„Hagyatékunk ereje” – a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye Családpasztorációs Központja ezzel a címmel hirdette meg a férjek és édesapák lelki hétvégéjét, amely idén a tizedik, jubileumi kiadásához érkezett. A csíksomlyói Jakab Antal Házban február 23-a és 25-e között megtartott rendezvény témaválasztásában a 2018-as ifjúság évéhez is kapcsolódott.

Minden ember tartós hatást gyakorol, olyan nyomot hagy maga után, amely századokon át befolyásolja a jövő nemzedékeit. Utódaink a mi élő üzeneteink lesznek, melyeket annak a kornak küldünk, amelyet mi már nem fogunk látni – olvashattuk a szervezők rendezvényt népszerűsítő felhívásában.

A 2008 óta minden évben megszervezett lelki hétvégére idén több mint százhatvan férj és édesapa jelentkezett be többnyire székelyföldi településekről. Idén először volt, hogy helyszűke miatt több jelentkezést is vissza kellett utasítani.

A péntek esti érkezés és regisztráció után Szénégető István családreferens köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva az esemény fontosságát.

– Ti, akik itt vagytok, akik szent házasságot kötöttetek, akik gyermekeknek adtatok életet – ti már hagytatok nyomot. Ahogyan nézel, a stílus, ahogyan beszélsz, azzal nyomot hagysz. Ahogyan a feleségeddel együtt vagytok és a gyermekeitek fele fordultok – együtt, egységben -, azzal már nyomot hagytok – hangsúlyozta a családreferens marosvásárhely-remeteszegi plébános.

A rövid felvezetőt a már hagyományos esti filmnézés és az azt követő, jó hangulatú beszélgetős borozgatás követte.
A reggeli ébresztők utáni alaphangulatot a napindító imádságok, a napi szentírási részek adták, felemelő volt hallani a másfélszáz férfihangon megszólaló istendicsőítést.

Borota Gábor csíkszeredai pszichológus, a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség munkatársa előadásában arra biztatta a jelenlevőket, hogy ismerjék meg a saját hagyatékukat, ami jó azt tartsák meg, erősítsék meg, ami pedig rossz, azt merjék félretenni.

– A hagyatéknak ereje van, befolyásolja az életünket. Ha jól használjuk, biztonságérzetet, támpontokat ad, hogy el tudjunk igazodni az életben, megadja a folytonosság érzését, hogy van helyünk ebben a világban, hogy jó nekünk lenni és itt lenni. Ehhez azonban tudatosan építenünk kell a hagyatékot, egyre jobbá és jobbá tenni. Hozzá kell tennünk azt, amit mi jónak tartunk, és úgy kell tovább adnunk. Tisztítva, gyógyítva, tudatosan. Ugyanakkor a hagyatékunk az identitásunkat is meghatározza, célt és értelmet ad az életünknek. Ezért nincs gyógyulási folyamat a múltunkkal való szembenézés nélkül – emelte ki a szakember.

– Nagyon becsüllek benneteket. Az hogy eljöttetek ide, az valamiről beszél: hogy van egy értékrendetek, valamit fontosnak tartotok, van alázatosság bennetek, tanulni akartok – kezdte előadását Majoros Tibor nagyváradi ifjúsági referens, háromgyermekes családapa.

– Vannak olyan dolgok, amelyeket kaptunk, és jók. Pozitívak és meg kell őriznünk őket. Aztán vannak olyan dolgok, amelyeket ránk tettek emberek, ránk hagyományoztak és nem jók, tesszük, mert mások is ezt teszik – ezeket el kell engedni – hangsúlyozta Majoros Tibor. Szerinte férfiasan cselekedni nem azt jelenti, hogy felemeljük a hangunkat, hogy hatalmas autót vezetünk. Sokkal inkább azt, amikor szembe merünk menni az árral, valamit fel merünk vállalni, vagy amikor egy bizonyos dolgokról ki merjük mondani, hogy azok nem jók.

Az előadó a fiatalok körében végzett munkájának tapasztalataiból kiindulva állítja: a kamaszkor, az ifjúkor egy bizonyos szakaszában a gyermekek már nem a szülőkre, hanem a kortársaikra hallgatnak. Fölfele néznek, ideálokat, hősöket keresnek példaképnek. Ezért is fontos, hogy ebben az időszakban keressünk nekik jó barátokat, jó irányba tartó közösségeket, szervezeteket – akár komolyabb anyagi áldozatok árán is.

A délelőtt az előadások témáihoz kapcsolódó kiscsoportos beszélgetésekkel zárult, ebéd után a marosvásárhelyi Sátor-Fa férfiközösség és a közel egy éve alapított kézdivásárhelyi férjek és édesapák közösségének életébe pillanthattak be a jelenlevők.

A szombat délutáni keresztutat két helyszínen tartották a szervezők, a férfiak nagyobb része a nagy havazás ellenére vállalta a csíksomlyói Kálvária útjának embert próbáló megmászását, egy kisebb csoport a Jakab Antal Ház nagytermének falára függesztett keresztúti állomások előtt imádkozott. A szombati nap a kegytemplomban szentmisével és szentségimádással zárult.

A lelki hétvége utolsó napjának délelőttjén Laczkó-Albert Elemér gyergyóremetei polgármester „Értékmegőrzés, értékátadás a közösségben” címmel tartott előadást, példát adva arról, hogy kitartással, bátorsággal, a székely népre jellemző agyafúrtsággal és bölcsességgel lehet eredményt elérni a nehéz körülmények ellenére is.

A férjek és édesapák lelki hétvégéje idén is ünnepi szentmisével zárult, a résztvevők Isten áldását kérték családjukra, népünkre, arra a hagyatékra, amit megtisztítva, továbbépítve kell átadnunk gyermekeinknek, unokáinknak. Kertész Tibor

A rendezvényen készült fotók ITT tekinthetők meg.