Január 27-én a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának szervezésében tapasztalatcserére gyűltek össze Csíkszeredában a “Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program” önkéntesei.

A tizenhat résztvevő a közös reggeli ima, illetve a bejelentkező, “hogy vagy”-kör után Simó Irma csíkszeredai pszichológus és mentálhigiénés szakember “Az élet erőszakos oldala” című előadását hallgathatta meg.

-A bántalmazás témája azért fontos, egyrészt, hogy megértsük a jelenséget, de iskolai programként elsősorban a megelőzés a célunk. Az erőszakmentességre nevelés fontos része a boldogabb családokért létrejött iskolai programnak. Ezt a területet nem lehet figyelmen kívül hagyni és fontos, hogy a valóság ezen szeletét a képzők, a pedagógusok, önkéntesek tisztán lássák – mondta el érdeklődésünkre a szakember.

Az előadást követően az önkéntesek a munkájuk során megélt örömeiket, esetleges nehézségeiket, kudarcaikat osztották meg egymással.

Délután Csiszér Hajnalka és Molnár Hajnalka MFM munkatársak előadása által a résztvevők a 10-12 éves lányoknak szóló, drámapedagógiai módszerekre épülő Ciklus-show foglalkozásról kaphattak ízelítőt. Az együttlét “gyöngyfűzéssel” és hálaadással zárult: a jelenlevő önkéntesek megosztották egymással, hogy mivel gazdagodtak, mit visznek magukkal a tapasztalatcseréről, majd mindezért együtt adtak hálát a mennyei Atyának.

A résztvevők beszámolóiból:
„2017 őszén a “Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés iskolai program keretén belül szervezett alapképzésen vettünk részt.  Nemsokára el is kezdtük a munkát és nem kis örömöt tapasztaltunk meg azáltal, hogy észrevettük a gyerekekben az érdeklődést és a nyitottságot a program iránt. Aztán jött a Családpasztorációs Központ által szervezett tapasztalatcsere, ahol találkozhattunk a többi önkéntes munkatárssal is. Mondanom sem kell, hogy tartalmas és felemelő programban volt részünk. Nagyon jó volt hallani a régi munkatársak tanúságtételét és az újak lelkesedését, ami minket is megerősített abban a hitben, hogy amire vállalkoztunk, azt érdemes folytatni”. (Kristály Jóska, Csíkszentdomokos)

„Nagyon fontos és tanulságos volt az egész találkozó. Különösen Simó Irma pszichológus előadása hagyott mély benyomást bennem. Rájöttem arra, hogy hiába neveltünk/nevelünk sok gyereket a tőlünk telhető legjobb tudás szerint, még mindig van mit tanulnunk. Megerősítést kaptam mindkét előadásból és a csoportos beszélgetésekből is, hogy mennyire fontos a gyerekeket tudatosan nevelni és megerősíteni bennük a jót. Felszínre kell hozni a bennük lévő értékeket és tudatosítani, hogy mennyire fontosak. “Csak arra vigyázok amit értékesnek tartok” – ez volt számomra az egyik legértékesebb mondat, amit magammal viszek.” (Kristály Kati, Csíkszentdomokos)

„Számomra mindig feltöltődést jelent részt venni a tapasztalatcserén. Új lendületet kapok, ötleteket, bátorítást, támogatást a munkámhoz. 
A délelőtti előadáson, a „bántalmazás” témakört körüljárva megerősödött bennem az az elhatározás, hogy tanítsam meg a gyermekeimet, a diákjaimat az erőszakkal, az agresszióval szemben kiállni, védekezni, NEM-et mondani. Egy rövid film megnézése után azt tárgyaltuk, hogy a bántalmazás mennyire magánügy vagy közügy, hogy a titok meddig lehet jó titok, vagy rossz titok, hogy egy titok felfedése nem árulás, amikor már segítségre szorul valaki. Az előadó több élethelyzetből hozott példát, gyakorlatias megoldásokat felmutatva a bántalmazás megelőzésére. Megerősödött bennem az is, hogy nem szabad közömbösnek lenni hasonló helyzetekben.
A délután folyamán mi “bújtunk” az előadók szerepébe. Lehetőségünk volt a munkatársainknak röviden, egy diasor és pár jelképes dolog segítségével – bemutatni, hogy miről is szól a Ciklus-show. Ez a serdülőkor elején levő lányoknak tartandó felvilágosító foglalkozás, ami nem más, mint egy félnapos dramatikus játék, melynek során a lányok játszva tapasztalhatják meg a testük működésének alapvető összefüggéseit. A cél az, hogy a lányokban saját testük szépségét, működésének különlegességét és csodálatos voltát erősítsük meg. A foglalkozás mottója ezért is: “Csak arra vigyázok, amit értékesnek tartok!”. A foglalkozás során nem csak biológiai ismereteket kapnak a résztvevők, hanem valamennyi érzékszerv bevonásával az érzelmekre is szeretnénk hatni. Ízelítő volt ez a bemutató, hogy a Boldogabb Családokért Családi Életre Nevelés iskolai programot még színesebbé tegyük.” (Csiszér Hajnalka, Árkos)

Az eseményen készült hangulatvideó ITT tekinthető meg.