Ezzel a címmel tartott lelkigyakorlatot Szénégető István hét házaspár részére 2003. augusztus 7-10. között a csíkszentdomokosi Szent Margit házban, melyet a segítőnővérek tartanak fenn.

Amint azt a cím is mutatja, az egész lelkigyakorlatos együttlét és a benne levő programok arra irányultak, hogy a házaspárok párkapcsolatának erősítése mellett az egy közösségbe tartozó házaspárok is építsék egymást, minél erősebb közösséggé kovácsolódva.

A nap reggeli dicsérettel kezdődött és az esti imaórával zárult, de ezeken kívül napközben is volt Szentírás-olvasás, elmélkedés. A lelki programok csúcsa volt a mindennapi szentmise. Ezután fontos helyet foglalt el a programban a tanítás, melynek a páli levelek alapján négy nagy témája volt: egymásnak tagjai, egymás iránt figyelmesek, fogadjátok el egymást és intsétek egymást. A tanítás gyakorlati lépéseket és segítő kérdéseket is tartalmazott a könnyebb áttekinthetőség kedvéért és hogy egyszerűbb legyen a mindennapi életbe átültetni. Ezen kívül játékok is színesítették a programot. Ezek az önbizalmat és a közösség felé irányulást igyekeztek fejleszteni.

Nagy élmény volt az is, hogy Dévai Nagy Kamilla művésznő iskolájából néhány diák éppen Csíkszentdomokoson tartózkodott, így a résztvevőket szép műsorral lepték meg, népdalokat, krónikás énekeket és könnyűzene darabokat énekeltek. Mindenkire nagy hatással voltak.

A tábor végén minden résztvevő megfogadta, hogy egyénileg is, családban is és ebben a közösségben is élni akarja, amit tanult: a csendben Krisztustól és a beszélgetésekben egymástól. (Kicsi István)