A családpasztorációs kezdeményezéseket és tevékenységeket a Gyulafehérvári Főegyházmegyében 2021-ben, a családpasztorációért felelős bizottság titkára, Ft. Szénégető István vezetésével önkéntes házaspárokból álló Bizottság szervezte. A családpasztorációs iroda jelenleg két főállású és egy részmunkaidős alkalmazottal működik.

A Bizottság évente kétszer találkozik teljes létszámban munkaülésre. Ősszel az állandó tanács tartott tevékenységi beszámolót értékeléssel és készítette elő a 2022-es év célkitűzéseit, tevékenységeit. Novemberben egy teljes hétvégén a bizottság tagjainak tartottunk lelkinapot.

TEVÉKENYSÉGEINK, RENDEZVÉNYEINK 2021-BEN

2021. JANUÁR 30. – A Családbizottság munkanapját tartottuk a marosvásárhelyi Szent Család plébánia közösségi termében. Ezeken a munakanapokon kerülnek megtervezésre az év első felének programjai, rendezvényei.

• 2021. JANUÁR 28. – FEBRUÁR 25. – Online házasságerősítő sorozatot tartottunk Zoomon. A három alkalmas sorozat témáit a Házasság Hete mottójához igazítottuk: „Ezerszer is igen… Istenre, házasságra, családra”.

2021. FEBRUÁR 7-E ÉS 14-E KÖZÖTT kerültek megrendezésre Főegyházmegyénkben a Házasság Hete programjai, rendezvényei. Bizottságunk tagjai több helységben kezdeményeztek, koordináltak vagy közreműködtek házasság-erősítő rendezvényekben, előadásokkal, tanúságtétellel: Marosvásárhelyen, Brassóban, Gyergyószentmiklóson, Szentegyházán, Oroszhegyen.

2021. MÁRCIUS 6. – Online térben került megrendezésre a feleségek és édesanyák online lelkinapja 70 résztvevővel, „Boldog-e a férjem velem?” címmel. A lelkinap előadója Családbizottságunk tagja György Ida tanár, hitoktató volt Szentegyházáról.

2021. MÁRCIUS 16-17. Internetes kommunikációs felületen került sor a romániai katolikus egyházmegyék családpasztorációs referenseinek és felelőseinek találkozójára. Az előzetes tervek szerint a rendezvényre a kolozsvári Manréza Központban  került volna sor, de a szervezők végül a járványhelyzet miatt az online térbe helyezték át. A programot Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, a Romániai Püspökkari Konferencia családpasztorációs felelőse vezette. A rendezvény témája „A fiatal házaspárok és családok lelkigondozói kísérése” volt. A találkozón 56, a családpasztorációban tevékenykedő személy vett részt. A főegyházmegyei családpasztorációs bizottságot Ft. Szénégető István képviselte.

• 2021. MÁRCIUS 19. Az Amoris Laetitia Családév megnyitása a Sepsiszentgyörgyi Szent József templomban. A szentmisét Dr. Kovács Gergely érsek celebrálta.

2021. MÁRCIUS 27. Férjek, édesapák online lelkinapja. A Szent József-év témáihoz igazodva „Apa az Atya árnyékából – Példakép a második vonalból címmel. Az internetes térben megszervezett eseményt 40 résztvevővel tartottuk meg.

• 2021. ÁPRILIS 24. Márton Áron boldoggá avatásáért szervezett imakilenced keretében Csíkszentdomokoson szentségimádást vezettünk a házasulandókért, a házastársakért és a szülőkért. Szentmise után a Márton Áron Múzeumban online beszélgetés segítségével vittük tovább az üzenetet Zoom-kapcsolódással, 10 házaspár részvételével a Gyulafehérvári Főegyházmegye egész területét képviselő házaspárokkal.

2021. JÚNIUS 1-2. Papi továbbképző programot tartottunk a csíksomlyói Jakab Antal Házban Amoris Laetitia – elmélet és gyakorlatcímmel. A rendezvény előadói Bíró László püspök (Budapest), Bognár István teológiai tanár (Győr), Lukács Róbert helynök, teológiai tanár (Gyulafehérvár) voltak. Műhelymunkákat vezetett Török Bernadett, a családpasztorációs iroda munkatársa, Vízi Elemér SJ és Jakabos Barnabás SJ.

2021. JÚNIUS 22. Tanévzárót és értékelőt tartottak a Boldogabb családokért Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program önkéntes munkatársai online megbeszélés keretében.

2021. JÚLIUS 27-31. Szelterszfürdőn szerveztük meg a 6. Szülők Iskolája nyári táborunkat Családi katekézis  témában „Töltsétek meg a korsókat vízzel! Meg is töltötték azokat színültig” (Jn 2,7) mottóval. Előadók Ft. Szénégető István családreferens és a családiroda munkatársai voltak. A táborban 17 család, 74 személy vett részt.

2021. AUGUSZTUS 28. A kovásznai Szent István plébánia családnapján a családirodánk munkatársai, Kertész Tibor és Marika „Szeretni tettetés nélkül” címmel tartottak előadást és tanúságtételt.

• 2021. SZEPTEMBER 5.Besztercén a helyi plébániával közös szervezésben tartottunk kétnyelvű családnapot. A lelkinap része volt előadás, a házaspárok tapasztalatainak megosztása, fórum, szentmise és szentségimádás.

• 2021. SZEPTEMBER 18. Gyulafehérvár: Családnap a helyi plébániával közös szervezésben. Előadás, tapasztalatok házaspároktól, fórum, szentmise, szentségimádás.

• 2021. SZEPTEMBER 24–26. Csíksomlyón: Házaspárok találkozója. Téma: Kapcsolatépítő konfliktuskezelés. Előadó: Uzsalyné Dr. Pécsi Rita pedagógiai szakértő, művészetpedagógus. 1991 óta férjével együtt a Schönstatt-családmozgalom tagja. Résztvevő: 45 házaspár.

• 2021. OKTÓBER 2. Csernakeresztúr: Családnap a helyi plébániával közös szervezésben. Előadás, tapasztalatok házaspároktól, fórum, szentmise, szentségimádás.

• 2021. OKTÓBER 9. Medgyes: Családnap a helyi plébániával közös szervezésben (kétnyelvű). Előadás, tapasztalatok házaspároktól, fórum, szentmise, szentségimádás.

• 2021. OKTÓBER 30. Székelyudvarhely: Anya–lánya kapcsolaterősítő. Résztvevő: 22 anya-lány páros. Előadók: Kertész Mária. Tapasztalatok: Egyed Zsigmond Enikő és Juli (Marosvásárhely), Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes és Krisztina (Kecskemét).

• 2021. NOVEMBER 12-14. Székelyudvarhely – Pio Ház: Családbizottság lelkinapja. Lelki kísérő: Ft. Takó István.

• 2021. NOVEMBER 26. Csíksomlyó: Családbizottság állandó tanácsának ülése.

• 2021. NOVEMBER 27. Madéfalva: Családnap. Helyi családközösség által szervezett családnap. Előadás, tapasztalatok, csendes idő, fórum, szentmise, szentségimádás.

• 2021. DECEMBER 17. Gyímesközéplok – Házaspárok adventi találkozója, „Készíteni az utat… Együtt az úton”. Előadás és tanúságtétel.

• 2021. DECEMBER 18. Marosszentgyörgy – Házaspárok adventi találkozója, „Készíteni az utat… Együtt az úton”. Előadás és tanúságtétel.

• Az Amoris Laetitia Családévhez csatlakozva honlapunkon indítottunk egy heti két alkalommal jelentkező sorozatot, amely az apostoli buzdítás különböző részeit tettük elérhetővé, átélhetővé a házaspárok, a családok számára. – Együttműködésben a MKPK Családirodájával magyar felirattal láttuk el a hivatalos AL évre készített vatikáni videókat, melyek később megjelentek a Magyar Kurír honlapján.

• Boldogabb Családokért Családi Életre Nevelés iskolai programunk keretében a 2021/2022-es tanévben 10 helységben, 12 iskolában, 22 osztályban tartottunk 168 családi életre nevelés órát, kb. 460 diáknak 10 önkéntes részvételével.

• Óriásplakát Sepsiszentgyörgyön: A helyi önkormányzat támogatásával, az abortuszban érintett nők védelmében. A figyelemfelkeltő plakáton lévő telefonszámon orvos és lelkigondozók segítségét lehet kérni.

• Szülésfelkészítők, természetes születésszabályozás-kurzusok házaspároknak több helyszínen a Mărgulescu Cotiso és Melinda koordinálásával.

• Jegyeskurzusok: Marosvásárhelyen, Szentegyházán, Kápolnásfaluban, Csíkkarcfalván és Sepsiszentgyörgyön.

• Egyházi és világi média: Hetente egy alkalommal jelentkezünk a Háromszék napilap Család rovatában. Az elmúlt egy évben az erdélyi Mária Rádióban a programjainkról készült beszámolók, családpasztorációs hírek, a témához kapcsolódó elmélkedések a Családépítőben voltak hallhatók, ugyanott hetente jelentkezünk a házaspároknak, családoknak szóló műsorunkkal, a Fészekmeleg rádióműsorban, illetve A család hangja című házaspárokat megszólaltató riportműsorban.

• Online média, közösségi oldalon, webes kommunikáció: 2020 áprilisától Reggeli csendesség címmel minden reggel hat órakor egy kiválasztott szentírási rész alapján képes, videós hanganyagot teszünk közzé Facebook-oldalunkon. Rendszeresen kommunikálunk a családokkal, jegyesekkel, érdeklődőkkel honlapunkon, illetve Facebook-oldalunkon (www.facebook.com/csalad.ro) és az „Erdélyi Családpasztoráció barátai” névvel kiküldött hírleveleinkben.

• Meghívások alapján jelen vagyunk világi rendezvényeken is, város- és falunapokon, fesztiválokon, konferenciákon is.

• Együttműködés más szervezetekkel. Pro Educatione, Kárpátmedencei Családok Szövetsége. Az év folyamán minden rendes ülésen részt vettünk a jó együttműködés érdekében.

TÁMOGATÁSOK A 2021-ES ÉVBEN

– Családirodánk működését a Magyar Kormány a Bethlen Gábor Alapon keresztül 900.000 Ft-tal, a szórvány családnapok megszervezését 350.000 Ft-tal segítette.


– A Szülők Iskolája nyári tábor megszervezéséhez Hargita Megye Tanácsa 11.000 lejjel, a Kárpát Medencei Családszervezetek Szövetsége 200.000 Ft-tal járult hozzá.

– A Communitas Alapítvány a szórvány családnapok költségeit 1200, az Anya-lánya lelkinapunkat 500 lejjel támogatta.

– Köszönjük azoknak a szponzoroknak és magánszemélyeknek a támogatását is, akik rendszeresen, esetileg, vagy adófelajánláson keresztül segítik munkánkat.