Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely Szent Bálint napjának környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A Házasság hetét mára már 4 kontinens 21 országában ünneplik, Magyarországon idén a 15. alkalommal szervezik meg. A Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2012 óta szervezzük meg az ehhez kapcsolódó programokat.

A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül. A házasságban egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi magát, hogy egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik egész életében. Ilyen módon a házasság felelősségteljes, biztonságos és meghitt közösséget jelent számukra, és áldásul szolgál életük minden más területén is.

A Házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat.

Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt.

Bátorítunk minden templomi közösséget, plébániát, hogy saját programokkal, előadások tartásával, házaspáros alkalmak szervezésével csatlakozzanak a mozgalomhoz. Biztatunk minden házaspárt, hogy ezen a héten keressenek alkalmat arra, hogy az egymás iránti szeretetüket és elköteleződésüket megerősítsék.

Házasság hete eddigi erdélyi programjainak összefoglalása idéntől itt a honlapunkon lesz hamarosan megtekinthető. Igyekszünk az ebből az alkalomból szervezett eseményeket, rendezvényeket bemutatni, ötleteket adni a házasság megünnepléséhez – és nemcsak a Házasság hetében.

Ünnepeljük meg házasságunkat! Imádkozzunk boldog, elkötelezett, sikeres, tartós, szentségi házasságokért, amelyekben Isten segítségével nő és férfi egyaránt a helyén van és boldog!

Próbáltunk összeállítani egy ötletlistát azoknak, akik a helyi közösségükben, plébániájukon próbálkoznak programokat, rendezvényeket szervezni a Házasság Hetén. A lista kiegészíthető, bővíthető!

 • Figyeljünk arra, hogy a Házasság Hete programjain minden generációt megszólítsunk.

 • A barátaink, ismerős házaspárok meghívása mellett, missziós szívvel közeledjünk az ismeretlenek, a közösségünktől eltávolodottak fele is.

 • Amit szervezünk, legyen egységben plébániánk pasztorális célkitűzéseivel, tartalmilag kapcsolódjon a Házasság Hete központi mottójához.

 • Törekedjünk sokszínűségre az üzenet átadása során.

 • Néhány ötlet annak kapcsán, hogy mit szervezhetünk:

  – lelki programok: szentmise, ökumenikus istentisztelet, közös ima a házasságért, szentségimádás, házaspárok megáldása stb.;

  – ünnepi est – bál gyertyafényes vacsorával, játékos est ahol a házaspárok sokat lehetnek kettesben;

  – kerekasztalbeszélgetés, fórum;

  – előadás, tanúságtétel;

  – műhelymunka, interaktív beszélgetős/mozgásos est, akár egy-egy film vagy történet, mese kapcsán;

  – közös délután társasjátékokkal;

  – házascsoportok találkozója;

  – programok, együttlétek, tanítási idõben iskolai foglalkozások fiataloknak/gyerekeknek, jegyeseknek párkapcsolatról, családi életről;

  – a Házasság Hetét népszerűsítő rádió- illetve tévéműsorok, újságcikkek az írott sajtóban, sajtótájékoztatók, cikkek, bejegyzések, plakátok a közösségioldalalkon;

  – idézetes, kapcsolatjavító ötleteket népszerűsítő szórólapok, kártyák, könyvjelzők nyomtatása, ezek szétosztása forgalmas helyeken (könyvtárakban, könyvesboltokban, templomok bejáratánál stb.);

  – házasságról, párkapcsolatról szóló könyvek vására, „vak ajándék” könyvek (a házaspárok „látatlanban” kölcsönözhetnek egy-egy kötetet, és csak otthon derül ki, hogy pontosan mit is emeltek ki a meglepetéskosárból);

  – beszélgetős est, ahol házaspárok a „fogadóba” betérőkkel párkapcsolatuk egy-egy mozzanatát, időszakát osztják meg a feltett kérdések alapján;

  – zenés, irodalmi összeállítás;

  – „szerelmes kalandtúra”, amikor a házaspároknak több napon át különböző érdekes, de főként kapcsolatépítő próbákat kell teljesíteniük;

 • Érdemes a megvalósítható minimumra törekedni. A kevesebb, de nyugodt, letisztult és minőségi – az több!

 • Ami létrejön és megvalósul, azt be kell építeni a templomi közösségbe, hirdetésekbe, a liturgiába.

 • Figyeljünk oda a hírverésre: sok házaspárt el lehet érni plakátok, szórólapok segítségével, vagy akár hírlevélben, plébániai értesítőben, de még többet a világhálón, a plébánia közösségi oldalán.

 • Érdemes lenne egy házas- és családos programokért felelős csapatot alakítani a plébánián, akikkel majd hosszú távon is együtt lehet gondolkodni, tervezni, együtt más plébániai házas- és családos programokat is megszervezni.

LOGÓK, SZLOGENEK, SABLONOK

A linkre (szövegre) kattintás után a fájl új oldalon jelenik meg. A megjelenő képre a jobb egérgombbal kattintsunk, majd válasszuk a „Mentés másként…” lehetőséget.

ÁLDÁS A HÁZASSÁG HETÉRE (PDF)
ÁLDÁS A HÁZASSÁG HETÉRE (JPG)

PLAKÁT SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PDF)
PLAKÁT SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PNG)

MEGHÍVÓ SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PDF)
MEGHÍVÓ SABLON HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEKHEZ (PNG)

HÁZASSÁG HETE EMBLÉMA ÉS SZÖVEG (JPG)

HÁZASSÁG HETE LOGÓ (JPG)

HÁZASSÁG HETE SZLOGEN (JPG)

Logó- és szlogengrafika © Lente István. A fenti grafikai anyagok a Házasság hete népszerűsítésére, illetve a Házasság hete célkitűzéseivel megegyező programok hirdetésére szabadon felhasználhatók.

Hamarosan…

PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK

Az egyhetes eseménysorozathoz kapcsolódó, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében, illetve a temesvári, nagyváradi és szatmári egyházmegyékben megszervezésre kerülő programokat szeretnénk itt összegyűjteni és elérhetővé tenni. Ezért kérjük, hogy a Házasság Hetére tervezett programokról szóló híradásokat, értesítéseket az alábbi kérdőív kitöltésével juttassák el hozzánk:

✅ PROGRAMBEKÜLDÉS – HÁZASSÁG HETE 2022

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

Hamarosan…

 „Igazán ünnepelni való a család, a házasság és az oda vezető út, a jegyesség. Annyi jövőnk van, amennyi egészséges házasságon alapuló család van az országban. ”
Bíró László ny. püspök

„A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.”

Szénégető István plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottságának titkára

„Házasság szavunk a férfi és a nő egymás iránti elköteleződését is jelzi, hiszen a házasság egy közös lelki-szellemi házépítés, az esküvő az ünnepélyes alapkőletétel. Ebbe az alapba sok minden bekerül: az egymás iránti szerelem, a baráti szeretet, a közös álmok, a tehetségük, a szülők és barátok imái, erkölcsi és anyagi támogatásuk. A legfontosabb azonban, hogy Isten jelen legyen életük közös házában. Ő ad szilárdságot, biztonságot, erőt ahhoz, hogy egy életen át kitartsanak egymás mellett.”

Marton Zsolt püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának vezetője

„Az első tíz év a mennyiségi növekedés ideje volt, az elkövetkező tíz év pedig a várakozások szerint a minőségi növekedésé lesz. A több millió lakost elérő Házasság Hete mozgalomnak – a kormányzati intézkedések mellett – a pozitív, sikeres életpéldák és a párkapcsolati problémakezelés elérhetővé tétele révén jelentős szerepe van a házasságkötések számának növekedésében.”

Herjeczki Kornél, a Harmat Kiadó igazgatója

„A Házasság Hete azoknak is szól, akiknek most nehéz, mert mondjuk ki: nem mindig olyan mosolygós ez az út; van olyan, hogy eltávolodunk egymástól. Nagyon nehéz lehet, amikor az egyikünk nagyon beteg, vagy esetleg komoly bűnt követett el ellenünk. (…) Ilyenkor tele vagyunk érzelmekkel, indulatokkal, félelmekkel, sértődöttek vagyunk, üresnek, megalázottnak érezzük magunkat. Ezeket az erős érzelmeket, mint egy függönyt, húzzuk szét, hogy szóhoz juthasson az Isten.”

Papp Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus