Kapcsolódó cikkek

BOLDOG-E A FÉRJEM VELEM?

2021. március 6-án feleségek, édesanyák számára szerveztünk online lelkinapot. A rendezvény figyelemfelhívó kérdése a „Boldog-e a férjem velem?” volt, a programra regisztrált több mint 70 feleség és édesanya erre a kérdésre kereste a választ a

FELESÉGEK, ÉDESANYÁK, EUCHARISZTIA

„Minden forrásom belőled fakad!” (Zsolt 87,7) címmel, kapcsolódva az erre az évre meghirdetett Eucharisztia évének témájához, március 6–8. között immár tizenharmadik alkalommal szervezte meg a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda munkacsoportja Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a támogatásával a

HIVATÁS FELESÉGKÉNT, ÉDESANYAKÉNT

„Légy rajta, hogy az Úrban kapott hivatásodat teljesítsed!” (Kol 4,17) – ezzel a mottóval hirdettük meg idén a feleségek édesanyák lelki hétvégéjét. A március 8-a és 10-e között megtartott rendezvény egyre több érdeklődőt szólít meg:

Értékes vagyok – nőként, feleségként, édesanyaként

Minden ember számára alapkérdés, hogy kinek és milyennek tartja magát. A Teremtés könyvében elhangzik az első válasz: mindaz, amit Isten megteremtett, az jó. Isten szerető szemével látni magunkat nőként, feleségként, édesanyaként – ennek felismerése és

Ismertető

Napjainkban – mondhatjuk bátran – kihívás keresztény feleségnek és édesanyának lenni. Egyre gyakrabban láthatjuk azt, hogy sok nő a férje riválisa akar lenni, uralkodni akar a férfin, karriert akar építeni minden áron, saját kezébe akarja venni élete irányítását, s ezzel lerombolja önnön nőiességét, Isten róla megálmodott álmát, feladja legmélyebb vágyait. Mi hisszük, hogy egy nő csak akkor találja meg igazi helyét a világban, ha Isten és a férfi oldalán keresi azt. Egy férjének parancsolgató harcias matróna vagy egy karrierista szingli nem más, mint a nő karikatúrája. Ha az alapvető prioritások felborulnak egy nő életében, Isten / férj / gyerekek  helyett munkahely / tanulás kerülnek előtérbe, akkor elvéti az irányt. Azt valljuk, hogy nőként a legfőbb hivatásunk az anyaság, a nő az élet szentélye, ezért a legnagyobb tiszteletet érdemli. Legfőbb példaképünk a boldogságos Szűz Mária, aki feleségszerepét, illetve az anyaságot nem rabszolgaságnak, hanem csodálatos ajándékként, szolgálatként élte meg.

Ezen a hétvégén segíteni szeretnénk egymást Egyházunk nőkre vonatkozó tanításának, a ránk vonatkozó szentírási igazságoknak megismerésében illetve megélésében. A hétvége legfőbb célkitűzése, hogy megerősítsük egymást vállalt hivatásunkban, segítsük egymást abban, hogy Isten szíve szerinti feleségek és édesanyák legyünk. Kedves nőtársaink! Ha foglalkoztat az a kérdés, hogy miként vihetnél több szeretetet, kedvességet az otthonodba, illetve hogyan ajándékozhatnál több gyengédséget, odafigyelést férjednek, gyermekeidnek, akkor köztünk a helyed. Várunk szeretettel erre a hétvégére!

„Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára Isten mosolyává leszel, aki első lépéseit irányítod, gondját viseled, míg felnő, és olyan pontot jelentesz további életútján, ahová mindig visszatérhet.
Hála neked, nő, aki feleség vagy, aki sorsodat visszavonhatatlanul egy férfiéhoz kapcsolod, önmagatok kölcsönös elajándékozásában szolgálva a közösséget és az életet.
Hála neked, nő, aki leány és nővér vagy, aki érzékenységeddel, intuitív adottságoddal, önzetlenségeddel, állhatatosságoddal gazdagítod a szűkebb családot, s általa a társadalom egész életét.
Hála neked, dolgozó nő, aki a szociális, gazdasági, kulturális, művészeti és politikai élet minden területén jelen vagy – azért, hogy nélkülözhetetlen módon hozzájárulj az értelmet és az érzelmet összekapcsoló kultúra fölépítéséhez, az életnek a “misztériumra” mindig fogékony értelmezéséhez, az emberibb gazdasági és politikai struktúrák létrehozásához.
Hála neked, nő, aki szerzetesnő vagy, aki Krisztus, a megtestesült Ige édesanyjának, minden nők között a legnagyobbnak példája szerint engedékenyen és hűséggel nyílsz meg az isteni szeretet számára, így segítvén az Egyházat és az egész emberiséget, hogy élete Istennek adott “jegyesi” válasz legyen, mely csodálatos módon fejezi ki azt a közösséget, melyet ő teremtményeivel meg akar valósítani. 
Hála neked, nő, azért, hogy nő vagy! Női mivoltodban gyökerező érzékenységeddel gazdagítod a világ megértését és hozzájárulsz az emberi kapcsolatok teljes igazságához.” – II. János Pál pápa levele a nőkhöz

 

„A megosztások, élettörténetek mélyen érintettek, együtt sírtunk, együtt nevettünk, együtt imádkoztunk, erősítettük egymást. A szentségimádás alatt mély hálát éreztem (éreztünk), azért hogy a jó Isten kiválasztott magának, megajándékozott egy szerető társsal és megáldott gyermekekkel.”

Pongrácz Timi, Gyergyószentmiklós

„Állandó kérdés, küszködés és kudarc volt számomra az, hogy hogyan tudjam szeretetben szolgálni férjemet, gyerekeimet és másokat is. Erre első válaszként kaptam, hogy úgy tegyem, mintha az Úrnak és nem embereknek tenném. Azt is megértettem, hogy ez akkor sikerül, ha először megbocsátok minden sérelmet, sőt meg sem jegyzem azokat, hanem „homokba írom mindazt, ami fáj, hadd vigye a szél”ahogy az elhangzott dalban meg van fogalmazva. Aztán ne feledkezzek meg az Úrtól kérni erőt a mindennapi újrakezdéshez, ahogyan Szent. Rita tette.”

Boldizsár Csilla, Csíkmadéfalva
„Legfőképp a „mégis – szeretetet” hoztam magammal: szeressem a férjem mindenek ellenére… Feleségként az a dolgom, hogy „sepregessek” a férjem előtt, segítsem őt abban, hogy eljusson az üdvösségre. Ez a legfontosabb feladatom.”

Zsombori Angella, Székelyudvarhely

„Krisztus eddig is része volt a kapcsolatunknak, az életünknek, de a hétvége után még inkább szeretnék tudatosan figyelni arra, hogy mielőtt kiborulnék, boruljak le az Úr előtt, és az Ő segítségét kérjem. A férjemmel való kapcsolatomban az a társ szeretnék lenni, aki kellő alázattal, szeretettel támogatja abban, hogy édesapai, férji szerepében kiteljesedjen.”

Ilyés Mária, Gelence

„Fontos döntések születtek meg bennem. Elhatároztam, hogy napjaimat az Atyával kezdem, hogy a nap folyamán vele együtt végezzem feladataimat, kötelességeimet. Mert Ő az én erősségem. Többet kommunikálok, beszélgetek, s jobban figyelek Istenre, a férjemre, és a gyermekeimre.”

Balázs-Penksza Jutka, Csíkszereda
Részletek az eseménynaptárban