyáknak is, mert segít abban hogy másoktól jó tanácsokat hallhassunk …..minőségi időt biztosít anyukák és lányuk számára, közel kerülhetünk gyermekünkhöz, utat mutatunk nekik hogy ilyen programokat is érdemes kipróbálni.”

„Hálás vagyok ezért a két napért, sok mindennel gazdagodtam…tetszett a játékos ismerkedés…ötletesnek tartom a családfa megismerését, megrajzolását….megható volt az ima és felemelő.”

Az Erdély Televízió összefoglalója az eseményről:

TÁMOGATOM

ADOMÁNYÁVAL MISSZIÓNKAT SEGÍTI

Ha teheti támogassa a munkánkat. Köszönjük!

TÁMOGATOM