MI A JEGYESKURZUS?

Egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek. Lehetőség a párkapcsolat megismerésére és elmélyítésére és ismerkedési lehetőség más párokkal. A jegyeskurzus ugyanakkor közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. Elsősorban evangelizáció, mert Isten házasságra és családi életre vonatkozó tervét ismerhetjük meg a Biblia alapján, másodsorban kurzus, hiszen szakemberek is megszólalnak.

A JEGYESKURZUS FORMÁJA

A képzés formája interaktív. Nemcsak előadásokból, tanításból áll, hanem a résztvevők beszélgetnek, annyit osztva meg kapcsolatuk dolgaiból, amennyit szükségesnek találnak. A jegyeskurzus nem helyettesíti a plébániai jegyesoktatást. Ajánljuk a saját plébánossal való találkozást is.

KIKNEK SZÓL A JEGYESKURZUS?

Pároknak, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. Jegyben lévő, házasságukat közeljövőben kötő fiataloknak. Azok számára ideális, akik a kurzus elvégzése után kötnek házasságot.

A JEGYESKURZUSOK FŐBB TÉMÁI

Az első alkalom legtöbbször ismerkedős, azt követően lehetnek önismereti témák is. Általában szó esik a házastársi kommunikációról, a szeretetnyelvekről, a férfi és női szerepekről, párkapcsolati konfliktuskezelésről, az otthonról hozott családi mintákról, a gyermekvállalásról és a gyermekek születése után jelentkező problémákról, gyermeknevelésről, családi ünnepek megéléséről és családi imáról.

JEGYESKURZUSOK A GYULAFEHÉRVÁRI FŐEGYHÁZMEGYÉBEN

CSÍKKARCFALVA

ÚJ JEGYESKURZUS

2023. JANUÁR 11.

BŐVEBBEN

GYERGYÓSZENTMIKLÓS

ÚJ JEGYESKURZUS

2023. TAVASZÁN

BŐVEBBEN

GYIMESFELSŐLOK

Feltöltés alatt

KÁPOLNÁSFALU

Feltöltés alatt

KOLOZSVÁR

Feltöltés alatt

MAROSVÁSÁRHELY

ÚJ JEGYESKURZUS

2023. FEBRUÁRJÁBAN

SEPSISZENTGYÖRGY

Feltöltés alatt

SZENTEGYHÁZA

Feltöltés alatt

SZÉKELYUDVARHELY

Feltöltés alatt

SZÉKELYSZENTKIRÁLY

ÚJ JEGYESKURZUS

2023. TAVASZÁN

BŐVEBBEN

SZÉKELYVARSÁG

Feltöltés alatt

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

OLVASNIVALÓK JEGYESEKNEK

Először is gratulálunk az eljegyzésetekhez!  A jegyesség nagyon különleges és fontos felkészülési időszak, a közös képzés időszaka egy pár életében. Arra biztatunk, hogy rendszeresen, lehetőleg naponta imádkozzatok a közelgő esküvőtökért, az általatok vállalt kötelezettségekért. Íme néhány ima, amit használhattok, de írhattok saját imát is – ez utóbbit különösen ajánljuk! A lényeg, hogy vigyétek Isten elé imádságban a kapcsolatotokat.

***

Drága Urunk,

Ilyen helyzetben ritkán van az ember. Egyszerre izgató, nyugtató, felemelő és mélységek fölött vezető. Legszívesebben csak egymáshoz szólnánk, nem akarunk azonban elfeledni Téged, Urunk, aki úgy teremtettél meg minket, hogy ilyen erős vonzalommal forduljunk egymás felé. Köszönjük neked ezt az érzést, ezt a térből és időből kiemelő “rózsaszínű ködöt”! Hasonló ez a tábor-hegyi megdicsőüléshez vagy az égő csipkebokorhoz: jó itt lennünk… lángol a testünk, a lelkünk…

Óvd, Urunk, szerelmünket a túlzásoktól, az elhamarkodottságtól, a türelmetlenségtől, az önzéstől! Meg ne feledkezzünk a legszebb pillanatok között sem hatalmas felelősségünkről! Óvj meg bennünket attól, hogy kiüresedjünk, hogy tönkremenjen a szeretetünk! Adj elénk lépésről lépésre teendőket, mások felé fordító küldetést, élményeket, amelyekbe kölcsönösen kapcsolódhatunk; add, hogy amíg egymás szemébe pillantunk, tudjunk közösen egy irányba is nézni; előre, Feléd, közös jövőnk, házasságunk, családunk jövője felé…

Add, hogy egymást akarjuk boldoggá tenni, még jobban megismerni, a nehézségeket együtt átélni, egymást segíteni, amiben a másik gyenge, abban erősnek maradni! Áldd meg Urunk szerelmünket, szeretetünket, odaadásunkat! Ámen.

***

Drága Mennyei Atyánk!

Hozzád jövünk életünknek ezen különleges időszakában és hálát adunk neked azért, hogy egymáshoz vezettél minket. Tarts meg minket a szeretet egységében, hogy szeressük egymást és téged, és segíts minket, hogy a téged megillető helyen tudjunk tartani a szívünkben és az életünkben.

Te vagy a szeretet Istene és mi köszönjük neked Atyánk, hogy ilyen mély szeretetet ébresztettél bennünk egymás iránt. Szeretnénk neked adni a közös jövőnket Urunk. Légy velünk, ahogyan egyre közelebb kerülünk egymáshoz, és akkor is, amikor a jövőnket tervezzük. Kérünk te vezess minket és légy velünk a döntéseinkben. Urunk, kérünk szenteld meg a szándékainkat, hogy tiszta és őszinte szívvel keressük egymás társaságát, és imádkozunk azért, hogy őrizz meg minket a kísértéstől.

Egyesíts minket szeretetben és békében és taníts minket a te útjaidra. És ahogyan különleges áldásodban részesítetted a kánai menyegzőn az ifjú párt, mi is imádkozunk, hogy úgy áldd meg az egyesülésünket, áldd meg a jegyességünket. Áldj meg minket Urunk, ettől a naptól kezdve mindörökké, Jézus nevében kérünk. Ámen.

***

Mennyei Atyánk,

most, hogy a házasság szentségére készülünk, áldásodat kérjük. Köszönjük, hogy egymáshoz vezettél minket és a mai napig megtartottál egymás mellett. Nyisd meg szívünket, hogy jobban megismerjük a közös életünkre vonatkozó akaratodat, és vezesd azokat, akik formálnak, vezetnek bennünket ezen az úton.
Krisztusra tekintünk, a mi szeretetünk példaképére, segíts, urunk, hogy úgy szeressük és tiszteljük egymást, ahogyan Ő tanított minket. Szentlelkedet pedig vezessen bennünket a veled és egymással való mélyebb kapcsolat felé, hogy bizalommal és kegyelemmel telve várhassuk az esküvőnk napját. 
Ámen.

***

Mi Atyánk,

Miközben a házasság szentségére készülünk, azért jövünk Hozzád, hogy megkérdezzük, mit kívánsz tőlünk. Vezess minket, hogy megismerjük akaratodat.
Tekintsük az irántunk érzett szeretetedet mintaképünknek abban, hogyan szeressük egymást. Mutassuk meg, hogyan viseljük egymás gondját, olyan szeretettel, mintha a saját testünkről gondoskodnánk. Add a mi gyengeségünkhöz a Te erődet, hogy segíthessünk egymásnak olyan emberekké válni, mint amilyennek Te alkottál, és mint amilyennek megálmodtál minket. Engedd, hogy növekedjünk a Veled és az egymással való meghittségünkben, hogy megtapasztalhassuk a Te szereteted teljességét.
Köszönjük a házasság ajándékát, add, hogy ezáltal még teljesebben megérthessük irántunk érzett szeretetedet. 
Ámen.

„A jegyeseket ösztönözni és segíteni kell abban, hogy kimondják, mit várnak egy esetleges házasságtól: mit gondolnak a maguk módján a szeretetről és az elköteleződésről, mi az, amit a másiktól várnak, miféle közös életet szeretnének megtervezni. Az ilyen beszélgetések hozzásegíthetnek annak belátásához, hogy igazában kevés az érintkezési pont, és hogy a kölcsönös vonzódás önmagában nem elegendő az egység fenntartásához.” (Amoris laetitia, 209)

Ferenc pápa

„Házasság szavunk a férfi és a nő egymás iránti elköteleződését is jelzi, hiszen a házasság egy közös lelki-szellemi házépítés, az esküvő az ünnepélyes alapkőletétel. Ebbe az alapba sok minden bekerül: az egymás iránti szerelem, a baráti szeretet, a közös álmok, a tehetségük, a szülők és barátok imái, erkölcsi és anyagi támogatásuk. A legfontosabb azonban, hogy Isten jelen legyen életük közös házában. Ő ad szilárdságot, biztonságot, erőt ahhoz, hogy egy életen át kitartsanak egymás mellett.”

Marton Zsolt püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családbizottságának vezetője

 „Napjaink civilizált társadalmában az eljegyzés veszített jelentőségéből, többnyire formasággá vált. Nincs ugyanis jelentősége annak, hogy valaki eljegyzett menyasszony vagy vőlegény. Akik azonban nem tulajdonítanak jelentőséget a jegyességnek, legtöbbször a házasságot sem veszik komolyan, a házasságot sem tekintik életre szóló döntésnek.”

Bíró László ny. püspök

„A házasság: szentség. Isteni kegyelem által kezdeményezett és a felek kölcsönös beleegyezésével létrejövő életközösség, hivatás és küldetés az Egyházban. Csakis természetfeletti vonatkozásában érthető, hogy alapja a szeretet, éltetője a szeretet, célja a szeretet, hogy a házasság élethosszig tartó elköteleződés, hogy ez a kapcsolat nyitott az életre, gyermekek születnek a világra, mely által gyarapszik és szépül a világ.”

Szénégető István plébános, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottságának titkára

 „A házasságra való felkészítés elsődleges feladata a bontakozó párkapcsolat iránti öröm kifejezése, az áradó kegyelem útjának egyengetése, nem csupán figyelmeztetés, kioktatás, veszélyek és szankciók emlegetése. ”

Bíró László ny. püspök

„A házasságkor meghozott döntésnél a bizalom a fontos: az ismerkedés korszaka meg a jegyesség ad egy objektív alapot ahhoz, hogy eldöntsük, merjünk-e közösen beleugrani ebbe a jövőbe vagy nem. Ahogy láttuk, hogy egymást hogyan egészítjük ki, hogy hogyan működünk együtt, úgy döntöttük el, hogy belevághatunk egy nagyobb »feladatba«.

Papp Miklós, görögkatolikus parókus, morálteológus