A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának szervezésében  június végén három helyszínen, Marosvásárhelyen, Kézdivásárhelyen és Csíkszeredában tartottunk „tanévzárót” a Boldogabb családokért iskolai program önkénteseivel azzal a céllal, hogy megosszuk egymással a 2016-2017-es tanév során megélt tapasztalatainkat,  sikereinket, kudarcainkat és lelkesítsük, bátorítsuk egymást.

A beszélgetésekből kiderült, hogy Isten kegyelméből és az önkéntesek áldozatos munkájának köszönhetően ebben a tanévben is sokan részesültek ezen szolgálat áldásaiból. 2012 tavaszától, amikor először tartottunk képzést a programba bekapcsolódni vágyó önkéntesek számára, évről-évre nemcsak a csatlakozó önkéntesek és a befogadó iskolák, osztályok száma növekszik, hanem a programban rétszvevő diákok személyisége, jelleme is jó irányba alakul. Ez a diákoktól kért év végi visszajelzésekből is kiderült, ezekből idéznék néhányat: „ismereteim  gazdagodtak a családi élet kapcsán”,  „nyugodtabb és megértőbb, sokkal nyíltabb és őszintébb lettem”, „másként nézek az élet dolgaira, megváltozott az életszemléletem és gondolkodásmódom”, jobban odafigyelek a barátaimra, családomra.”

Egy diák így ír: „Megváltozott a véleményem a családi élet kapcsán: több pozitívum van bennem a család és a gyermekvállalás témája kapcsán. Fontosabbnak tartom a házasságot, mert eddig nekem csak egy papír volt, ami összetartja a szülőket. Megértettem, hogy senki sem lesz jobb, ha túl korán elkezdi a szexuális életet, és ha szűz vagy akár 20 évesen is, nem szégyen.”

A tanév utolsó foglalkozásán arra kértük őket, hogy a családórákon elhangzottak alapján fogalmazzanak meg egy-egy olyan üzenetet, ami számukra meghatározó volt és mindenképpen szükségesnek látják átörökíteni az utókor számára. Néhány, az általuk megfogalmazott üzenetek közül: “Értékes vagy! Nem hiábavaló a létezésed a világban!” „Higgyél magadban! Valaki számára nagyon fontos vagy!” „Ne dönts elhamarkodottan!” „A szabados szexuális életnek nincsenek előnyei.” „A tisztaságodat őrizd meg minél tovább, de soha sincs késő újrakezdeni mindent”, „A nemi élet medre a házasság”, „Becsüld meg a családod, mert csak egyet kapsz belőle!”

A programnak otthont adó osztályfőnököktől is kértünk visszajelzést:

„A tevékenységek közvetlen hangvételűek voltak, a gyerekek részéről nyitottságot, őszinteséget tapasztaltam. Szívesen beszéltek saját érzéseikről, meglátásaikról. Alkalmuk volt jobban megismerni, elfogadni egymást. Nekem is lehetőségem volt rálátni egyes diákok gondjaira, nehézségeire, s ez segített elfogadni, megérteni őket. Ugyanakkor ezek az együttétek sokat segítettek az osztályunk közösséggé formálódásában is.” (osztályfőnök – IX. osztály)

„Különlegesek voltak az órák, a diákok mindig nagyon várták. Olyan értékek átadására került sor ( pl. igazi barátság, tiszta szerelem), amelyekről a diákok nem hallanak máshol, ugyanis más szemlélet szerint élnek. A megbeszélt témákat továbbgondolták, továbbbeszélték az órákon kívül is, sőt még írásbeli félévi dolgozatban is utaltak rá, ami azt jelenti, hogy nyomot hagytak bennük a foglalkozások.” (osztályfőnök – IX. osztály)

„A családórák által a gyerekek betekintést nyerhettek a családok valóságába. Ezekhez a problematikus, nehéz témákhoz jól jött a szeretetteljes házaspár következetes jelenléte, akik amellett, hogy rendszeresen készültek ezekre az alkalmakra, önmagukat adták és nyitottan lehetett velük nagyokat beszélgetni vagy éppen jókat hallgatni. Ültetni kell tovább a családalapítás, a családban való helytállás magvait, mert sosem lehet tudni, hogy melyik tízenévesnek fog beugrani egy-egy elhangzott gondolat egy válságos helyzetben.” (osztályfőnök – VI. osztály)

A diákok, osztályfőnökök és szülők visszajelzései egyaránt abban erősítettek meg bennünket, hogy érdemes továbbra is áldozatot vállalni azért, hogy a családról szóló örömhír eljusson a tanulókhoz, hogy ily módon is segítségükre legyünk a tudatos családalapításban és családtervezésben.

A jó hír az, hogy ennek megvalósulása egyre inkább túlnő az osztályfőnöki vagy hittanórák keretén. Amint egyik önkéntesünk megfogalmazta: a boldogabb családokért végzett szolgálatunk egyre inkább átszövi a mindennapi életet, létünkkel, megnyilvánulásainkkal akkor is nevelünk, evangelizálunk, amikor ennek nem is vagyunk tudatában.

Kertész Marika, a Boldogabb családokért iskolai program koordinátora