TUNYOGI ENDRE ÉS ERZSÉBET
TUNYOGI ENDRE ÉS ERZSÉBETKolozsvár

Bemutatkozás

Kolozsváron élünk. 1988-ban kötöttünk szentségi házasságot. Mindketten keresztény családban nőttünk fel, ezeket az értékeket próbáltuk beépíteni házaséletünkbe is.

Az együtt töltött 31 év alatt számtalan alkalommal éreztük a Gondviselő Isten irántunk tanúsított szeretetét, és tapasztaltuk azt a sok apró örömet amivel nap mint nap megáldott. A legnagyobb ajándéknak azonban gyermekünket tartjuk, akivel 9 év házasság után ajándékozott meg az Atya. Gyurika jelenleg főiskolás diák.

Házasságunknak voltak fényoldalai, meg néha árnyoldalai is. Sok fázison átmentünk, de Isten segítségével sikerült áthidalnunk őket. Köszönettel tartozunk a mennyei Atyának, hogy részt vehetünk a családpasztorációs munkában , mert felismertük, hogy a mások megsegítése jelenti a megoldást a mi életünk gondjaira, problémáira is.

„Az Úr nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá.”