Szeptember 15-én, pénteken a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum tizedikes diákjai számára szerveztek tematikus napot a zabolai Csipkésben.

A rendezvényre azokat a diákokat hívták meg, akik már egy éve a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának „Boldogabb családokért” iskolai programja keretében, osztályfőnöki órákon hallanak és tanulnak önismeretről, egészséges értékrendről, fiú-lány kapcsolatról, párválasztásról, a családi élet szépségeiről.

Az ötletgazda Damó Csaba, a tanintézmény tanára, aki szerint az volt a cél, hogy egy kicsit kiszakítsák a diákokat az iskolai környezetből, és olyan tevékenységeket kínáljanak fel, amelyek segítségével rávezessék őket egy-egy élethelyzet megoldására.

– Az volt a tervünk, hogy olyan felnőtteket halljanak akik az ők problémáikkal is foglalkoznak, de kérdéseket is feltehessenek az őket érdeklő témákban – mondta el a pedagógus.

A több mint 80 diák két csoportban vett részt az előadásokon, ahol interaktív módon tanulhattak, kérdezhettek a felvetett témák kapcsán.

– „Férfi és nő – két külön világ” ez volt az egyik előadás címe, ennek keretében többek között a férfiak és a nők közötti különbözőségeket próbáltuk hangsúlyozni a fiataloknak, rávilágítva arra, hogy bár különbözőek vagyunk, de egyenértékűek, és egyaránt fontosak, értékesek. Sajátos feladataink, szerepünk van ebben a világban és azt próbáltuk kidomborítani, hogy igazából ezek a különbözőségek egy nagy gazdagságot eredményeznek, akkor ha ezeket kellőképpen össze tudjuk hangolni, ha tudatosítani tudjuk ezeket és ennek mentén jobban meg tudjuk érteni a másik nemet – tette hozzá Kertész Marika, a „Boldogabb családokért” iskolai program koordinátora, a Családpasztorációs Iroda munkatársa.

– A hűség, hűtlenség kérdéskörét jártuk körül több oldalról is a fiatalokkal, társadalmi vizsgálatot végeztünk, és természetesen a véleményüket is meghallgattam, aztán összegeztem a tapasztalataimat, próbáltam átadni a legfontosabb gondolataimat. „A hűségnek van egy forrása, ha nincs, akkor nincs is értelme” – ez volt a fő mondanivaló. Ez a forrás számomra Istenben van, de a hit és a hűség elválaszthatatlan egymástól, és a bizalom meg kell szülessen – foglalta össze előadásának lényeges pontjait a rendezvény másik előadója Ruszka Sándor kézdivásárhelyi református lelkipásztor.

A diákok az előadások után a férfivá és nővé válás folyamatának a népmesékben, népdalokban fellelhető mozzanatairól hallhattak, de kézműves foglalkozásokon is részt vehettek: a fiúk a fa díszítő faragásáról láttak rövid bemutatót, de a vésővel való munkát is kipróbálhatták. A lányok ez idő alatt varrni, nemezelni tanultak.

Visszajelzéseikben hangsúlyozták jó volt a már megszokott iskolai környezettől elszakadva együtt lenni, játszva tanulni, és megismerni olyan élethelyezeteket, amelyeknek hamarosan ők is részesei lesznek. Mond mondták, érdemes lenne a rendezvényt egy későbbi időpontban, más témákkal megismételni.

A