Kapcsolódó cikkek

JÉZUS – VILÁG VILÁGOSSÁGA

„Az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött.” (Jn 1,9) A sötéttől való félelem egyike az ősi félelmeknek. Ha sötétben vagyunk, nem tudunk tájékozódni, elveszítjük a biztonságot jelentő fogódzóinkat, nem látjuk az arcokat,

JÉZUS – KIRÁLYOK KIRÁLYA

„Napkeletről bölcsek érkeztek Jeruzsálembe, és megkérdezték: »Hol van a zsidók most született királya? Mert láttuk csillagát felkeltében, és eljöttünk, hogy hódoljunk neki.«” (Mt 2,1-2) Jézus földi életének kezdetén és végén is a pogányok hirdették királyságát.

JÉZUS – FELTÁMADÁS, ÉLET

„Jézus azt mondta neki: »Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog.«” (Jn 11,25) Sok ember legnagyobb félelme a halál. Azok számára, akik nem hisznek Istenben,

JÉZUS NEVE

„Fiút fog szülni, és a Jézus nevet adod neki, mert Ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1,21) A „Jézus” név a héber „Jesua” átírása, mely a „Jehosuah”, „Isten a szabadítás” rövidített formája. Az ószövetségi időkben

Médiatárból

Ismertető

A CSALÁDÉPÍTŐ című műsorunk 2004-ben indult. Kéthetente vasárnap 20:00-kor az Erdélyi Mária Rádió hallgatói itt értesülhetnek rendezvényeinkről, illetve beszámolókat, előadásokat hallhatnak ezek kapcsán. Emellett a magyarországi és a világegyház családpasztorációs történéseibe is betekintést nyerhetnek, a műsor fontos részét képezik a családkatekézisek.

A FÉSZEKMELEG című műsor első kiadása 2011 őszén került adásba az Erdélyi Mária Rádióban azzal a céllal, hogy a családi élettel, gyermekneveléssel kapcsolatos jó gondolatokkal, megosztásokkal segítsük a családokat abban, hogy Isten akarata szerint éljék meg családi életüket, szülői hivatásukat. Segíteni kívánjuk hallgatóinkat az Istennel való személyes kapcsolatuk megerősítésében is, hisszük, hogy ha a családtagok közelebb kerülnek Istenhez, az egész család Istenre tud hangolódni. A műsor kéthetente kedden 14:00 és 14:30 között hallgatható.

A CSALÁD HANGJA című rádióműsort 2017 februárjában, a Házasság Hetén indítottuk útjára. „A mai világnak tanúkra van szüksége, és nem tanítókra” – Boldog VI. Pál pápa kijelentése ma is időszerű. Amint azt a műsor neve is mutatja, “A Család Hangja” egyházmegyénk családjainak, közösségeinek életébe enged bepillantást. Feleségek és férjek, édesanyák és édesapák beszélnek családi és közösségi életük, szolgálatuk egy-egy területéről. Hitelesen, őszintén, szépítés nélkül. Azzal a céllal, hogy egymás tanúságtételei által gazdagodjunk, növekedjünk.

Részletek az eseménynaptárban