Kapcsolódó cikkek

KITARTÁSSAL A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN

2021. június 22-én a Boldogabb családokért® Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program önkéntes munkatársaival online megbeszélés keretében zártuk a 2020/2021-es rendkívüli tanévet. A jelenlevők között voltak olyanok, akik alig két éve kapcsolódtak be ebbe a programba,

ÖNKÉNTESEINKKEL ÉRTÉKELTÜK A TANÉVET

Június 17-én Csíkszeredában tartottunk tanévzárót a „Boldogabb családokért” iskolai program önkénteseivel, számba véve az idei tanév örömeit, kihívásait. A találkozó keretében sor került a legszebb élmény megfogalmazására, de az örömök mellett a résztvevőknek lehetőségük volt

Őszi képzés a boldogabb családokért

Ha Isten szívedre helyezte a fiatalok sorsát, ha segíteni szeretnél nekik abban, hogy jobban eligazodjanak e világ csábításai, kísértései közepette, hogy tudatosabban készüljenek a családi életre, megízlelve azt az örömöt, amit a tiszta élet által

Tanévet zártak az önkénteseink

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának szervezésében  a 2017-2018-as tanév lezárásaként két helyszínen, Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen tartottunk tanévzáró együttlétet a “Boldogabb Családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) iskolai program önkénteseinek. A résztvevőknek lehetőségük nyílt megosztani egymással a

Ismertető

A Boldogabb családokért® Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program 2012-ben indult el Főegyházmegyénkben Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes, a „Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület” szakmai felelősének és munkatársainak képzése által, valamint a Szatmári Egyházmegye családreferense, Lepedus István támogatásával.

Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által, a tudatos családtervezés segítése. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően.

A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló teamek segítségével (keresztény értékrend szerint élő házaspárok, illetve szakemberek, mint pl. pedagógus, pszichológus, egészségügyi asszisztens stb. közreműködésével). Célcsoportját elsősorban az 5-8. illetve 9-12. osztályos tanulók képezik.

A program alap-témakörei:

Önismeret, jellemnevelés, serdülőkor

Jellemformálás, önismeret, önnevelés- Az egészséges személyiség. A kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése. A szeretetnyelvekkel, az igazi, elfogadó szeretettel való ismerkedés. Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben. Az igazságra épülő értékrend megismerése. A szabadidő értékes eltöltése. Hozz jó döntéseket! Hogyan használjuk helyesen a tömegkommunikációs eszközöket? Az igazi barátság. A serdülőkori lelki és biológiai változások. Egészséges életmód, táplálkozás, testedzés.

Nemiség, szerelem, párválasztás, felkészülés a házasságra, házasélet

Ismerkedés a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel. A nővé, férfivá érés biológiai, lelki, érzelmi összetevői. Az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között. Szerelem, párválasztás, együtt járás, szakítás. Felkészülés a házasságra. Felelősség a szexuális kapcsolatban- Miért várj? Családtervezés. A család, az egészséges családok jellemzői. Felkészülés a szülői szerepre. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? Szerepek a családban. Családmodellek.

Gyermeknevelés, az emberi élet értéke a fogamzás pillanatától a természetes halálig

Az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. A megtermékenyítés csodája. Magzati élet és abortusz. A gyermek helye a családban. Miért jó az „öreg” a háznál? A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje. Beteg, fogyatékossággal élő és/vagy idős ember a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése. A gyász, a veszteség feldolgozása. A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése.

„A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Egyfelől vágyódnak a családalapításra, arra, hogy gyermekeik legyenek. Másfelől nem tudják, hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. Szeretnék megőrizni függetlenségüket, ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől, netán konfliktusoktól, amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel.”

(A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán)

Programkoordinátor elérhetősége:

Kertész Mária – Kézdivásárhely
E-mail:  kertesz.maria@csalad.ro
Telefon: 0743 152 008

“Sok jó dolgot megbeszéltünk ezeken az órákon, aminek az életben hasznát veszem.”

„A legjobban a párkapcsolatról szóló alkalmak tetszettek. Annál is inkább, hogy engem is érint a téma, hisz már két éve párkapcsolatban vagyok. Sok mindent tanultam, kérdéseimre választ kaptam, a tanultakat be tudtam építeni a kapcsolatunkba.”

„Megváltozott a véleményem a családi élet kapcsán: több pozitívum van bennem a család és a gyermekvállalás témája kapcsán. Fontosabbnak tartom a házasságot, mert eddig nekem csak egy papír volt, ami összetartja a szülőket. Megértettem, hogy senki sem lesz jobb, ha túl korán elkezdi a szexuális életet, és ha szűz vagy akár 20 évesen is, nem szégyen.”

„Ismereteim  gazdagodtak a családi élet kapcsán”, „Nyugodtabb és megértőbb, sokkal nyíltabb és őszintébb lettem”, „Másként nézek az élet dolgaira, megváltozott az életszemléletem és gondolkodásmódom”, „Jobban odafigyelek a barátaimra, családomra.”

Diákok véleménye

„Örülök ezeknek a foglalkozásoknak, és különösen annak, hogy a fiam nemcsak tőlünk hall ezekről a dolgokról- őszinte barátságról, tiszta szerelemről- hanem másoktól is. Ez mintegy megerősíti a családban zajló nevelést.”

Szülő véleménye

„A gyerekek szívesen vettek részt ezeken az órákon, mindig nagyon várták. Megtanultak beszélni önmagukról, az érzéseikről. Azóta jobban odafigyelnek egymásra, szorosabbá váltak az osztályon belüli kapcsolatok. Számos, őket érdeklő kérdésre választ kaptak.”

„A tevékenységek közvetlen hangvételűek voltak, a gyerekek részéről nyitottságot, őszinteséget tapasztaltam. Szívesen beszéltek saját érzéseikről, meglátásaikról. Alkalmuk volt jobban megismerni, elfogadni egymást. Nekem is lehetőségem volt rálátni egyes diákok gondjaira, nehézségeire, s ez segített elfogadni, megérteni őket. Ugyanakkor ezek az együttétek sokat segítettek az osztályunk közösséggé formálódásában is.”

„Különlegesek voltak az órák, a diákok mindig nagyon várták. Olyan értékek átadására került sor ( pl. igazi barátság, tiszta szerelem), amelyekről a diákok nem hallanak máshol, ugyanis más szemlélet szerint élnek. A megbeszélt témákat továbbgondolták, tovább beszélték az órákon kívül is, sőt még írásbeli félévi dolgozatban is utaltak rá, ami azt jelenti, hogy nyomot hagytak bennük a foglalkozások.”

„A családórák által a gyerekek betekintést nyerhettek a családok valóságába. Ezekhez a problematikus, nehéz témákhoz jól jött a szeretetteljes házaspár következetes jelenléte, akik amellett, hogy rendszeresen készültek ezekre az alkalmakra, önmagukat adták és nyitottan lehetett velük nagyokat beszélgetni vagy éppen jókat hallgatni. Ültetni kell tovább a családalapítás, a családban való helytállás magvait, mert sosem lehet tudni, hogy melyik tízenévesnek fog beugrani egy-egy elhangzott gondolat egy válságos helyzetben.”

Osztályfőnöki vélemény
Részletek az eseménynaptárban