A házasságot a személyiségek, a szenvedélyek és az élmények teszik színessé. Működésének biztosítása Istentől ihletett művészet. A harmónia biztosítása érdekében azonban nem árt tudni néhány dolgot. Ki-ki a maga részét… 

FELESÉGEKNEK:

  • Akkor is mosolyogj, ha férjed nagyon unalmas!

  • Mindig mutass érdeklődést a társad munkája és tervei iránt!

  • Soha ne hagyd felelet nélkül a házbeliek egyetlen kérdését sem!

  • Szeretettel fogadd férjed és gyermekeid barátait!

  • Elismeréssel nyilatkozz férjedről gyermekeitek előtt, soha ne bíráld őt mások füle hallatára!

  • Férjed házkörüli munkáját mindig értékeljed!

  • Férjedet minél többször örvendeztesd meg apró figyelmességgel!

  • Férjed rokonait olyan szeretettel fogadd, mint sajátjaidat!

  • Szívesen főzd férjed kedvenc ételeit!

  • Ne feledkezz meg a szomszédságban betegeskedő öregekről!

  • Az apróbb nézeteltéréseket ne sokáig tartsd számon!

  • Akármilyen fáradt vagy, ne panaszkodj kimerültségről!

FÉRJEKNEK:

 • Akkor is maradj otthon, ha nagyon vonz a baráti kör!

 • Érdeklődj gyermeke(i)d nevelkedéséről, kérdezd ki az iskolába járókat, ügyelj a hitéletükre!

 • Szívesen menj piacra és boltba feleségeddel, vagy helyette!

 • Ne felejtkezz meg feleséged születés-, névnapjáról, házassági évfordulótokról!

 • Ha jó az ebéd, dicsérd meg, ha nem annyira sikerült, bölcsen hallgass!

 • Feleséged munkáját értékeld és dicsérd meg!

 • Ne csinálj tréfát sohasem feleséged rovására!

 • Ne feledkezz meg a szegényebb rokonokról!

 • A másoktól kapott segítséget, szolgálatot, figyelmességet mindig nyilvánosan köszönd meg, elsősorban feleségednek, de másoknak is, különösen anyósodnak, apósodnak!

 • Lehetőség szerint uralkodj magadon!

 • Gondoskodj feleséged pihenéséről!