👁‍🗨 492

Közös családpasztorációs témájú projekt vette kezdetét a budapesti Rózsafüzér Királynője plébánia és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ együttműködésében, az Európai Unió nemzetközi Erasmus+ programja keretében.

A közös projekt célja a családpasztorációs animátor házaspárok képzésére szolgáló curriculum kidolgozása nemzetközi partnerségben és nemzetközi jó gyakorlatok alapján. Az együttműködés keretében mindkét országban megszerveznek egy modell-képzést, amelyben házaspárokat készítenek fel arra, hogy saját közösségükben a többi házaspár felé szolgáljanak a családpasztorációban. A képzés során a résztvevő házaspárok nemzetközi cserén is részt vesznek, egymás sajátos helyi tapasztalataiból és pasztorális gyakorlatából profitálva. A modell-képzések lezajlása után a trénerek egy komplex curriculumot fognak összeállítani, hat központi témát kiválasztva, melyekről egyenként 10-10 oldalas fejezet készül a képzési anyagba, és amely egy képzési tömbre való anyagot fogja tartalmazni. A végleges képzési anyagot közkinccsé téve elősegíthetik a hasonló képzések megszervezését.

A Budapesten szervezett projektnyitó találkozón egyházmegyénkből Szénégető István plébános, valamint Török Bernadett, a családpasztorációs központ munkatársa és Molnár Izabella pasztorálasszisztens vett részt. A budapesti projektcsapat részéről Nagy Károly plébános, Capdebóné Szabó Viktória, a program vezetője, valamint két házaspár vett részt a kétnapos találkozón, amelyen megtervezték a kétéves projekt egyes mozzanatait, leosztották a feladatokat. A találkozón részt vettek a projekt magyarországi szakértői, Papp Miklós görögkatolikus lelkész, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, valamint B. Balogh Edit és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, az önkéntességgel foglalkozó Talentum Alapítvány vezető munkatársai. Ők a magyarországi partnerszervezet által felkért szakértők, akik a képzési curriculum kidolgozásában és a modell-képzésben vesznek részt.

Főegyházmegyénkben már több éve megfogalmazódott az igény egy hasonló projektre. A családpasztoráció terén az elmúlt évtizedben gyűjtött tapasztalatok azt mutatják, hogy csak önkéntes házaspárok bevonásával lehet hatékonyan elérni a helyi közösségeket. Ezért szükségesnek tűnik a frissítés és a nemzetközi tapasztalat bevonása a családpasztoráció megújításához, a családokkal való hatékonyabb foglalkozáshoz annak érdekében, hogy minél több régióban helyi családos közösségek szülessenek, erősödjenek. Több éve jelentkezett az igény, hogy elkötelezett házaspárokat készítsünk fel arra, hogy önkéntesként támogassák helyi közösségükben a különböző élethelyzetben lévő családokat és számukra családpasztorációs eseményeket, képzéseket is szervezzenek.

A nemzetközi projekt jó lehetőséget kínál a tervek megvalósítására. Összegyűjtve a két partner országában működő részleges jó gyakorlatokat, a két országban való tesztelés a modell-képzések segítségével bizonyosan más minőségű képzési anyag összeállítását teszi lehetővé, mint ha a két szervezet külön-külön próbálna megbirkózni ezzel a feladattal. A két ország szakembereiből összeállított négyfős projektcsapatok együttműködése, a tanulási tevékenységekben a két ország felnőtt tanulóinak találkozása szélesebb nézőpontot fog jelenteni a képzésfejlesztésben. A közös projekt következő nemzetközi programjára május 10-12. között kerül sor Marosvásárhelyen a Családpasztorációs Központ szervezésében.

A képzés támogatója az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi programja.

Molnár Izabella

Fotó: Capdebóné Szabó Viktória

TÁMOGATOM

TÁMOGASSA MUNKÁNKAT!

Hasznosnak találta a fenti írást?

Ha igen, akkor kérjük, támogassa médiamissziónkat!

A honlapunkon, Facebook-oldalunkon megosztott üzeneteink és a Reggeli csendesség videóelmélkedés naponta több ezer emberhez jut el.

Segítsen nekünk továbbra is eljuttatni Isten szavát, a családról, a házasságról szóló örömhírt az emberekhez. Fennmaradásunkhoz szükség van az Ön adományára is!

Támogassa a Gyulafehérvári Főegyházmegye családirodáját még ma!

TÁMOGATOM