A szeptember 4-i besztercei espereskerületi családi napot követően a helyi római-katolikus egyházközség szervezésében, László Szabolcs plébános és lelkes házaspárok közreműködésével családi napot tartottunk Gyulafehérváron is. A gyulafehérvári főegyházmegye családbizottságát Szénégető István titkár, Török Bernadett irodavezető és a kolozsvári Tunyogi-házaspár, Erzsébet és Endre képviselte. 

Ösztönöznek nagy püspökünk, Márton Áron prófétikus szavai: „A népnevelés legsürgősebb feladata, hogy a szülőkben a gyermek, a gyermekben és ifjakban a szülők iránti szeretetnek állandó ébrentartásával, a családi élet nemesítésére irányuló tervszerű és kitartó munkával a szenvedések és megpróbáltatások tüzébe lökött népünk számára legalább a legemberibb közösségnek, a családi életnek vigasztalásait biztosítsa.” (Márton Áron, Erdélyi Iskola, 1935/36).

A családi napra érkezett házaspárok és családok mind a három generációt képviselték. A központi gondolatot a kánai mennyegző adta: üres korsók, melyeket Jézus szavára a szolgák vízzel töltenek meg, aztán Isten ereje és örömet adni óhajtó szeretete a vizet borrá változtatja.

Üres korsó – víz – bor. Három mozzanat házas- és családi életünkből: az üresség megtapasztalása, emberi hozzáadott értékünk, törekvéseink és tetteink, melyek éltetik társas kapcsolatainkat, illetve Isten közeledése, közbelépése, mindent átjáró szelíd ereje…

A gyermekek részére élményt nyújtó foglalkozással készültünk. A nap koronája a közösen ünnepelt szentmise volt, ezt szentségimádással zártuk.

A felnőttek megosztása inkább egy vágy kimondása volt: tölteni és újratölteni korsóinkat… töltekezni Isten és egymás szeretetéből… értelemmel, élettel, közösséggel tölteni meg tereinket… segíteni megtölteni imával, dicsőítéssel az üresedő templomok padjait. Mások korsóit is…

A helyi közösség családjai kifejezték vágyukat: folytatni lehetne a megkezdett tapasztalatot. A kánai csoda tovább valósulhat, ha hit, egymás iránti elköteleződés, felelősségérzet vezérel. Ez is a „családi élet vigasztalása”. Ennek is „gyökérkötő ereje van”. (M.Á.)

Főegyházmegyénk szórványközösségeit látogató körutunk további állomásai október 2-án Csernakeresztúron, október 9-én Medgyesen lesznek. A körút támogatója a Communitas Alapítvány.

Szénégető István