2014. június 24-26 között a Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központja szervezésében 45 személy vett részt a jegyesoktató-képzésen, melyet Marosszentgyörgyön tartottunk.

Az érdeklődők Maros, Hargita, Kolozs, Kovászna, Szatmár megyéből érkeztek, összesen tizennégy helységből, ahol már eddig is hagyománya volt a jegyesek felkészítésének (Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Szentegyháza, Kolozsvár) de olyan helységekből is, ahol ezután szeretnének ilyen programot kínálni a fiataloknak. A tizennégy házaspár mellett tizenegy pap és lelkész osztotta meg tapasztalatát. Marosvásárhelyre jellemzően, ahol nagy az érdeklődés több református lelkész is foglalkozik a jegyesekkel, így a képzésen is szép számban vettek részt.

Péntek este az ismerkedő körben olyan kérdések mentén közeledtünk egymáshoz hogy a kommunikáció milyen formája jelent számunkra meghittséget vagy milyen viselkedést várok el magamtól, amikor csoportot vezetek.

Ezután régiók szerint szerveződött kiscsoportokban, előre kiadott kérdések mentén beszélték meg hogyan folyik náluk a jegyeskurzus (pl. meghívás módja, alkalmak száma, témák, játékok, felhsznált anaygok, kihívások, örömek), majd nagy körben is összefoglalták tapasztalataikat. Az estét hálaadással zártuk.

Szombaton Szénégető István családreferens pap a Familiaris Consortio (a keresztény család feladatairól a mai világban) című apostoli buzdítás alapján mutatta be hogy hogyan kell a házasságra és nem csak esküvőre felkészítenünk a fiatalokat. Ezután a marosvásárhelyi jegyeskurzus legfontosabb elemeit mutatta be.

A délután egy konkrét alkalom, a konfliktuskezelés téma módszertani bemutatásával indult, melyben egy szerepjáték elemzésén keresztül szembesülnek a fiatalok azzal hogy milyen reakciók, viszonyulások járulnak hozzá a vita elmérgesedéséhez. Fontos hogy felismerjék milyen megoldási módokat használnak, de méginkább arról hogy hogyan kell megállni, szembesülni és feloldani-megbeszélni a problémákat, ahelyett hogy kivonulnának a helyzetből vagy szőnyeg alá sepernék.

László Attila székelyudvarhelyi plebános a szülőkkel való kapcsolat témát mutatta be, hiszen tapasztalata szerint nagyon sok szülőben nem tudatosul hogyan engedjék el gyermekeiket, a fiatalok hogyan találják meg a szülőkkel való kapcsolatban a helyes egyensúlyt, alakuljanak ki a helyes határok. Ezért bevezették a jegyeskurzus részeként a szülőkkel való találkozást is, melyben az elszakadás, az intimitás, krízishelyzetek témák mellet szülők és fiatal házasok személyes tapasztalataikat osztják meg. A fiatlokkal is átbeszélik hogy ki milyen tulajdonságokat, értéket hoz a saját szüleitől, családjából, s mi az, amit a közös életükbe is be szeretnének építeni.

A program alatt bele lehetett lapozni a jegyeskurzusokban helyileg felhasznált anyagokba, témához kapcsolódó szakkönyvekbe, láthattunk felhasználható segédanyagokat.

Zárásként megosztottuk hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodtunk ezen a hétvégén, egy következő ilyen képzésen milyen témákról kéne még bővebben beszélni.

Szemelvények a visszajelzésekből:

„Érzem hogy van feladatom, tudom hogy tudnánk végezni ezt a feladatot párommal együtt és elindult bennünk egy biztos szándék affele, hogy konkrétan részt vállaljunk a jegyeskurzusból.”

„Én is szeretnék elindulni ezen az úton, ne hagyjuk elhalni ezt a vágyat.”

„Nem az a lényeg hogy tökéletesen csináljuk, hanem tudjuk továbbadni azt, amink van.”

„Teljesen megvalósítható gyakorlati példákat láttunk, jó volt mások tapasztalataiból töltekezni, gazdagodni.”

„A konfliktus téma mindig aktuális, ezért jó vele foglalkozni. Még személyes életemben is profitáltam az elhangzottakból.”

„Élmény volt a tanúságtételek hallgatása, az emberek lelkesedése ezen munka iránt, a közös munka papok és házaspárok között. Jó különböző korú házaspárokkal együtt gondolkodni.”

„Nem receptet adtatok hogy hogyan kell, hanem beszámoltak a különböző kurzusok, hogyan müködnek, milyen hatással vannak.”