FŐEGYHÁZMEGYEI GYŰJTÉS A CSALÁDPASZTORÁCIÓ TÁMOGATÁSÁRA

A Gyulafehérvári Főegyházmegye családbizottságának 2022-es évi célkitűzése szorosabb együttműködés plébániákkal és a házaspárok, illetve a lelkipásztorok családpasztorációs képzése. A plébánosokat és plébániai közösségeket szeretnénk jobban elérni és segíteni, hogy a házaspárok és családok, a családközösségek támaszt, megbecsülést, ösztönzést kapjanak hivatásuk teljesítésére és tevékeny részvételre az Egyház küldetésében. Szent Család vasárnapján főegyházmegyénkben erre a célra szerveznek gyűjtést, erre buzdít Dr. Kovács Gergely érsek is a 1640-es számmal jegyzett körlevelében.

SZENT CSALÁD VASÁRNAPI GYŰJTÉS A CSALÁDPASZTORÁCIÓ TÁMOGATÁSÁRA

Ferenc pápa kezdeményezésére az Amoris Laetitia családév 2022. június 26-ig, a Rómában megrendezésre kerülő Családok X. Világtalálkozójáig tart. Ez az időszak alkalmat nyújt számunkra is, hogy mélyebben elmélkedjünk az Amoris Laetitia tartalmán és törekedjünk a benne foglaltak megvalósítására.
A Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda 2021-ben erre helyezte munkájában a hangsúlyt. A házaspárok lelkigyakorlatos hétvégéi, a szülők iskolája, az online lelkigondozó programjaik, rádióműsoraik mellett a házasságot, családot, életet támogató programokat is folytatni tudták. Főegyházmegyénket átszövő imahálót alkotva fordultak az élet Istenéhez a családokért, békességért, gyógyulásért esti, online családi ima keretében.
Idén szórvány-családnapokat is tartottak négy olyan helyszínen, ahol korábban erre még nem került sor. E tevékenységeik megvalósításához járult hozzá a 2020. december 27-i főegyházmegyei gyűjtés, melynek összege 61.510 lej volt. Hálásan köszönjük a támogatást!
Családbizottságunk 2022-es évi célkitűzése – szorosabb együttműködés plébániákkal és a házaspárok, lelkipásztorok családpasztorációs képzése  az Amoris Laetitia buzdításából indul ki: „A családpasztorációhoz elsősorban a plébánia járul hozzá… A sajátosan családok felé irányuló pasztorációban szükséges a papok…, hitoktatók és más munkatársak megfelelő képzése (AL 202). Kifejezetten a plébánosokat és plébániai közösségeket szeretnénk jobban elérni és segíteni, hogy a házaspárok és családok, a családközösségek támaszt, megbecsülést, ösztönzést kapjanak hivatásuk teljesítésére és tevékeny részvételre az Egyház küldetésében.
Az Animátor Házaspárok képzése 2022 tavaszán kezdődik házaspárok, lelkipásztorok és más segítők részére Főegyházmegyénkben. Ez egyben szervesen kapcsolódik a szinodális folyamathoz, azt célozva meg, hogy ebben minél több házaspár, család és családcsoport tevékenyen adja hozzá saját részét.
E célok megvalósításának támogatására tartunk gyűjtést a Főegyházmegyei Családpasztoráció javára 2021. december 26-án, Szent Család vasárnapján. A begyűlt adományokat a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda számlájára kérjük elküldeni.
OFICIUL PASTORAL ARHIDIECEZAN PENTRU FAMILII
540053 –Târgu-Mureş, P-ţa Trandafirilor, Nr. 61.
Tel: 0265-250.270 (int.109); Fax: 0365-414.187;
Cod fiscal: 27225935
IBAN: R048 RNCB 0193 1174 7099 0001
Web: www.csalad.ro – E-mail: iroda@csalad.ro

 

 

 

Dátum

dec 26 2021

Idő

Egész napos
QR Code

Hagyj üzenetet

Go to Top