A férjeknek illetve a feleségeknek tartott hétvége után a Gyulafehérvári Egyházmegye Családpasztorációs Központja újabb hasznos és érdekes programot szervezett, ezúttal házaspároknak.

A meghívott előadók, a budapesti Családok Jézusban közösséghez tartozó Gorove László és Kriszta a saját 33 éves házasságukból, illetve a 18 éves jegyesoktatói, közösségvezetői tapasztalatukból kiindulva adtak útmutatást arra, hogy a házastársi kapcsolat alapjait, a felek közti kommunikációt hogyan lehet fejleszteni. A marosvásárhelyi Bod Péter Diakóniai Központban április 17-19 között szervezett hétvégén a 33 résztvevő pár előadásokban, páros beszélgetésekben vizsgálhata meg a házasságukat tartó hét legfontosabb oszlopot, azok épségét vagy hiányosságait.

A bibliai alapokig visszamenő felvezetések és magyarázatok érdekes és változatos bemutatása, majd a jelenlegi valóság és a mindennapok gyakorlatának felvázolása után mindenki más megvilágításban látta a saját helyzetét.

Az első napon bemutatott oszlop a romantikus intimitás volt, ahol a résztvevők felidézhették azt az időszakot, amikor azt látták a párjukban, amit szerettek volna. Emlékezhettek arra is, hogy ez milyen energiaforrás volt: a csillagokat lehozni nem is tűnt lehetetlen feladatnak. Az, hogy a romantika oszlopa meggyengült, sajnálatos, de javítható állapot, és ha nem is abban a mértékben, de újra élhető az életnek ez a boldog szakasza, ha folyamatosan és tudatosan dolgoznak rajta.

A második oszlop a gyakorlati élet volt, amely a legtávolabb áll a romantikától: ez a mindennapok apróságait foglalja magába. Ezeket senki sem végzi el szívesen, de ha a házastársak ezt is közösen, és racionális beosztással végzik, a kapcsolat megerősítését is szolgálhatja. Fontos azt megérteni, hogy vannak olyan munkák, amelyeket mi nehéznek tartunk, és nem szeretnénk azt felvállalni: azt kell mérlegelni, hogy kinek van valamire több ideje, de ha a másik ezt jobban, hamarabb és kevesebb ráfordítással el tudja végezni, akkor tegye meg ő. Ide tartozik az együtt eltöltött idő, ahol a házastársak tudatosan keressék egymás társaságát: naponta szakítsanak időt -tizenöt percet a napi dolgok megbeszélésére, heti egy estét szánjanak a kapcsolatuk építésére, és havonta töltsenek el kettesben egy hétvégét a párjukkal.

A harmadik oszlop az érzelmi terület, amely erősen hasonlít a romantikához (amely tulajdonképpen a pillanatnyi erős érzelem), de magába foglalja konfliktus-megoldási képességet, a lelki terhelhetőséget és itt kapnak helyet azok a viselkedésformák, amelyeket a felek a saját családjukból hoztak akár tudatosan, akár beidegződések révén.

A negyedik oszlop a szexuális intimitás, amely által Isten a szentségi házasságban élő férfit és nőt bevonta a saját teremtő munkájába, ezáltal sokkal fontosabb.

Az ötödik oszlop a szociális terüle, amely a házaspár külső, a világ, a társadalom felé mutató arcát jelenti.

A második nap szentségimádással zárult, amelyen Gorove László a vak Bartimeus történetét elevenítette fel, aki, meghallván, hogy Jézus arra jár, fennhangon kérte a segítséget. A példázat alapján arra bíztatta a résztvevő házaspárokat, hogy a koldushoz hasonlóan merjenek Jézushoz fordulni és kérni, hogy erősítse meg azt az oszlopot a házasságukban, amely erre rászorul.

A harmadik nap a hatodik oszlopot, a lelki (spirituális) intimitást mutatták be, amely a házastársak közös kapcsolata Istennel: az a többször is említett harmadik kötél, amely erősebbé teszi a kapcsolatot (Prédikátor könyve 4.12). Ez az oszlop az, amely által a szülők példát mutatnak gyermekeiknek az Istennel való kapcsolatról, eddig terjed a szülők evangelizációja: csak a követendő utat tudják a gyermekeknek megmutatni, a döntés nem a övék.

A hetedik oszlop a baráti intimitás, amelynek lényege, hogy a férj vagy a feleség egyben a legjobb barát is, akiben teljesen megbízhatsz, kiöntheted szívedet. Fontos, hogy minél több alkalmat kihasználjunk arra, hogy együtt örüljünk, és ennek érdekében beszélni kell az álmokról, vágyakról, hiszen a ki nem mondott vágyak csak véletlenül teljesülnek.

Az előadások során számtalanszor előtérbe került a féri és a női gondolkodásmód közötti különbség, amely sok esetben a félreértések, sértődések okozója egy házasságban. Az oszlopok ismertetését követően a házaspároknak alkalmuk volt közösen, megadott kérdések alapján végiggondolni és megbeszélni saját életüknek a hét területét, és a befejező kérdésekben arra bíztatták, hogy keressék meg a házasságuk erős oszlopait, amelyre támaszkodva a többit is erősíthetik, és konkrét elhatározásokkal térjenek haza. Olyan elhatározásokkal, amely a zsúfolt hétköznapok szürke felhőjén áttörve erőt ad arra, hogy bátran és tudatosan tegyenek lépéseket egy jobb, szeretetteljesebb, boldogabb házasság felé. Koszta Csaba János

A résztvevők személyes megosztásaiból:

Számunkra a páros beszélgetések, feladatok, kérdések amiket kaptunk hogy ketten megbeszéljük, nagyon sok új dolog is előjött, amiről nem beszéltünk ilyen sokat és régiek is. Újra jó volt átbeszélni ezeket.

Szerintem az volt a jó hogy felkínálta megint az újrakezdést lehetőségét, arra hívott hogy térjünk vissza a gyökerekhez, az első boldog évek élményeihez, ebből merítkezzünk. Azt is elmondták hogy nem kell egyre szürkébbek, unalmasabbak legyenek az évek, hanem hogyan ápoljuk a szerelem tüzét, a szenvedélyt, a másik iránt érzett tiszteletet hogy ugyanúgy éljük meg a boldogságot a mindennapjainkban, mint régen.

Tetszett az hogy oszlopokat kínáltak fel, amin elgondolkozhattunk és elbeszélgethettünk bizonytos témák kapcsán, mivel ennyirae konkrétak voltak a kérdések, nem lehetett kibújni a kényesebb kérédek elől, át kellet gondolni mik azok a buktatók, amikkel nap mint nap találkozunk, elég széles skálát kaptunk hogy a mindennapokban hogyan hidalhatjuk át, időt kaptunk arra, hogy mi szültük meg a feledatokat az elkövetkezőkre.

Elhagzott hogy mennyire fontos a párommal együtt töltött szabadidő, és hogy ebből a közös együttlétből, beszélgetésekből töltekezve léphetünk előre, nyújthatunk másoknak is erőt, gyeremekeinknek, s mindazoknak akkikkel nap mint nap találkozunk.

Jakab Levente: mint fiatal kisgyerekes házaspár, azt éreztük hogy egy szinten volt minden témakör, a páros beszélgetésben arra a következtetésre jutottunk, hogy az elhangzottakhoz hasonlóan éljük az életünket és ez nagyon jó. Örültünk hogy valaki ezt ilyen konkrétan megfogalmazta hogy mik azok a szempontok, amiket figyelembe kell venni és erősíteni kell. És örömmel nyugtáztuk, hogy jó úton vagyunk, s nincs az a kiemelkedő csúcs se pozitív se negatív értelemben. Nagyon jó hogy így össze van foglalva, s ha netalán majd negatív irányba menne az élet,  visza lehet keresni és újra fel lehet eleveníteni az itt elhangzottakat és építkezni belőle.

Az előadók után mi voltunk a legidősebb házaspár. Az ami eddig is működött, az nagyon sok tapasztalattal épült. Megtaláltuk azt az utat hogy a most kiröpült gyermekeket hogy tudjuk igazán elelngedni, hogy az nekik hasznos és példamutató legyen. Ugyanakkor megtanulhattuk hogy az idős szülőket is hogy vonjuk be. Külön kegyelemnek tartom hogy a lányommal és családjával lehettünk itt a programon, de a már megnősült meg az otthon levő fiamhoz is gazdagabban térünk haza, s minden szín alatt példamutatók lehetünk számukra. Személyes imaéletünk elmélyítésében is új elhatározásra jutottunk, hogy nemcsak elolvassuk az evangéliumot, hanem újabb konkrét példát kaptunk arra hogy hogyan imádkozzunk és hogyan bővítsük imaéletünket hogy az még bensőségesebb legyen.