Kapcsolódó cikkek

CSALÁDEGYHÁZKÉNT ÉLNI

Szeptember 23-a és 25-e között huszonöt házaspár részvételével Családkonferenciát szerveztünk „Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai” címmel. A családpasztorációs rendezvény a tudomány és a hit találkoztatásával próbált támpontokat nyújtani a házaspároknak

CSALÁDKONFERENCIA 2022

„Család, hol vagy? Legyetek egy testvériesebb világ magjai!” - Ferenc pápának ezt a családokhoz intézett kérdését, felhívását választottuk a 2022. szeptember 23-a és 25-e között megszervezésre kerülő őszi családkonferencia mottójának. Ebben a formában

„ÉLŐ REMÉNYSÉG” MAROSVÁSÁRHELYEN

„Élő reménység” mottóval rendezték meg harmadik alkalommal a Házasságunk árnyoldalai Isten szeretetének fényében témájú családkonferenciát Marosvásárhelyen, a Deus Providebit Tanulmányi Házban. A program Tamás József segédpüspök és Csató Béla főesperes beszámolójával indult a gyulafehérvári egyházmegye

A REMÉNY A CSALÁDOKBAN VAN

2004. szeptember 24-26. között a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban sikeres családlelkiségi konferencián vehettünk részt. A háromnapos rendezvény főszervezője a GYEPI Családpasztorációs Központja volt. A konferencia találó címet kapott: Jézus Krisztus – családok reménye. E

Ismertető

Olyan kétnapos hétvégi rendezvény házaspárok számára, ahol lehetőség nyílik arra, hogy egy megadott téma kapcsán megismerjék és elmélyítsék Egyházunk tanítását, ugyanakkor egymás tanúságtétele által gazdagodhassanak és erősödhessenk. Ezeknek a hétvégéknek igazából két alappillére van: egyrészt tanítói jelleggel bír, másrészt a lelki töltekezést szolgálja. A részt vevő házaspárok a Szentírás és az egyházi dokumentumok igazságtartalmának megismerése révén, és ezek fényében felülvizsgálhatják saját és családjuk életének egyes területeit. A liturgiában való részvétel, valamint a másokkal való beszélgetések révén erőt és konkrét ötleteket kaphatnak ahhoz, hogy hazamenve családi életüket még inkább Istennek tetsző módon éljék meg.

Ezen a hétvégén a résztvevők, képes beszámoló révén, betekintést nyerhetnek a Gyulafehérvári Főegyházmegye elmúlt évi családpasztorációs tevékenységébe, és természetesen az elkövetkező évre vonatkozó tervekről is tudomást szereznek.

„Ezen a konferencián gondviselő Istenünk nagyon sok értékes gondolattal ajándékozott meg minket az előadók és a tanúságtevők által. Megerősítést és bátorítást kaptunk. Azt, hogy családként is küldetésünk van, eddig is tudtuk. De megértettük, hogy ahhoz, hogy felismerjük a feladatunkat, hogy egyáltalán meghalljuk Istent, napi kapcsolatban kell lennünk Vele. Reggel be kell jelentkeznünk Nála és bele kell gyökereznünk. Akkor meglátszik majd rajtunk, hogy az Ő munkatársai vagyunk.”

Joó Aniella és Levente, Székelykeresztúr

„Első alkalommal vettünk részt a családkonferencián és örömmel tölt el, hogy ez a misszió évében sikerült. Jó érzés volt ennyi Krisztusba belegyökerezni vágyó emberrel együtt gondolkodni, beszélgetni, imádkozni. Őszinte és mély tanúságtételeket hallottunk, hiteles keresztény tapasztalatokat hallgathattunk meg. Megértettük, hogy a családi életünkkel is tudunk evangelizálni és, hogy úgy kell élnünk, hogy életünk lehessen példakép gyerekeink számára…A csoportbeszélgetésen is megerősítést kaptunk, hogy kereszténységünket tudjuk megélni a munkahelyünkön is, mivel azt bemenetelkor nem akaszthatjuk szegre, mint a kalapot. Megszületett a vágy a lelkünkben, hogy minden embernek adjuk át azt a fontos üzenetet, hogy egyedi és értékes, hogy Isten szereti őt, hogy ő könyörületes és irgalmas Isten… Sok szeretetet, bizalmat, bátorítást kaptunk és megerősítést abban, hogy hogyan tudunk evangelizáló közösség lenni családunkban, környezetünkben és talán a társadalomban is.”

Schrádi Magdika és Laci, Csíkszentmárton

„Rengeteg jó dolog történik itt rövid idő alatt, de úgy érzem, hogy a legfontosabb az, hogy a résztvevők gyakorolják és komolyan veszik az Anyaszentegyház főparancsát, hogy: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes erődből és felebarátodat, mint önmagadat!”. Ez olyan hangulatot hoz létre, ahol mindenki jól érzi magát, ahol el tudjuk fogadni egymást úgy, ahogy vagyunk, ahol nem zavar a kisgyerekek sírása. Figyelmesek vagyunk egymásra, türelmesek és előzékenyek, jókedvűek és derűsek, mosolygunk és remélünk, hiszen minden lehetséges annak, aki hisz. Egy nagycsalád alakul ki, ahol minden résztvevő megtanul szeretetet adni és kapni. Szorványban élve, mint magyar itt, Erdélyben, vágyunk találkozni olyan magyar közösségekkel, akik úgy gondolkodnak, mint mi, úgy élnek és remélnek, mint mi. Az ő jelenlétük és tanúságtételük megerősít.”

Lőcsei József, Csernakeresztúr