„A boldog és egyetlen Hatalmasság, a királyok Királya, az urak Ura, aki egyedül birtokolja a halhatatlanságot, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit senki ember nem látott és nem láthat, akinek dicsőség és örök hatalom!” (1Tim 6,15-16)

A történelem során az urak uralkodók voltak, akiknek tekintélyük, befolyásuk, hatalmuk volt mások felett. A feudális társadalmakban a címük apáról fiúra szállt, alattvalóiktól pedig azt várták, hogy azonnal és maradéktalanul engedelmeskedjenek mindenben, amit uruk parancsol.

Jézus nem csupán egy úr. Ő több, mint egy azok közül, akik valaha is uralkodtak; Ő az uralkodók Ura, az igazság és a dicsőség Ura. Ő az ÚR. Sokan vannak, akik ugyan előszeretettel szólítják Őt Úrnak, de nem helyezik magukat, az életüket az Ő uralma alá. Jézust „Úrnak” nevezni, de nem engedni, hogy befolyást gyakoroljon a mindennapi döntéseinkre – igazából képmutatás és önbecsapás.

Jézus Krisztus méltó, hogy uralkodjon az életünkben, hogy mindent a fennhatósága alá rendeljünk, de Ő ezt soha sem kényszeríti ránk. Amikor azonban alávetjük magunkat az Ő uralmának, biztosak lehetünk abban, hogy jó kezekben vagyunk. Hisz ellentétben a földi urakkal, akiket a kapzsiság és a büszkeség motivál, a mi Urunkat a jóság és az igazságosság motiválja. A mi érdekeink szorosan összefonódnak az övéivel, így amikor azt tesszük, amit Ő mond nekünk, akkor ez egy bőségesebb, örömteli életet eredményez.

„Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely minden más név fölött van, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd az égben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv vallja, hogy »Jézus Krisztus az Úr!« az Atyaisten dicsőségére.” (Fil 2,9-11)

ELMÉLKEDÉSHEZ, BESZÉLGETÉSHEZ:

– Gondoljátok végig, hogy személyes és családi életetek mely részeibe nem engedtek beleszólást az Urak Urának? Mi az, amit magatoknak tartottatok meg: szexualitás, időbeosztás, gyereknevelés, jövőbeli tervek, álmok stb.? És mi az, ami fölött Ő már korlátlan uralmat gyakorolhat?

– Szoktatok-e uralkodni egymás ideje, döntései, élete felett? Mikor, milyen élethelyzetekben vártok egymástól vagy gyermekeitektől azonnali, feltétel nélküli engedelmességet?

IMÁDKOZZUNK!

Urunk!

Gyakran csak az ajkainkkal nevezünk téged Úrnak, de a szívünk távol van Tőled. Taníts meg minket meghajtani előtted szíveinket, térdeinket és akaratunkat. Mindenünk, amink van; a Tied. Rendelkezz velünk belátásod szerint!

Ámen.

AZ IGE FÉNYÉBEN:

Jer 23,6; ApCsel 10,36; 1Kor 2,8; 1 Tim 6,15;

JÉZUS NEVÉVEL AZ ADVENTBEN