A 2003/571-es adótörvény értelmében minden állampolgár rendelkezhet személyi jövedelemadója 2%-ról, amelyet olyan civil szervezetnek ajánlhat fel, amelynek tevékenységét támogatni szeretné. Amennyiben nem élnek ezzel a lehetőséggel, ez az összeg az államkasszába kerül.

A 2015-ös évben befolyt felajánlásokból származó 1566 lejt a családpasztorációs munkacsoport évkezdő lelkigyakorlatának támogatására fordítottuk. A 2016 decemberében beérkezett összegből a 2017-es férjek-édesapák lelkinapja néhány résztvevőjének az ellátási költségeit támogattuk.

A személyi jövedelemadója 2%-át a következőképpen ajánlhatja fel a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családpasztorációs Központnak

1. Ha az Ön jövedelme csak fizetésből (egy vagy több) származik, akkor a 230-as formanyomtatványt kell kitöltenie. Amennyiben a formanyomtatvány II. pontjánál nem tudja meghatározni a 2%-ból származó összeget, hagyja üresen a helyet, az illető összeget kiszámolják az adóhivatalban.

2. Ha van más forrásokból eredő jövedelme is (pl. szerzői jog, átadott javakból származó, szabad szakmai gyakorlatból eredő jövedelem, stb.), akkor a 200-as formanyomtatványt kell kitöltenie.

A fent említett formanyomtatványok előre ki van töltve az alábbi adatokkal:

Denumire entitate nonprofit: OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

Cod de identificare fiscală al entităţii non profit: 27225935

Cont bancar (IBAN): RO48 RNCB 0193 1174 7099 0001

3. A dokumentumot juttassa el postai úton ajánlott küldeményként, vagy vigye el személyesen az Adóhivatalba. A nyomtatványokat a területileg illetékes adóhivatalhoz kell eljuttatni: városokban mindenhol van adóhivatal, falvak esetében forduljon tájékoztatásért a polgármesteri hivatalhoz.

A felajánlás határideje: 2017. május 25.

További információk:

OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII

Rózsák tere 61. sz. – P-ţa Trandafirilor Nr.61.

540053 Marosvásárhely – Târgu-Mureş

Maros megye- jud. Mureş

Tel: 0265-250.270 (int.109);

Fax: 0365-414.187;  0742-139380

Email: iroda@csalad.ro

Facebook: https://www.facebook.com/csalad.ro/

 

Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években éltek azzal a lehetőséggel, hogy személyi jövedelemadójuk 2%-ával a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központját támogatták.