Egyensúly az életben, a családban témával szervezett a Férjek, édesapák hétvégét a Gyulafehérvári Egyházmegye Családpasztorációs munkacsoportja 2015. február 20 és 22 között. A csíksomlyói Jakab Antal és Tanulmányi Házban megrendezett találkozó célja a családcentrikus gondolkodás megerősítése volt, biztatás arra, hogy férjként, apaként váljanak azzá az érett, bölcs és cselekvő férfivá, aki keresi és megtalálja az egyensúlyt az életben és a családban, úgy, ahogy azt Isten megálmodta.

A programfelvezetőben Szénégető István XVI. Benedek pápát idlzte „aki kis reménnyel indul, az hamar kifárad, aki nagy reménnyel indul, az nem lesz defenzív, nem lesz offenzív, hanem értékközpontúvá válik”. Ezért arra biztatta a résztvevőket, hogy szemlélődjenek, beszélgessenek a felvetett témákról, imádkozzanak. Mint a focisták, szálljanak le egy időre a pályáról, pihenjenek meg, gyűjtsenek erőt. A világ megvárja őket, amíg töltekeznek. A pénteki program filmnézéssel folytatódott, a bemutatott történet arra adott példát, hogy a lelkiismeretes és becsületes munka minden körülmény között meghozza a várt gyümölcsöket. A napot borozással egybekötött ismerkedés, beszélgetés zárta.

Szombaton az egyensúlykeresés pénzügyi vetületének elemzésére került sor. Kiss Ulrich jezsuita szerzetes színes példákon keresztül mutatta be az elvekhez és az anyagiakhoz való viszonyt. Folyamatosan fenntartva a családfő – vállalkozó párhuzamot a példakép építő erejét emelte ki, ugyanakkor hangsúlyozta a jól meghatározott célok fontosságát. „Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker” – hangsúlyozta: a sikeresség fogalma meglehetősen tág és egyénenként, illetve társadalmanként különböző; a munkavégzés után kialakulható lelki nyugalom csak akkor lehetséges, ha valaki elérte azt, amit tervezett.

Nagy tapasztalattal rendelkező vállalkozóként és ugyanakkor szerzetesként megfogalmazott tanácsa: imádkozni kell az igazi célok megtalálásáért. Felhívta a figyelmet Szent Benedek tanítására, mely szerint „a legkisebbet is meg kell hallgatni” valamint a folyamatok menet közben való kiértékelésének fontosságára és a mértékletességre, a saját erőforrások felhasználását a célok elérésére, kikerülve a hitelintézmények által nyújtott kedvezőnek tűnő, de valójában leláncoló megoldásokat.

Az előadás után Bíró Ernő kolozsvári vállalkozó és családapa tanúságtétele egy kis bepillantást adott a vállalkozó és a bürokrácia egyenlőtlen harcába.

A család – vállalkozás téma előadásblokkját követően a résztvevők kiscsoportokban azt a témát fejtették ki, hogy mennyire tartják magukat értékközpontúnak, vagy mennyire sodródnak a trendekkel. Három felvetett kérdés segített az együttgondolkodásban: Mennyire bízza családját/vállalkozását Istenre? Mennyire hagyja magát befolyásolni a „kulturális terror” által? Mennyire jellemző családjára a céltudatosság vagy a közömbösség?

Dr. Vass Levente szakorvos az egyensúly egészségügyi oldalát helyezte a figyelem előterébe. Bemutatta azokat a külső jeleket, amelyekkel az egyoldalúan kihasznált test próbálja a vészhelyzetet tudomásunkra hozni. Kitért az ülő munkavégzésből fakadó mozgáshiányra és a torna szerepére, valamint a szűrővizsgálatok elhanyagolásának veszélyeire.

Utána Nagy Zoltán beszélt az őt ért megpróbáltatásról, amikor a hirtelen jelentkező egészségi problémát a Gondviselésre való ráhagyatkozással tudta megélni.

Szombat délután a csernakeresztúri Nisztor István mutatta be a Dél-erdélyi területeken letelepedő bukovinai székelyek nehéz életútját majd  utódaik mai megpróbáltatásairól, vállalkozási kezdeményezéseiről, a falusi turizmusban rejlő lehetőségeikről beszélt.

Ezt követően került sor a Csíksomlyó oldalában levő keresztút végigjárására. A nap szentmisével, majd egy éjszakába nyúló Szentségimádással zárult, amelyben a résztvevőknek alkalmuk volt a szívüket kitárva megosztani terheiket Jézussal, és megkönnyebbült lélekkel, erős elhatározásokkal tekinteni a jövő felé.

Vasárnap Kertész Tibor előadása következett, Szerető korlátok – szigor és engedékenység a gyermeknevelésben címmel. Az előadó három nevelési módszert (a tekintélyelvű, az engedékeny és a jó tanár vagy jó edző modelleket) mutatott be, és részletekben kitért az előnyökre és hátrányokra. Kiemelte, hogy mindhárom eredményes különböző helyzetekben, de a legfontosabb, hogy a szülők példaképekké váljanak gyermekeik számára.

A megerősített csapat visszaállt a pályára, hogy folyassa Istentől kapott küldetését: talán jobban, talán bizakodóbban, de mindenképp eltökéltebben.

Koszta Csaba János