A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ január 18-án hatodik alkalommal szervezte meg az édesapák és lányaik lelkinapját. A sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián megtartott rendezvényre 15 édesapa jött el a lányával együtt – Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, illetve Sepsiszentgyörgyről és környékéről.

A lelkinap évekkel ezelőtt Ilyés Erika segítőnővér kezdeményezésére indult útjára, és miután néhány lelkes lányos apa is támogatta az ötletet, minden évben olyan fórumként szerepel, ahol az édesapák a lányaikkal együtt időt tölthetnek, különböző témákról beszélgethetnek. Célja és értelme, hogy a kapcsolat erősödjön köztük, de Isten is jelen legyen ebben a kapcsolatban.

A jelentkezők között mindig vannak olyan apa-lány párok, akik évről-évre visszajárnak, de idén is többen úgy érkeztek, hogy a rokonságból, ismerősi körből kaptak bátorítást: ide érdemes eljönni, ezt az élményt, hangulatot meg kell tapasztalni. „Tisztán élni… és ezt Apa is érti” – a szervezőcsapat idén ezzel a mottóval hirdette meg a rendezvényt, a felvezető előadásban, a kiscsoportos vagy személyes beszélgetésekben is

A lelkinap előadója Kertész Mária pszichológus, mentálhigiénés szakember volt, aki elmondta: amikor a szentírási értelemben vett tisztaságról beszélünk, az nem csupán a nemiség területére korlátozódik. A tisztaságra való törekvésünk mindenre vonatkozik, ami minket érint: az érzelmi- és gondolatvilágra, a lelkületre és a motivációra, a kapcsolatokra, a szavakra és a tettekre. A tisztaság nem azt jelenti, hogy elutasítunk valamit, hanem azt, hogy erőt szabadítunk föl a szeretetre.

A tisztaság érték, mert segít, hogy megszabaduljunk egoizmusunktól, hogy szeretetben éljünk. Az ember teste, mely női és férfi, az ember személyéhez tartozik, ezért a másik testét nem lehet csak úgy használni, birtokolni, a szexualitást csak a teljes önátadásban élhetjük meg.

Az előadó szentírási részekből kiindulva, személyes tapasztalatokból, emlékekből, élményekből kiindulva a szív, a gondolatok, a beszéd, a lelkiismeret, a kapcsolatok és a tettek, cselekedetek tisztaságára buzdította a jelenlevőket.

A lányok abban kaphattak bátorítást, hogy ezek olyan értékek, amelyekért érdemes szembe menni az árral, az éppen divatban levő viselkedési mintákkal, trendekkel. Az édesapák beszélgetései nyomán több örökérvényű igazság is megfogalmazódott: Isten a szülőkre – édesapákra és édesanyákra – bízta a gyermekeket. Ennek a felelősségnek a része, hogy imádkozzunk a gyermekeinkért, így lányaink tisztaságáért is. A nevelésükben a jó példák többet mondanak, mint a lelkes és hangos „prédikációk”. A lányok látják és „elraktározzák” azokat a képeket, mozzanatokat, ahogyan az édesapjuk az édesanyjukkal vagy más nőkkel bánik, hogy hogyan viselkedik más férfiak társaságában, amikor a nőkről van szó, hallják, ahogyan beszél.

A szombat délelőtti program lezárásaként a résztvevők szentmisén vehettek részt. Kovács Károly, a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánia segédlelkésze prédikációjában a nap szentjének, Árpádházi Szent Margitnak és édesapjának IV. Béla királynak a jó kapcsolatát állította a jelenlevők elé.

Délután a zaláni négygyermekes édesapának Blága Botondnak és lányának, Borókának a tanúságtétele következett, majd a megbocsátás, az újrakezdés gesztusaként a lányok megmosták az édesapjuk kezét.

Az ünnepi vacsora és a táncos est előtt az immár többéves hagyomány szerint az édesapák megáldották lányaikat és ígéretet tettek arra, hogy tisztességes és számon kérhető férfiként fogják vezetni és imában hordozni őket és családjaikat, és Isten ennek nyomán a későbbi nemzedékekre is hatni fog. A lányok ugyanakkor az Úr áldását kérték az édesapjukra, a döntéseire, hogy ezáltal is áldássá válhasson gyermekei számára. Kertész Tibor

A lelkinapról az Erdélyi Magyar Televízió Hitélet műsorában készült összefoglaló.