Házaspárok hétvégéje

//Házaspárok hétvégéje
Házaspárok hétvégéje 2018-04-12T20:22:30+00:00

Kapcsolódó cikkek

Lelkinap az anya-lánya kapcsolatokért

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja az édesanyák vasárnapját követő hétvégén, május 12-én szervezte meg az anya-lánya lelkinapot a sepsiszentgyörgyi Szent József Plébánián. Az eseményre 25 édesanya jött el a lányával együtt Gyergyószentmiklósról, Csíkszeredából és környékéről,

Isten tenyerére rajzolt értékes életek

„Íme, tenyeremre rajzoltalak téged.” (Iz 49,16) - április 20-án és 21-én Csíkszentdomokoson ezzel a mottóval immár hetedik alkalommal került megrendezésre az elváltak lelki hétvégéje. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs központja által a Szent Margit Lelkigyakorlatos Házban

Értékes vagyok – nőként, feleségként, édesanyaként

Minden ember számára alapkérdés, hogy kinek és milyennek tartja magát. A Teremtés könyvében elhangzik az első válasz: mindaz, amit Isten megteremtett, az jó. Isten szerető szemével látni magunkat nőként, feleségként, édesanyaként – ennek felismerése és

Isten értékes igazgyöngyeiként élni

Március 9-e és 11-e között a csíksomlyói Jakab Antal Házban tizenegyedik alkalommal szervezték meg a feleségek és édesanyák lelki hétvégéjét Értékes vagy! címmel. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának munkacsoportja által előkészített rendezvényen idén közel másfélszáz

Ismertető

A Házasság hetét február második hetében azért szervezzük, hogy ne Bálint/Valentin napról szóljon minden e periódusban, hanem a házasságról!

Imádkozzunk erre a szándékra, keressük meg és szólaltassuk meg azon házaspárokat, akik élete példaértékű, akik értékelik a házasság szentségét!

Mi is a Házasság hete?

Angliából indult el az a kezdeményezés, mely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság fontosságára irányítja az emberek figyelmét. Magyarországon az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Főegyházmegyénkben 2012 óta szervez ehhez kapcsolódó programokat a Családpasztorációs Központ

A házasságban a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

2014-es mottó: Aki keres, azt megtalálják

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

2013-as mottó: Egymásra hangolva 

Bátorítunk minden templomi közösséget, gyülekezetet, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Bíztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék. Ünnepeljék meg házasságukat!

Egy levélben ezt olvashattuk: „Sokkoló volt számomra egy ismerősömmel való beszélgetés, aki elmondta, hogy két abortusza után 31 évesen, ha már megint jön a gyerek, akkor bevállalják élettársával… Ekkor apropóztam, hogy most már akkor igazán összeházasodhatnának… Ő felháborodottan elutasította még a házasság gondolatát is… Szomorú…

2012-es mottó: Vágyni arra, ami a miénk

Erre hívjuk mi is az olvasókat: akik az emberi kapcsolatokat értéknek tekintik, ünnepeljék meg a család, a házasság értékeit, s imádkozzanak boldog, elkötelezett, sikeres, tartós, szentségi kapcsolatokért, amelyekben Isten segítségével nő és férfi egyaránt a helyén van és boldog.

„Rengeteg élménnyel érkeztünk haza, a gyerekeink gyakran emlegetik a délelőtti foglalkozásokat, a kirándulást, a “gyerekmisét”, a családos szentségimádást stb. A két nagyobb gyerekünk egyre az ott hallott “vidám” énekeket ismételgeti. Ránk, szülőkre, az előadások és az azt követő páros, illetve kiscsoportos beszélgetések, a közös imák (mise, szentségimádás) voltak a legnagyobb hatással.”

Máté család, Székelyudvarhely
Részletek az eseménynaptárban