Szent Család ünnepén figyeljünk az evangéliumi szakaszra: Jézus templomi bemutatása Jeruzsálemben, az agg Simeon, illetve Anna próféta asszony imája áll a történet középpontjában.

A templomban való bemutatás központi szertartása a körülmetélés volt. A körülmetélés a bibliai ősatyákat megelőző rítus volt a szemita népeknél, amely Izraelben vallási jelentőséget kapott.

A seb a választott néphez tartozást jelentette, és viselőjét mindig emlékeztette erre. A keresztények az egyházba beiktató szentség, azaz a keresztelés előképének tekintették. A körülmetélés összekapcsolódott a névadással is. Jézus nevének jelentése: Jahve a szabadítás.

Az elsőszülöttért tisztulási és hálaáldozatot kellett bemutatni. A jelenet szereplői természetesen József és Mária, a gyermek „szülei”. Simeon imádságában fontos, hogy megismerte az Úr Jézusban a Megváltót, azaz Szabadítót. Karjában tartotta a csecsemőt, de megvallotta, hogy az ő élete is jó kezekben van az Istennél. „Kezedre bízom a lelkemet”, mondja a zsoltár (Zsolt 31). Ezt a zsoltárt idézi az Úr Jézus a kereszten: „Atyám, kezedbe ajánlom telkemet”. Bízzunk ebben mi is. Jézus a szabadítónk.

Ma őket, a Szent Családot ünnepli az egyház. És a ma élő házaspárokért, családokért adunk hálát és imádkozunk.
A Szent Család ünnepe karácsonyhoz kötődik. Jézus megtestesülése a családot isteni méltóságra emeli. A család Istentől akart, teremtő és szeretetre épülő közösség. Olyan közösség, ahol a szövetség Isten és ember között kézzelfoghatóan megjelenik.

A családban Isten szeretete valósul meg, így az emberi szeretet is isteni dimenziót kap. A család alapja a házasság. A házasság az élet forrása és a szeretet bölcsője. A házasság adja az életet, növeli fel az életet, a család ölén tanulja meg az ember, mit jelent az elfogadás, a kibontakozás, a növekedés, az igazságosság, a becsületesség, a tisztesség. Szent Család ünnepén ezért érdemes a templomokban megújítani a házassági ígéreteket.

Imádkozunk, hogy a házaspárok, szülők és gyermekek őszinte szívvel keressék és támogassák egymást. Imádkozunk a családok jólétéért, a kis- és nagy családokért, azokért, akik nap mint nap tapasztalják, mit jelent az együttlét, az összhang, öröm és önajándékozás, a figyelmesség, az otthon, a család melege. De azokért is, akiknél teret nyert a hallgatás, az eltávolodás, az önzés, veszekedés, hűtlenség. Szeretettel gondolunk rájuk és imádkozzunk, hogy szívük vágya szerint csakhamar talpra álljanak és továbblépjenek.

Imádkozunk az elváltakért, az özvegyekért, a meg nem házasodottakért és a meg nem házasodókért, hogy az egyház közösségében mindenki otthonra leljen. Hogy együtt keressük a mi Atyánk akaratát, hogy együtt lássuk meg az üdvösséget, az élet teljességét Istenben, amiért Simeon imádkozott a mai evangéliumban. Ámen.

Szénégető István
főegyházmegyei családreferens

 

(Megjelent a Vasárnap katolikus hetilap karácsonyi-újévi számában)