Kapcsolódó cikkek

SZÍVTŐL-SZÍVIG KOMMUNIKÁCIÓBAN

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs bizottsága partnerségben a csíkkarcfalvi római-katolikus plébániával, hetedik alkalommal szervezett nyári tábort a Szentegyháza melletti Szelterszen, Szülők iskolája néven. A Szívtől szívig – A családi kommunikáció művészete mottóval meghirdetett szabadidős

SZÜLŐK ISKOLÁJA – A HETEDIK

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családmunkacsoportja hetedik alkalommal szervezi meg a Szülők iskolája nyári tábort 2022. július 26- és 30-a között Szelterszen. Az idei családos tábor témája: Szívtől szívig – A családi kommunikáció művészete. A

JÓ PÉLDÁVAL HITRE NEVELNI

Ahhoz, hogy az ember más embert szeressen, és vele házasságot kössön, nem kell Istenben hinnie. Nemiség, szerelem, házasság, gyermek - mindez hozzátartozik a normális emberi élethez. A hit szemszögéből nézve azonban a házasság

TEST ÉS LÉLEK EGYSÉGÉRŐL TANULNI

Július 28-a és augusztus 1-je között szerveztük meg Szentegyháza közelében, a Szent Gellért Alapítvány szelterszi táborozóhelyén az 5. Szülők Iskolája nyári táborunkat. A családpasztorációs rendezvény központi témája a test és lélek egysége, a

Ismertető

Szülőnek lenni nem mindig egyszerű feladat, hisz amit ma teszünk, mondunk vagy nem mondunk, annak sokszor 15-20 év múlva látjuk csak a következményét.

Természetesen mindannyian a legjobbat szeretnénk adni a gyermekeinknek. De vajon mi a legjobb neki?  Jól csinálom? Nem követek el hibát? És ha elkövetek, hogyan fogom kijavítani? Nem okozok maradandó károsodást neki azzal, amit teszek, vagy azzal, amit nem teszek? Ezek és hasonló kérdések mindannyiunkban felmerülnek.

Szülőként elsősorban mi kell, hogy meghatározó módon hatással legyünk gyermekeink emberi, hitbeli és erkölcsi fejlődésére. A családnak a
támogatás, a kísérés és a vezetés helyének kell lennie.

A „Szülők iskolája” programunkon részt vevő házastársakat, abban segítjük, hogy megerősödjenek Istentől kapott szülői hivatásukban, jobban eligazodjanak a gyereknevelés útvesztőiben és megtalálják azokat az erőforrásokat, amelyekre alapozva ezt a feladatot tudatosan, lelkesen és felelősségteljesen tudják teljesíteni, így támogatva, kísérve gyermekeiket a keresztény élet útján.

Mindezt oly módon igyekszünk kivitelezni, hogy a résztvevő házaspárok betekintést nyerjenek egymás családi életébe, gyereknevelési módszereibe, tanulva egymás őszinte megosztásaiból, tapasztalataiból. Szeretettel várunk minden növekedni, tökéletesedni vágyó szülőpárt!

„A nevelői feladat gyökerei a házastársak alapvető feladatába nyúlnak, nevezetesen abba, hogy együtt kell működniük Isten teremtő művében: szeretetben és szeretetből hoznak világra egy embert, aki magában hordozza a növekedésre és fejlődésre szóló meghívást. Így a szülők magukra vállalják a feladatot, hogy hatékonyan segítsék egy minden tekintetben emberi élet kibontakozását. Miként a II. Vatikáni Zsinat figyelmeztet: „A szülők adták az életet gyermekeiknek, ezért az ő súlyos kötelezettségük azok fölnevelése; őket kell tehát első és legfontosabb nevelőknek tekinteni. Annyira jelentős a szülői nevelés, hogy hiányát alig lehet pótolni. A szülők feladata, hogy Isten és az emberek tiszteletével olyan családi légkört teremtsenek, amely elősegíti a gyermekek minden irányú nevelését az egyéni és közösségi élet számára. A család az első iskolája azoknak a szociális erényeknek, amelyekre minden közösségnek szüksége van.”

(II. János Pál – Familiaris consortio)

„Sokat tanultunk a jelen levő házaspárok életpéldáiból, akik ugyanazokkal a gondokkal küzdenek, mint mi. Szükségünk volt arra, hogy olyan családokat lássunk, ahol keresztény értékrend szerint nevelik a gyermekeket”

Antal Levente és Enikő, Felsőboldogfalva

„Szoktunk imádkozni a családban, a gyermekekkel együtt este van ima, templomba is járunk, de itt a táborban döbbentünk rá, hogy mennyire fontos az, hogy együtt, házaspárként is legyen helye az imának az életünkben”

Imre Levente és Melinda, Kolozsvár

„Nagyon megragadott a személyes, bizalmas beszélgetések hangneme. Úgy voltunk itt jelen, mint egy egyetértő, igazi nagycsalád, a sikereinkkel, örömeinkkel, hibáinkkal, kudarcainkkal együtt. Nagyon sok jó ötlet és tanács hangzott el, ezeket szeretnénk mi is beépíteni a mindennapjainkba.”

Kelemen Levente és Zsóka, Csíkkarcfalva