KAPCSOLÓDÓ CIKKEK

AZ IMÁDSÁG, MINT FÉRFIAS HIVATÁS

Február 22-e és 24-e között 11. alkalommal került megrendezésre a férjek és édesapák lelkinapja Csíksomlyón „Hivatásunk az imádság” mottóval. A Gyulafehérvári Főegyházmegye családmunkacsoportja által meghirdetett lelki programra idén már több mint százhatvan férj és édesapa

Jubilált a férjek és édesapák hétvégéje

„Hagyatékunk ereje” – a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központja ezzel a címmel hirdette meg a férjek és édesapák lelki hétvégéjét, amely idén a tizedik, jubileumi kiadásához érkezett. A csíksomlyói Jakab Antal Házban február 23-a

Férfilét és felelősségvállalás férfiszemmel

Február 24-e és 26-a között immár kilencedik alkalommal szervezték meg a férjek és édesapák lelki hétvégéjét Csíksomlyón. A rendezvényt meghirdető Főegyházmegyei Családpasztorációs Központja a tervezéskor az idén meghirdetett Szent László pasztorális év témáihoz igazodott. Február

Lehet jelentkezni a férjek és édesapák hétvégéjére

 A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja idén is meghirdeti a férjek és édesapák lelki hétvégéjét. A rendezvény a Szent László-emlékévben a felelősség- és közéleti szerepvállalás és az önkéntesség témája köré szerveződik.    2008-ban a feleségek és

Hit, hivatás és hivatal között

Egyensúly az életben, a családban témával szervezett a Férjek, édesapák hétvégét a Gyulafehérvári Egyházmegye Családpasztorációs munkacsoportja 2015. február 20 és 22 között. A csíksomlyói Jakab Antal és Tanulmányi Házban megrendezett találkozó célja a családcentrikus gondolkodás

FÉRJEK ÉS ÉDESAPÁK LELKI HÉTVÉGÉJE

Mára már sok minden megváltozott a férfiaknak a családban, társadalomban betöltött szerepével kapcsolatosan. Ott vagyunk a szülésnél, pelenkázzuk gyerekeinket, óvodába visszük őket. Sokkal többet vagyunk velük és sokkal jobban odafigyelünk rájuk, mint mondjuk ötven évvel ezelőtt.

Van azonban, ami nem változott, és ez összefügg világi szerepünkkel is. Bár ma már a nők nagy része pénzt keres, azért még mindig a férfi feladata elsősorban, hogy gondoskodjon a családjáról. Ezért van szükségünk bölcsességre ahhoz, hogy egyensúlyt tudjunk létrehozni és megtartani a munkánk és a családunk között, mert a túl sokat dolgozó férfi hiányát a család megérzi.

Férjként nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy feleségünk nő, és az is marad. Szüksége van a romantikára, az udvarlásra és a bókokra. A világban is teljesíteni kell, mert a munkahely teljesítményt vár el. Az Egyházban is fontos szerepet kell vállalni, az apróbb szolgálatoktól a nagyobbakig egyaránt, legyen szó akár a templomkert kitakarításáról, vagy a férficsoport vezetéséről. Ezek között a szerepek között „egyensúlyozni” nem könnyű feladat.

Ugyanakkor szembesülünk a férfiak családban és társadalomban betöltött szerepének válságával, a hiteles férfimagatartás visszaszorulásával. Nem könnyű manapság a család fejének, őszinte férfinak, apának lenni. Közösség nélkül nem megy. Mindezekben kíván segítséget nyújtani ez a hétvége. Legfőbb célkitűzésünk a családcentrikus gondolkodás megerősítése, biztatás arra, hogy férjként, apaként azzá legyünk, akinek Isten rendelt minket: olyan istenfélő, érett, bölcs és erős férfivá, aki felelősségteljesen el tud számolni Istennek, magának és a rábízottaknak a tetteivel.

“A férfi döntő szerepet játszik a család életében, különösen is felesége és gyermekei védelmezésével és támogatásával. Sok férfi tudatában van saját szerepe fontosságának a családban, és a férfiakra jellemző sajátos tulajdonságokkal meg is éli azt. Az apa távolléte súlyosan kihat a családi életre, a gyermekek felnevelésére és a társadalomba való beilleszkedésére. Távolléte lehet fizikai, érzelmi, szellemi és lelki. E hiány megfosztja a gyermekeket a helyes apai magatartásmodelltől.”

(Ferenc pápa – Amoris Laetitia)

„Bevallom nehéz szívvel mentem haza, nagy kereszttel és pár cukrászsüteménnyel. Somlyón emlékeztetett az Úr, hogy küldetésem van a családomban (vezekelni valóm is bőven, erre a sütemény), de ez nem elég. A lelkünkre kötötte, hogy küldetésünk van a világban is, mert sok az „elcsángált”, családját elhagyó, vagy megalázott, szenvedő férfiember. Őket kell szépen, szelíd szóval elhívnunk közösségeinkbe, Jézus színe elé, az Ő gondviselésébe.”

Dóczy Tamás, Marosvásárhely

„Otthon hagyva a családjainkat, a feladatainkat, összegyűltünk, hogy újra magunkra találjunk, magunkra és egymásra, hiszen egymásból töltekeztünk. Hamarosan egy olyan „mikroklíma” alakult ki körülöttünk, amelyben erénynek számított az őszinte szó, az egymásra figyelés, a segítségnyújtás, és a sírás nem volt szégyen. Félreértés ne essék, nem elveszett, esetleg „lecsúszott” férfiak voltunk, hanem olyanok, akik közelebb szeretnénk kerülni ahhoz az édesapai mintához, amelyet a mi Atyánk megálmodott számunkra.”

Damó Csaba, Kézdivásárhely

„Ami leginkább megérintett az, hogy a férfi dolga a vezetés, ő a család papja és ő a közvetítő. Ugyanakkor a családi házat a nő teszi otthonná, az otthon nyelve az asszony. Méltóságot a férfi ad a feleségének és a gyerekeknek.   A férj legnagyobb tette, hogy helyet ad maga mellett a feleségének, a gyerekeinek. A család papjaként összeköti a földieket az égiekkel. Egy szó, mint száz, Isten fizesse mindenkinek, akik révén részt vehettem a találkozón. A jó Isten áldása kísérje minden cselekedetükben!”

Albert János, Csíkszentdomokos
Részletek az eseménynaptárban