Boldogabb családokért iskolai program

Főoldal/Tevékenységeink/Boldogabb családokért iskolai program
Boldogabb családokért iskolai program 2017-01-09T21:48:16+00:00

Kapcsolódó cikkek

A tisztaság szemléletmód és életstílus

Január 14-én, szombaton tapasztalatcserére gyűltek össze a székelyudvarhelyi Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban a „Boldogabb családokért” iskolai programban részt vevő önkéntesek. A téma ezúttal a tisztaságra nevelés volt. A ráhangolódást segítő imádság és játékok, valamint a

Felkészülés a szolgálatra a boldogabb családokért

Újonnan csatlakozott önkéntes munkatársak képzésére került sor a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs irodájának szervezésében, 2016. szeptember 16-18. között, Marosvásárhelyen. Az önkéntesek az idei tanévtől kezdődően a főegyházmegye több helységében fognak családórákat tartani a Boldogabb családokért iskolai

Hogy vagy? – CSENEVEL, tapasztalatcsere

Izgatott vagyok? Magányos? Hálás? Vagy bizakodó? Esetleg egyszerre több is? Lássuk csak, megpróbálom szavakba önteni, amit nem is olyan egyszerű: hogy milyen érzéseket tudok tetten érni most magamban. ...Az érzelmi intelligenciánkra vonatkozó kérdések sora mindenképp

Ismertető

A Boldogabb Családokért iskolai program 2011-ben indult el a Főegyházmegyénkben. Legfőbb célkitűzése a család és a házasság védelmezése és erősítése a keresztény illetve általános humán értékrend felmutatása és terjesztése által, a tudatos családtervezés segítése. Növelni szeretnénk az ifjúságban a hitet a harmonikus és boldog családi életet illetően. A program az iskolákban, osztályfőnöki órák keretében zajlik, főként önkéntesekből álló teamek segítségével (keresztény értékrend szerint élő házaspárok, illetve szakemberek, mint pl. pedagógus, pszichológus, egészségügyi asszisztens stb. közreműködésével). Célcsoportját elsősorban az 5-8. illetve 9-12. osztályos tanulók képezik.

A program alap-témakörei:

Önismeret, jellemnevelés, serdülőkor

Jellemformálás, önismeret, önnevelés- Az egészséges személyiség. A kommunikációs készség és a konfliktuskezelő képesség fejlesztése. A szeretetnyelvekkel, az igazi, elfogadó szeretettel való ismerkedés. Az értékközvetítő példaképek szerepe az életünkben. Az igazságra épülő értékrend megismerése. A szabadidő értékes eltöltése. Hozz jó döntéseket! Hogyan használjuk helyesen a tömegkommunikációs eszközöket? Az igazi barátság. A serdülőkori lelki és biológiai változások. Egészséges életmód, táplálkozás, testedzés.

Nemiség, szerelem, párválasztás, felkészülés a házasságra, házasélet

Ismerkedés a termékenységi tünetekkel, a női ciklus történéseivel. A nővé, férfivá érés biológiai, lelki, érzelmi összetevői. Az ember kétneműsége – különbségek férfi és nő között. Szerelem, párválasztás, együtt járás, szakítás. Felkészülés a házasságra. Felelősség a szexuális kapcsolatban- Miért várj? Családtervezés. A család, az egészséges családok jellemzői. Felkészülés a szülői szerepre. Karrier és/vagy hivatás? Siker és/vagy boldog családi élet? Szerepek a családban. Családmodellek.

Gyermeknevelés, az emberi élet értéke a fogamzás pillanatától a természetes halálig

Az emberi élet érték a fogamzás pillanatától a természetes halálig. A megtermékenyítés csodája. Magzati élet és abortusz. A gyermek helye a családban. Miért jó az „öreg” a háznál? A hagyományok megismerése és ápolása, a múlt értékeinek felidézése és követendő példája, az emlékek megtartó ereje. Beteg, fogyatékossággal élő és/vagy idős ember a családban – az empátiás és szolidaritás készség fejlesztése. A gyász, a veszteség feldolgozása. A nagycsaládok illetve több generáció együttélése, konfliktushelyzetei és azok kezelése.

„A mai magyar fiatalokban kétféle törekvés találkozik. Egyfelől vágyódnak a családalapításra, arra, hogy gyermekeik legyenek. Másfelől nem tudják, hogyan boldoguljanak a világ sokféle kihívása között. Szeretnék megőrizni függetlenségüket, ösztönösen félnek azoktól a kötöttségektől, netán konfliktusoktól, amelyek együtt járnak a házassággal és a gyermekneveléssel.”

(A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele 1999 karácsonyán)

Programkoordinátor elérhetősége:

Kertész Mária – Kézdivásárhely
E-mail:  kertesz.maria@csalad.ro
Telefon: 0743 152 008

“Sok jó dolgot megbeszéltünk ezeken az órákon, aminek az életben hasznát veszem.”

„A legjobban a párkapcsolatról szóló alkalmak tetszettek. Annál is inkább, hogy engem is érint a téma, hisz már két éve párkapcsolatban vagyok. Sok mindent tanultam, kérdéseimre választ kaptam, a tanultakat be tudtam építeni a kapcsolatunkba.”

Diákok véleménye

„Örülök ezeknek a foglalkozásoknak, és különösen annak, hogy a fiam nemcsak tőlünk hall ezekről a dolgokról- őszinte barátságról, tiszta szerelemről- hanem másoktól is. Ez mintegy megerősíti a családban zajló nevelést.”

Szülő véleménye

„A gyerekek szívesen vettek részt ezeken az órákon, mindig nagyon várták. Megtanultak beszélni önmagukról, az érzéseikről. Azóta jobban odafigyelnek egymásra, szorosabbá váltak az osztályon belüli kapcsolatok. Számos, őket érdeklő kérdésre választ kaptak.”

Osztályfőnöki vélemény
Részletek az eseménynaptárban